Miljøforsker spiser aldri oppdrettslaks

salma_1

Jérôme Ruzzin, som forsker på miljøgifter, anbefaler alle å holde seg unna oppdrettslaks, i et intervju med Bergens Tidende. Han anser myndighetenes grenseverdier for gifter for å være for høye og etterlyser nye reguleringer. Han forsker óg på cocktaileffekten av miljøgifter som lagrer seg i  næringskjeden og er vanskelig nedbrytbar.

– Regelverket som setter grenseverdier for miljøgifter i dagligvarer er altfor dårlig. Det er på høy tid at myndighetene tar problemet på alvor og sikrer at vi får i oss så lite miljøgifter som mulig. – Oppdrettslaks er et godt eksempel. Vi vet i dag hvordan nivåer av miljøgifter kan reduseres. Likevel er ingenting gjort for å endre regelverket, sier Ruzzin til BT. Og konkluderer slik intervjuet:

– Jeg vil anbefale folk å ikke spise mat som inneholder miljøgifter. Det gjelder oppdrettslaks og annen stor, fet fisk. Drikk heller tran eller andre fiskeoljer hvor miljøgifter er blitt fjernet. Vil du spise fiskeprotein eller andre næringsstoffer i fisk, anbefaler jeg mager fisk som torsk. De inneholder lite miljøgifter. Men hold deg unna torskelever!

– Spiser du selv oppdrettslaks?

– Aldri!

Les intervjuet hos Bergens Tidende

 

Relatert

Oppdrettslaks verre enn sitt dårlige rykte – forskere slår alarm

Fiskeoppdrett – en økologisk katastrofe

 • Lars E

  For de av dere som behersker fransk, kan denne dokumentaren om noen av fiskeoppdrettens mørke sider anbefales:

  https://www.youtube.com/watch?v=In0n8-Hwia8

  Hovedfokuset er på lakseoppdrett i Norge, men storskala-oppdrett i Sørøst-Asia behandles også i dokumentaren.
  Her er også et lengre intervju med Jérôme Ruzzin der han forklarer sine funn, samt et intervju med en tidligere forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) som hevder å ha blitt presset til å slutte i sin stilling og til å avstå fra å publisere sine resultater. Blant hennes resultater var forekomster av helseskadelig høye toksinnivåer i norsk oppdrettslaks…

 • Christian Evensen

  Denne dokumentaren burde være interessant for NRK, Lars E. Dette er viktig folkeopplysning.

 • Norsk laks, lissom? Norsk oppdrettslaks fóres med pellets laget av fisk fanget utenfor Chiles kyst, til stor fortvilelse for de lokale fiskerne som ikke soper med seg rubbel og bitt med store fabrikktrålere. Hvor meget antibiotika som tilsettes dette fóret for sikkerhets skyld, får vi aldri vite.