Kunnskapens endepunkt – Charles Upton

Vi presenterer her Charles Uptons «Kunnskapens endepunkt» fra hans Knowings: in the Arts of Metaphysics, Cosmology and the Spiritual Path (2008). Her får vi et innblikk i hvordan vår tids utfordringer kan se ut fra et esoterisk perspektiv, der en vesentlig oppgave er å transformere Kunnskap til Væren. Så ulik denne tenkningen kan synes vår tids sedvanlige oppfatning om nødvendigheten av å spre og anvende kunnskap, tangerer disse innsiktene... Les mer

Mythopoeia og metafysikk – Charles Upton

I denne oversatte teksten beskriver Charles Upton sider ved metafysikkens essens og poesien og kunsten som både en forlengelse av denne og en degenerasjon der ordene ikke følges av konsekvent handling. «Poesi er gudenes språk. Dikteren er imidlertid ingen guddom men et menneske – et menneske som i grunn har stjålet den guddommelige ilden, evnen til å skape ikoner, levende bilder av sannhet.» Av Charles Upton, oversatt fra Knowings—In... Les mer

Om Antikrist

Charles Upton (1948–) er en av de mest fremtredende formidlerne fra den «tradisjonalistiske skolen», altså en viderefører av den metafysiske arven som blant annet René Guénon, Frithjof Schuon, Ananda Coomaraswamy, og Titus Burckhardt brakte frem for en vestlig leserskare i det tjuende århundre. Med metafysikk menes her de evige prinsippene som ligger til grunn for kulturers og religioners utfoldelse, for menneskers tenkning, handlinger,... Les mer

Å ha et senter IV – Frithjof Schuon

«For å si det enkelt er ingenting mer inhumant enn humanisme, gjennom det faktum at den så og si dekapiterer mennesket: i ønsket om å gjøre ut av det et dyr som er perfekt, greier den å gjøre mennesket til det perfekte dyr;» Fjerde del av Schuons nøkkeltekst Å ha et senter (Avoir un Centre, 1988), om det menneskelige senter og tyngdepunkt på tvers av humanisme, individuell genikult og spekulativ intellektualisme. Han kommenterer blant... Les mer

Å ha et senter III – Frithjof Schuon

«Normalt er tenkerens kall synonymt med en følelse av ansvar. Kunsten å tenke er ikke det samme som livets glede; den som ønsker å vite hvordan man tenker må vite hvordan man dør.» Tredje del av Schuons nøkkeltekst Å ha et senter (Avoir un Centre, 1988), om det menneskelige senter og tyngdepunkt på tvers av humanisme, individuell genikult og spekulativ intellektualisme. Han kommenterer blant andre personligheter som Nietzsche, Goethe,... Les mer

Essay: Clash of the Titans

Jeg gikk tidlig en morgen ut i vinterkulden på Røros og lånte Clash of the Titans med et beskjedent håp om at filmen skulle sette den heroiske og episke imaginasjonen min i sving, uten at jeg hadde de helt store forventningene til selve historien i denne Hollywood-produksjonen. Det gikk ikke mer enn et kvarter av filmen før jeg slo den av, fikk på meg vinterklær og kom meg ut igjen. Med raske skritt gikk jeg så ned til Dahls bakeri og kjøpte... Les mer

Førkristne riter og offeranlegg – NRK Museum

NRK Museum er en programserie som tar utgangspunkt i Norges historie. Til tross for en blytung tittel, så gir historie som er godt fortalt et viktig innblikk for å kunne forstå og lese samtiden, og noen av programmene gir innfallsporter til det mange oppfatter som vedtatte sannheter om historien. Vi vil spesielt anbefale programmet Førkristne riter og offeranlegg som tar utgangspunkt i et prosjekt ved Nationalmuseet i København ledet av seniorforsker... Les mer

Å ha et senter II – Frithjof Schuon

«Det er helt klart den humanistiske narsissismen med dens mani for individualistisk og ubegrenset produksjon som er ansvarlig for denne i siste instans nytteløse overfloden av talenter og genier.» Andre del av Schuons nøkkeltekst Å ha et senter (Avoir un Centre, 1988), om det menneskelige senter og tyngdepunkt på tvers av humanisme,  individuell genikult og spekulativ intellektualisme. Han kommenterer blant andre personligheter som Nietzsche,... Les mer

Naturvitskap og mytar – II

Mytar er sirkulære i måten dei ser tid på. Dei følgjer naturens syklus. Mytar er historier som aldri har hendt, men som hender heile tida. I kontrast til dette står så vår moderne lineære tidforståing. Ein evig progresjon mot eit usikkert mål (les: Naturvitskap og mytar – Del I ). Av Per Lønning Aarø Universet vart fødd i eit kjempesmell for 13,7 milliardar år sidan, får me vita. Ei varm kvarksuppe vart helt ut over det heile... Les mer

Å ha et senter – Frithjof Schuon

Avoir un Centre (1988)   Frithjof Schuon (1907-1998) var en av det tjuende århundrets fremste eksponenter for tradisjonell metafysikk og for Religio Perennis. Vi presenterer han her for første gang på norsk med en av hans sentrale tekster, hvor vi får et kritisk perspektiv på den moderne humanistiske kultur og dens genikultus sett fra et tradisjonelt ståsted.   Første del Å være normal er å være homogen, og å være homogen... Les mer

« Previous PageNext Page »