Har fortiden en fremtid?

Har fortiden vår en fremtid, spør denne NRK-dokumentaren som belyser Norges forhold til sin historiske og fremtidige identitet, med fokus på kulturarven og landsbygda. Hver dag nedlegges åtte til ti gårdsbruk i Norge, om ti år vil med denne hastigheten halvparten av Norges femti tusen gårdsbruk være nedlagt. Dokumentaren belyser kulturell identitet i forhold til vår felles historie og hvordan vi vil at vår felles fremtid skal være eller... Les mer