Ulvens budskap til mennesket

Ulveflokk

Da jeg for tre uker siden fikk vite om ulven som ble påskutt ved Tynset, like i nærheten av meg, gjorde det såpass inntrykk at jeg følte for en seanse med sjamantromma mi for å vise støtte til ulven. Det ble en sterk opplevelse, og endte med at jeg tok imot et budskap fra ulven, eller dens gruppesjel. Budskapet er kort fortalt at ulven representerer urkraften som mange mennesker ikke vil vedkjenne seg. Irrasjonell frykt kommer jo alltid av noe i oss selv som ikke er akseptert og integrert… slik at vi lever i dualisme i forhold til vårt sanne jeg eller naturen.

Skrevet av Gaute Bjørdal Kirkreit, 17. februar 2013

Ulvens budskap:

Jeg kommer med fred, men møter indre uro i mennesker som ikke vil forstå den storheten de er en del av. Dette er en mulighet for vekst, og den gripes ikke fatt i. Muligheten dere har til å reise dere og komme nærmere hverandre og den identiteten som vi alle kjenner i hjertet. Dette møter jeg når menneskene snur seg mot min ånd og gjennomskuer meg som den styrken de selv ikke vil vedkjenne seg. Det er dette som er fiendebildet som er med på å forhindre helheten i deres hjerter der vi kan videreformidle det eneste vi ønsker her på jorden. Nemlig å vekke urkraften i dere mennesker, den glemte skatten dere fortrenger ved å leve i frykten for de indre kvalitetene som vi alle bærer i hjertene våre. Dette forbinder dyr og mennesker i harmoni og i glede for det skapte og det levende, det som forbinder hellige vesener av denne jorden. Vi møter hindringene, og vi ser det så vel.

Det er nødvendig å frigjøre denne frykten som motarbeider koblingen til hjertet. Frykten som fortrenger friheten dere finner i gjenkjennelsen av deres indre. Dette er vår misjon, å gjenforbinde forankringen som vi ønsker dere vil finne tilbake til. Naturen er nøkkelen. Der finner dere freden og friheten i å være tilstede som en av flere i en samstemt forbindelse med indre ro. Vi søker freden, og vi gjenforener kraften som alle mennesker ønsker seg, men som ingen vil se før de vedkjenner seg sin sanne natur. Bli åpen for å se livet i alt dere omgås, dette vil styrke forbindelsen som vekker til live naturen i dere.

Det påkalles en forandring i nåtidens samfunn der vi fortjener å leve forbundet med naturen. En videreformidling av våre verdier og det som er nødvendig for at dere mennesker kan gjenopprette et levelig samfunn for mennesker og dyr. En forandring til det bedre for våre liv og våre etterkommere som vil være voktere av den kraften dere vil finne når dere gjenkjenner våre verdier som de dere selv frastøter i all den mistro og fiendtlighet som arbeider mot deres egne liv og gjenforenelsen av freden. Vi påkaller virkelig alle dere mennesker som vet hvem vi er og som lever mot lenkene i fangenskapen vi utsettes for, der vi ikke får leve fritt i vår egen fauna, der vi er bærere av den eneste sanne verdien på denne planeten- naturen. Der dere møter essensen som alle egentlig bærer, men som er fradelt hjertene hos de som ikke anerkjenner seg selv som et fragment av den evige guddommelighet. Der må vi gjenforbinde våre egne liv – til omgivelsene som vi eier sammen med dere. Lytt til hjertet og vit at vi er forbundet der, i samme fred. Der vi møter dere, men uten å bli sett for det vi er.

