Panteren – Rainer Maria Rilke

Dens blikk er blitt så sløvet under ferden langs gitteret at det mottar ikke lenger. Det er som om det fantes tusen stenger og bak de tusen stenger ingen verden. Dens gang er myk, og smidig sterkt er skrittet når den i sammentrengte ringer går som i en dans av kraft omkring en midte hvor en bedøvet, mektig vilje står. Iblant kan sløret foran dens pupill gli lydløst opp. Et bilde den fornemmer, går gjennom kroppens anspent stille lemmer og... Les mer