DIKT: Pussebilen – Per Lønning Aarø

Eg vandra lenge gatelangs, til tidleg grålys dag, i sikksakkurs utan syn og sans, etter eit altfor lystig lag. Eg kryssa slik søraust mot sola, då eg brått vart var eit brus, som ikkje kom frå engelvenger bada i lys og kjærleiksrus. Nei, bruset var av hjul som skrapa, gjennom marg og bein og blod, så utan nåde at der eg vraka trua på at Gud er god. Ja, så hjartelaust at før eg nådde brua, hadde eg mista lommeboka og barnetrua. Sola var ikkje lenger varm, og ikkje... Read More

Mann og Natur: Fjellet

«Mann og Natur» er en serie med flere skribenter i KULTURVERK som tar for seg menneskets forbindelse og møte med ulike naturlandskap og -fenomener, sett fra et historisk, intuitivt, filosofisk, mytologisk og/eller metaforisk ståsted. Hver «episode» tar for seg ett spesifikt emne, som i sin tur tar sitt løse utgangspunkt i ett eller flere populærkulturelle verker hvor det aktuelle emnet står i fokus, være seg film, litteratur, billedkunst eller musikk. Serien tar på... Read More

Om taktens dialektikk – Theodor W. Adorno

«Taktens forutsetning er den konvensjon som brytes samtidig som den fortsatt er der. Denne er nå så forfalt at den ikke står til å redde og lever bare videre som parodi på formene, en vilkårlig uttenkt eller erindret etikette for ignoranter, i løspraten til selvutnevnte rådgivere i avisene, mens den innforståttheten som kunne bære konvensjonene da de ennå var humane, er gått over i bileiernes og radiolytternes blinde konformitet.» Av Theodor W. Adorno (1903-1969),... Read More

Norske museumssamlinger på nett – Digitaltmuseum.no

Nasjonalmuseet kunngjorde nylig at deler av deres samlinger er digitalisert og gjort tilgjengelig på nett gjennom det nystartede digitaltmuseum.no. Her finnes ikke bare Nasjonalmuseets samlinger som omfatter arkitektur, design, kunst, samtidskunst, kunsthåndtverk, men òg andre nasjonale og regionale samlinger. Blant disse kan nevnes Norsk Folkemuseum; Maihaugen og Romsdalsmuseet. Det siste regionale imponerer med antall objekter og bredde i samlingen, og det var interessant... Read More

Å ha et senter III – Frithjof Schuon

«Normalt er tenkerens kall synonymt med en følelse av ansvar. Kunsten å tenke er ikke det samme som livets glede; den som ønsker å vite hvordan man tenker må vite hvordan man dør.» Tredje del av Schuons nøkkeltekst Å ha et senter (Avoir un Centre, 1988), om det menneskelige senter og tyngdepunkt på tvers av humanisme, individuell genikult og spekulativ intellektualisme. Han kommenterer blant andre personligheter som Nietzsche, Goethe, Van Gogh og Napoleon som eksponenter... Read More

EPILOG: En mann, et liv og et luksushotell

EPILOG til essayet «En mann, et liv og et luksushotell» Av Ivar Sagbakken, filosof og redaksjonsmedlem KULTURVERK Mangelen på alvor og nødvendighet som denne lille historien eksemplifiserer, kan overføres både til den mundane og den åndelige situasjonen et moderne menneske befinner seg i. Det viktigste dog, er å se at disse to henger sammen. For i en normal og tradisjonell virkelighet, hvor de hverdagslige og profane prioriteringene er gitt utifra et akutt og alltid prekært... Read More

Hva er neoliberalisme?

Neoliberalismen behandles ofte som pornografi; man kan ikke definere hva det er, men det gjenkjennes når man ser det. Neoliberalisme er vanligvis et polemisk begrep for å omtale nåtidens dominerende tankevev. Den tas på en måte for gitt, og undertegnede er intet unntak. Selv om man slutter opp om kritikken av fenomenet (se f.eks «Reisen til helvete på første klasse»), betyr det ikke at forståelsen er fullendt. Så hvordan fange denne usynlige dragen i ord? Av Magne... Read More

Uren norsk mat

Norske myndigheter velger igjen å følge EUs direktiv gjennom EØS-avtalen, og vil nå tillate høyere grenseverdi for rester av sprøytemidler som blant annet kan være kreftfremkallende i matvareproduksjon. OIKOS’ medlemsblad Ren Mat advarer blant annet mot disse konsekvensene: Mulig fare for kreft. Mulig fare for fosterskade. Kan skade barn som får morsmelk. Giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake grunnvannsforurensning. Giftig for fugl. Giftig for meitemark. Meget... Read More

Essay: Clash of the Titans

Jeg gikk tidlig en morgen ut i vinterkulden på Røros og lånte Clash of the Titans med et beskjedent håp om at filmen skulle sette den heroiske og episke imaginasjonen min i sving, uten at jeg hadde de helt store forventningene til selve historien i denne Hollywood-produksjonen. Det gikk ikke mer enn et kvarter av filmen før jeg slo den av, fikk på meg vinterklær og kom meg ut igjen. Med raske skritt gikk jeg så ned til Dahls bakeri og kjøpte en av de dyre, men absolutt... Read More

Kommentar: Om gråbein og hatets anatomi

KULTURVERK vil i forskjellige tekster fremover rette fokus på forholdet mellom primærnæring, naturvern og kulturell identitet. Vi gjengir her en kommentar av Victoria Østrem Poléo i rovdyrdebatten som stort sett har vært preget av emosjonell skyttergravskrig fra begge parter uten å gå nærmere inn på fundamentale problemstillinger. Jeg tror det er viktig å ta på alvor en sosialpsykologisk side av rovdyrkonflikten. I går var det en som skreiv inn til gruppa Bygdefolk... Read More