Slekters gang – Folketellinger tilgjengelig på nett

Slektsgransking er populært for mange ettersom tiden går. I tillegg til vanlige kilder som kirkebøker og Riksarkivet, gir folketellingene verdifull informasjon om din slekts gjøren og laden gjennom tidene, eller i det minste status, på ett gitt tidspunkt. Digitalarkivet har nå gjort folketellingen fra 1910 tilgjengelig, og det er ganske så interessant lesning når man søker tilbake og bare av den knappe informasjonen som gis, forstår man at tidene har sannelig endret seg.

Man får informasjon om hustandens medlemmer og deres gjøren og laden. Et søk på egen slekt ga blant annet denne informasjonen om en forfader, hvor antatt oppholdssted var spesielt artig med tanke på at han var pensjonist:

Yrke: Gaardbruger/Fisker/Lods/pensionist Antatt oppholdssted: Paa Sildfiske

For egen del fant man ut at med unntak av en skredder som jeg allerede visste var en tusenkunstner, så var de meget monomant innstilt på å være fiskere og gårdbrukere, med tillegg som los og skipper, ingenting nytt under solen. Industriarbeidere, funksjonærer og embedsmenn glimrer med sitt fravær. Noen emigrerte til Canada og USA på 1800-tallet, ingenting spesielt med det. For de som skulle mene at kvinnen tidligere ikke var representert som arbeidende med yrkestittel, så finner man fort ut at kvinnen i de fleste tilfeller i høyeste grad var arbeidende fra ung alder og inngikk i et arbeidende familiefellesskap, og man leser mye ut av husstandens sammensetning.

Du kan selv søke her på Digitalarkivet

For mer informasjon om slektsgranskning besøk Slekt.no, her kan du også finne frem til eldre folketellinger

A. Viken