Førkristne riter og offeranlegg – NRK Museum

NRK Museum er en programserie som tar utgangspunkt i Norges historie. Til tross for en blytung tittel, så gir historie som er godt fortalt et viktig innblikk for å kunne forstå og lese samtiden, og noen av programmene gir innfallsporter til det mange oppfatter som vedtatte sannheter om historien. Vi vil spesielt anbefale programmet Førkristne riter og offeranlegg som tar utgangspunkt i et prosjekt ved Nationalmuseet i København ledet av seniorforsker Lars Jørgensen.

På Nationalmuseet i København viser han fram hvordan kimbrerne, som ifølge den romerske historiker Tacitus levde på Jylland, var sterkt påvirket av både keltisk og trakisk religion og kunst. «Kimbrerne reiste på krigstokter til Sentral-Europa og tok med seg hjem praktfulle gjenstander som krigsbytte», sier Jørgensen. I Museum forteller han om Dejbjergvognen, en prosesjonsvogn rikt utsmykket med keltiske bronsehoder og beslag, som var i bruk på Jylland for to tusen år siden. Den 10 kilo tunge offerkjelen av sølv som ble funnet ved Gundestrup øst for Limfjorden viser en fantastisk, mytologisk bildeverden som er hentet fra områdene rundt Svartehavet. Hvilket bekrefter at det førkristne indoeuropeiske kulturområdet er vidt og et resultat av gjensidig påvirkning. Elefanter, bjørner og løver med og uten vinger kjemper med menneskene på en måte vi ikke lenger forstår, uttaler Jørgensen. Over fem år skal Jørgensen lede et stort forskningsprosjekt som nettopp har fått mer enn 11 millioner danske kroner fra A.P. Møller-stiftelsen. Det skal ta for seg kultbygninger, offeranlegg og rituelle handlinger som kan spores i det arkeologiske materialet fra de store jernaldergårdene på Tissø og Gudme. Målet er å få mer kunnskap om førkristne ritualer og hvordan Nordens folk utøvde sin religion i det første årtusen etter Kristus.

«Vi ser altså et Norden som ikke ligger i mørke og tilbakestående utenforskap, men faktisk veldig inkludert i datidens hovedstrømninger.»

– NRKs utsendte Øyvind Arntsen

Programmet kan høres her, og ustillingen er noe man absolutt bør besøke ved leilighet

NRK Museums hjemmesider

Nationalmuseet i Københavns oldtidssamlinger