Mammuten kan gjenoppstå

En barndomsdrøm ikke helt ulik den mange opplevde i Spielberg-filmen «Jurassic Park» kan bli virkelighet om fire år. Forskeren Dr. Akira Iritani står bak et prosjekt som har til hensikt å forsøke å klone frem mammuten gjennom cellematerial fra bløtvev som har vært nedfrosset i den sibirske tundraen. Kjempen som vandret på den nordlige halvkule ble utryddet for ca. 10 000 år siden, men en mindre rase levde så sent som 1700 før vår tidsregning på Wrangel Island. En afrikansk elefant vil være surrogatmor. Skal prosjektet lykkes må man finne arvemasse som er intakt. Les mer her.

Penn State University har også et genom-prosjekt på gang viet utforskningen av mammutens DNA som er verdt å titte nærmere på.

Uansett barndomsdrømmer kan slike prosjekter vise seg å være viktige i en tid hvor artsmangfoldet trues.