Er naturen fascistisk?

Etter en debatt hos Minerva hvor skjellsordet «grønn fascist» dukket opp i kjølvannet av en kritikk av kjøpesentre som eksponent for en naturfiendtlig konsumkult, har jeg reflektert over denne reaksjonen.  Grunnlaget bortsett fra et ønske om å sette meningsmotstanderen i et dårlig lys synes å ligge i naturens uvillighet og absolutte likegyldighet til å kompromisse eller rette seg etter abstrakte forestillinger som  mange nå utlegger... Les mer