DET NAKNE MENNESKET

I disse lange, kalde og hvileløse våkenetter, vender et bilde stadig tilbake til min bevissthet. Et bilde som ikke synes å være uten en viss relevans for et menneske som idag ønsker å gå en erkjennelsens vei. Bildet, eller metaforen, er hentet fra Buddhas «middels lange drøftelser», Majjhima Nikāya (mer spesifikt Cūḷamālunkaya Sutta (63), eller «Den kortere drøftelse til Mālunkyāputta»), og blir i utgangspunktet nyttet av Buddha... Les mer