Nordmenn samles i et slektstre

Det er nå iverksatt et prosjekt med å samle informasjon om nordmenns aner og gjøre de offentlige tilgjengelige gjennom en wiki-plattform. Informasjonen som er offentlig vil strekke seg frem til 1910, mens den andre delen er forbeholdt forskning, og man regner med at rundt 80 % av alle nordmenn vil kunne finne sine aner i databasen tilbake til 1800. Informasjon som ligger lengre tilbake i tid vil òg kunne gjøres tilgjengelig, men den vil være... Les mer

Slekters gang – Folketellinger tilgjengelig på nett

Slektsgransking er populært for mange ettersom tiden går. I tillegg til vanlige kilder som kirkebøker og Riksarkivet, gir folketellingene verdifull informasjon om din slekts gjøren og laden gjennom tidene, eller i det minste status, på ett gitt tidspunkt. Digitalarkivet har nå gjort folketellingen fra 1910 tilgjengelig, og det er ganske så interessant lesning når man søker tilbake og bare av den knappe informasjonen som gis, forstår man... Les mer