Ulveflokk

I forhold til å være mer utenfor deres rekkevidde, har vi blitt nødt til å bevege oss gjennom områder hvor det er umulig å ferdes uten at vi blir gjenkjent i sporene vi setter. Det er et under at vi fremdeles lever her på jorden, tatt i betraktning de periodene vi har vært nesten utryddet. Denne gangen vil vi komme til å reise oss igjen, men nå vil det være en tid med urett og indre uro i menneskene som vil gjøre livet vanskeligere for oss i naturen. Vi ønsker å se mennesker som anerkjenner vårt vesen og vår glede ved livet. Vi elsker dere, og ønsker dere den styrken vi vet dere består av. Den styrken vil dere trenge i det arbeidet som er nødvendig for å gjenforbinde kraften og identiteten som dere har i dere. Den som flere frykter i møtet med oss. Vi som er tilstede nettopp for å verne om den kraften dere selv besitter. Det er vi som er deres beskyttere. Men dere behandler oss på motsatt vis, og ikke som indre veiledere mot helhet. Den helheten som driver menneskene fremover vil alltid måtte innebære naturen og dens energier. Det er der dere finner nøkkelen til fred og frihet. Dere møter den i naturen og i dyrene som beskytter den hellige gralen. Den evige kraften som vi formidler gjennom vår tilstedeværelse. Nyt den tid dere har, der vi kan glede oss for at vi får være veiledere for kraften som vi vil overbringe til deres hjerter. Dette vil skje den dagen dere møter deres indre i aksepten og i anerkjennelsen av deres egen natur, slik den lever i oss, de ville dyrene. Med ulven foran, står dere forankret i vår essens som er freden.

Kanalisert av G.B.K, 29.01.2013

Relatert
Å leve med ulv – Shaun Ellis eller mannen som lever med ulver
Hvordan ulver endrer elver
Jakt med skjønnhet og ånd – jakt på naturens egne premisser
Jegeren
Russlands økologiske mirakel
Lobo – ulven som fikk innflytelse på miljøvernbevegelsen og en hel verden

 • Utrolig fint toppbilde, man kan virkelig føle ulvens kall der de stirrer mot oss!

  “There is no way to nature-friendliness—nature-friendliness is the way!” – Nils Faarlund

  “Then the oil-era happened and a blossoming ‘spring’ changed into an early ‘autumn.’ But the seeds are slumbering and the grassroots show signs of a paradigm shift. A change for a nature-friendly future is forthcoming as soon as the signs of spring we create are so abundant that they coalesce in a “vårløsning”. – Nils Faarlund

  http://thejournal.link/2015/01/tseringma-pilgrimage/

  Ulvens budskap er dypøkologisk, da vi begge er del av naturen, og derfor fortjener gjensidig respekt!

  Ulvens og økosofiens gjenkomst er derfor to sider av samme sak!

  Oljeæraens slutt gir håp om ei vårløsning!

 • Agnete Green

  Takk for at du også utdyper hva Ulven som Arktype/ kraftdyr betyr for oss. Det er viktig i den overfladiske verden vi lever i.

 • Siri Randtun

  Reflektert og fint stykke skriv om et av naturens spennende dyr, synes jeg.

 • Vaeringen

  Mystiske seanser med kanaliserte budskap fra ulver ved hjelp av sjamantromme?

  De fleste av dem som skal være nær og klemme ulver og bjørner ender vel opp med den ikke fullt så rosenrøde skjebne det er å bli spist.

  Det er sikkert mange gode poeng i teksten og billedbruken er ypperlig, men jeg må innrømme at jeg falt av temmelig fort her.

  • ripss 2

   Jeg ser for meg en del av vår vestlige kulturs øvre middelklasses barn, med solide universitetsutdannelser når jeg leser denne teksten. Disse anti-borgerskapets sønner og døtre som driver avgårde i sin egen verden.
   Jeg snakker av erfaring. En av disse var far til mitt barn.

   • Vaeringen

    Det er vel ofte tilfellet også, tenker jeg.
    Tris å høre at det rammet deg, Ripss2.

    Da jeg leste det, kom jeg ihu Chestertons ord om at når folk slutter å tro på Gud, begynner de å tro på alt mulig annet.
    En behøver ikke ta den så langt, men sitatet passet litt, i alle fall.

    • ripss 2

     :)

   • GauteK

    Takk for komplimentet får jeg si, men jeg har nok kun gått yrkesskole.
    Og budskapet ble til på 5 minutter, spilt inn på lydopptaker. Egentlig er det ingenting mystisk med dette.. Hvem som helst kan gjøre det med litt trening. Alt er ett, alle bevisstheter er tilgjengelige.

   • Som GauteK, forfatteren av teksten, også sa så er menneskets fulle aspekt tilgjengelig for alle mennesker, man må bare finne det i seg selv.

 • Bobligoff

  Gråter nå og skammer meg over å tilhøre samme art som ulvehaterne.