Har fortiden en fremtid?

Har fortiden vår en fremtid, spør denne NRK-dokumentaren som belyser Norges forhold til sin historiske og fremtidige identitet, med fokus på kulturarven og landsbygda. Hver dag nedlegges åtte til ti gårdsbruk i Norge, om ti år vil med denne hastigheten halvparten av Norges femti tusen gårdsbruk være nedlagt. Dokumentaren belyser kulturell identitet i forhold til vår felles historie og hvordan vi vil at vår felles fremtid skal være eller kunne bli. Forholdet mellom vernehensyn og fremtidsrettet gårdsbruk er en sentral problemstilling som diskuteres.

Se dokumentaren her.