Miljøgifter gjør barn dumme

Miljøgifter som bly, kvikksølv, PCB og mer enn 200 kjemikalier hemmer barns utvikling og gir dem hjerneskader hevder forskeren Philippe Grandjean, professor i miljømedisin ved Harvard og Syddansk Universitet følge en artikkel på forskning.no.   Han har nylig publisert boken Only One Chance – How Environmental Pollution Impairs Brain Development – and How to Protect the Brains of the Next Generation. Om dette stemmer har det alvolige konsekvenser... Les mer