Dagon – Lovecraft på høgnorsk

Av Howard Phillips Lovecraft. Skrivi i juli, 1917 og fyrst prenta i The Vagrant, No. 11 i november, 1919. Umsett til høgnorsk av Stig Andresen Eg skriv dette under verkeleg mentalt press, då eg etter i kveld ikkje kjem til å vera meir. Eg er pengelens og tom for det rusmidlet som åleina gjer livet uthaldeleg. Difor taklar eg ikkje lengjer denne torturen, og aktar kasta meg frå loftsvindauga ned i den skitne gata nedunder. Du skal ikkje tru... Les mer

Det mindre bannlysende Pentagramritualet

Vestlig ritualmagi blir gjerne benyttet som en samlebetegnelse for en praksis som ble popularisert i det 19. og 20. århundret av personer som Eliphas Levi og grupperinger som “the Hermetic Order of the Golden Dawn”, men bærer med seg omfortolkninger av tradisjoner fra renessansen og senantikken. Tradisjonen har tatt til seg impulser fra hermetisisme, alkymi, kabbala og østlig mystisisme. Disse forenes i ulike trossystemer som praktiske... Les mer

Det kvite skipet – Lovecraft på høgnorsk

Det kvite skipet blei skrivi i november 1919 av Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), og prenta for fyrste gong same månad i The United Amateur. Lovecraft var ein skrekkforfattar i brytningi millom fantasy og science-fiction. Han er mest kjend for Cthulhu-mytologien. Det kvite skipet er ikkje direkte knytta til Cthulhu og den kosmiske skrekken, men femnar til ein viss grad det same umrisset av kor vesal manneætti er i den storfelte Allheimen.... Les mer