Den norske strømkrisen – en bløff

Den Norske Turistforening uttaler i en artikkel på sin hjemmeside at den norske strømkrisen er en bløff. Hovedargumentet er at Norge ikke kan eller burde være Europas batteri. I tillegg påpekes det at det som maskeres som klimatiltak som vind- og vannkraft er mer umiddelbart truende for norsk miljø og natur enn klimaendringene. DNT opplyser om at Forum for natur og friluftsliv (FNF) i dagene 9.–11. februar har vært samlet i Florø for å... Les mer