Folk og fremmed makt – tanker rundt kristendommens innføring i Norge del II

Etter kristningen vokser et nytt Norge frem, preget av konflikt og splittelse mellom verdslig makt og en stadig sterkere kirkemakt. Sentralisme og ny lovgivning står mot det lokalstyrte og ættebaserte samfunnet som må gi fra seg stadig mer makt til en voksende stat, likevel fortsatte den regionale adelen og bondestanden å være en sterk maktfaktor. Bildet øverst, Bonde fra Vossevangen, Adolph Tidemand, 1855). Les del I her. Av Erik Sigurdsson,... Les mer

Pornokrati – demokratisk sexualisering

Vi lever i ett samhälle var allt sexualrelaterad som kan tänkas och som borde vara otänkbart för de flesta, nu är allmänt tillgänglig. Inget dominerar media och underhållning så mycket som ytliga föreställningar om och anspelande på sex. Det finns knappast en enda perversion, fetisch eller sexuell böjelse som inte kan googlas, var man finner flera webbsidor som vet att utnyttja eller skapa en efterfråga för ekonomisk vinst. Det reflekterar... Les mer