Miljøgifter gjør barn dumme

carf_barn

Miljøgifter som bly, kvikksølv, PCB og mer enn 200 kjemikalier hemmer barns utvikling og gir dem hjerneskader hevder forskeren Philippe Grandjean, professor i miljømedisin ved Harvard og Syddansk Universitet følge en artikkel på forskning.no.  

Han har nylig publisert boken Only One Chance – How Environmental Pollution Impairs Brain Development – and How to Protect the Brains of the Next Generation.

Om dette stemmer har det alvolige konsekvenser for ikke bare barns utvikling og evner, men hele befolkningers utvikling. Ifølge en undersøkelse har forgiftningen allerede ført til at befolkningen i England har blitt dummere da deres reaksjonsevne er senket med 100 millisekunder siden 1800-tallet. Forfatterne av undersøkelsen mener dette tilsvarer 14 IQ-poeng.

Det er en utvikling man må ta alvorlig, påpekte Philippe Grandjean ifølge forskning.no:

– Hvis gjennomsnittlig IQ faller 5 poeng på grunn av skadelige kjemikalier, fører det til en stigning i antallet mentalt utviklingshemmede på 57 prosent, eller 4 prosent av verdens befolkning, forklarte Grandjean.

Han viser til at det er en klar sammenheng mellom hjerneaktivitet og miljøgifter:

Undersøkelser med 14-årige barn som har vært utsatt for kvikksølv og PCB-forgiftning, viser at de har mindre elektrisk aktivitet i hjernen enn andre barn. Det samme gjelder for bly, forklarte Grandjean.

Særlig barn i utviklingsland med liten kontroll på forurensing og giftutslipp blir hardt rammet:

– Barna er som regel ikke syke. De har ikke noen symptomer. De har bare mistet et par IQ-poeng, sa han.

Grandjean kaller det en usynlig pandemi.

– Vi snakker millioner av barn som har mindre hjerner enn kunne hatt, sa han og erklærte at det var kriminell atferd å la være å gjøre noe.

Grandjean er bekymret over at urimelige krav til dokumentasjon og høye toleranserverdier forhindrer effective tiltak.

Under sitt foredrag Chemical Brain Drain – Challenges in linking environmental science to policy  som ble holdt for The Initiative for Science, Society and Policy (ISSP) og Det europeiske miljødirektoratet (EEA) i København, uttalte han:

– De kjemikaliene vi slipper ut mest av, blir ikke forsket på, sa Grandjean, som kom med en appell til det vitenskapelige samfunnet:

– Vi er nødt til å reise oss opp og si: «Det er noe galt her!»

 

Bildet er fra Children at risk foundation som jobber med å bedre gatebarns livsvilkår i Brasil

Les hele artikkelen hos forskning.no

 • Ola

  Hva med barn/befolkningen i Norge (vesten?) på 1950- 70 (?) som fikk innlagt kvikksølv i tennene .
  Har dette gitt utslag?

  • Pluto

   DØØ, Ola?… dette herre her har helt sikkert ingen beettydning – ikke sant! Sølv i tenna, lissom? Skadlig lissom? Ha-ha!

   Trorru ikke atte mynndighetene veit hva rem jør a. Enkel mætsj ikke sant?

   Ska beevvise det her for deg jeg! – Skal vi se…? …født mellom 1950 og 1970 – tror jeg. OK! Beevissslig, ikke sant, nårru serre vitt på svart, ikke sant. Jeg skal overbevise deg brillefint, ikke sant:

   * 2 + 2 = 5

   * Affrikannerne oppfant hjulet.

   * Stastligminister Hans Stoltsesberg er er den største og beste lederen vi har hatt i norgeshistorien.

   Skjønner? Ikke sant???!!!!

   Så vidt jeg kan forrstå, så har kvikk…..kvakk…. ææh… (hva f… hettte det nå igjen a? Hæ?? Ja, skitt samma, lissom!) hatt NULL påvirkning på… på… – ja, det du vet. (Blir snart rasende forbanna altså!!!); søllet varre ja. Det varre. Smart æsse! –

   PS: Dette vakke irronisk ment, du forstår? Ikke sant? Må sluute nå før jeg får tannverket i hode.

   Hvor i hel…. er gebisset mitt a for f…? Ja, ja, – nei, nei…

   Plutonium

   —————

   Godeste Ola! I et ubevoktet øyeblikk, så tok min miljø- og pk-skadde nabo «Plutonium» over, mens jeg var et viss sted. «Plutonium» var en stor kritiker av dette systemet en gang i tiden, som har ødelagt så mye for hans egen utvikling så vel som samfunnet rundt ham. Men, etter en lang tids av tvang og trusler fra et orwellsk system, så ble han rammet av «Oslo-syndromet» (ganske likt Stockholm-syndromet); han begynte å elske sine plageånder. Han tok til seg pk-istenes uvitenhet og kunnskapsløshet som en sannhet av det evige slaget. Som makteliten selv, så ser han ikke lenger sitt eget forfall. – Så jeg lar ovenstående tragikomiske «svar» til deg stå til skrekk og advarsel på hva dette folke-ignorante system gjør med det enkelte menneskes moral og dømmekraft OM vi ikke stålsetter oss mentalt og bekjemper dette kosmopolitiske uvesen, som globaliseringen egentlig er. –

   Så; takk Ola, for ditt seriøse innspill av et spørsmål, som ingen «ansvarlig» helt ut kan svare sikkert på i hvilken avgjørende grad dette har påvirket helsen langsiktig. De lærde strides, for her som der, så er det mektige økonomiske interesser inne i bildet. Men det har vært en del presseoppslag angående bivirkninger relatert til så vel pasienter som tannlegepersonell på hva amalgamforgiftning kan avstedkomme;

   http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/110512/plagene-dine-kan-skyldes-amalgamfyllinger

   http://www.klif.no/Tema/Kjemikalier/Kvikksolv/

   Takk også til Kulturverk, som tar opp kampen for våre barns framtid.

   Ønsker for øvrig deg Ola, samt KV en fortsatt god sommer i opplysningens tjeneste!

   Hilsen Pluto

 • Sven

  Samtidig som det er alarmerende, må man ikke henfalle i passivitet og dommedagstenkning. Det er tragisk det vi har gjort galt i uvitenhet og korttenktehet, men nå handler det om å gjøre rett. Vi må derfor informere og få myndighetene til å endre praksis slik at vi med en ny bevissthet omkring natur og miljø, kan gjøre fremtiden levelig. Hvor “dumme” barn har blitt er derfor ikke så viktig som hvordan vi med vår kunnskap heretter forvalter fremtiden.

 • Ola

  Enig. Vi bør lære av fortiden, men aktivisere oss for fremtiden.
  Da er det viktig å se at vi har godtatt for mye, – som det langsomme folkeslaget vi er.
  Og samtidig se at den regjeringen vi stort sett har hatt i etterkrigstiden har benyttet seg av dette.
  Det som kunne holdes skjult ble holdt skjult.