1280px-Karl_Aspelin-Luther_uppbränner_den_påfliga_bullan