Det nye året 2012, dommedag eller fett nok?

Å reflektere over et år som ennå ikke har hendt, kan virke selvmotsigende, men de utviklingstrekk som er dominerende vil med sikkerhet ikke endre seg i 2012. Det som preget 2011 vil fortsatt prege vår samtid og fremtid. Man kan ved å betrakte media lett tro at det er uvær, smørkrise og 22.07. som da får størst betydning. Av A. Viken «Og mens menneskene myldrer og forsøpler proporsjonalt, så utryddes dyrearter parallelt med forbruksvekst... Les mer