Afrikas befolkning firedobles innen 100 år

Afrika_sult

Det har vært ulike estimater på verdens befolkningsutvikling, men tendensen har vært at de tallene myndigheter og beslutningtagere forholder seg til underestimerer. Nå nylig har FN  justert opp tallene for utviklingen frem til 2100 fra vel 10,1 til 10,9 millarder mennesker. Økningen av estimatet tilsvarer mer enn det nåværende befolkningstallet i Europa. For Afrika innebærer dette en økning fra 1,1 til vel 4,2 millarder som tilsvarer jordens befolkning for vel 30 år siden.

– Det skyldes blant annet at man har vegret seg for å snakke om overbefolkning, samtidig som man har overfokusert på effekten av hiv og aids, sier direktør Stig Jensen fra Institut for Afrikastudier ved Københavns Universitet til Jyllands-Posten. 

Demografen Helge Brunborg hos SSB opererer mellom forsiktige estimater på 9 milliarder mennesker til vel 12 milliarder i 2050.

 

Relatert

Overbefolkning, beretningen om en varslet, men fortiet katastrofe – kommentar til debatt på Litteraturhuset

David Attenborough og vitenskapsfolk advarer mot befolkningskatastrofe

Befolkningspolitikken og vekstens grenser – det glemte aspektet av Bredo Berntsen

WWF: Jorden er ikke stor nok

Matvaresikkerheten truet – NATO advarer

Arne Næss i 100: Fortsatt aktuell?

 • Ola

  Alle land bør vel få lov til å vokse så mye de vil så lenge de kan holde seg med mat og fornybar energi fra egen produksjon.
  Plutselige hendelser og naturkatastrofer er det snilt og lurt å hjelpe hverandre med på tvers av grenser.
  Ellers bør hvert land/område holde orden i egen stue, kjøkken, soverom og hage.

  Hvis vi lager problemet så stort at vi mister oversikt og fremtidstro, legger vi til rette for at noen gale globalister kommer med “løsninger”, makt og kontroll.
  Da fabler vi om “overbefolkning i verden”, og venter på en messias for “en verden”. -Som helst gjerne vil sitte med både våpenkontroll og økonomisk kontroll, underlig nok. Og predikerer at nasjonalstater ikke skal få bestemme på eget område. Skummelt.

  Det er ikke bare landene i Afrika som bør se egen utvikling.
  I Norge ser det ut til at det er penger , ikke gode mål, som styrer utviklingen.
  “De som har kontroll over det økonomiske systemet har kontroll over økonomien.”

  • Trond

   Ola,
   Absolutt. Heilt enig med deg her.
   Overbefolkningsspøkelset er et typisk argument for slike som ønsker å rive til seg makt.

   Dessuten må det også nevnes at dessverre er det en del i Vesten som lar være å få barn for å “hjelpe” med verdens angivelige overbefolkning eller som i alle fall bruker dette som ei slags (om enn tåpelig og selvmorderisk) unnskyldning for ikke å få barn.
   Problemet er bare at det er Europas urbefolkning som ikke får barn mens alle andre får fryktelig mange og dermed avhjelpes slett ingen vekst av at europeere ikke får unger. Mens vi var 45 % av verdens befolkning før, så er vi vel nå mellom 8 og 10%. Altså en global minoritet, akkurat som cand. oecon Kaare Ruud spådde i sin tid.

   Videre bør det naturligvis, som du sier, være opp til hver enkelt populasjon hvor mange barn de får, bare de selv kan fø dem selv.

 • Heldigvis, eller dessverre når man tenker på all lidelsen, finnes det også andre estimater. John Michael Greer, som er “the Grand Archdruid of the Ancient Order of Druids in America”, er utdannet historiker og har en særlig stor innsikt i historiens og sivilisasjonenes sykluser. Her følger hans befolkningsestimat fra en diskusjonstråd:

  “Human beings are right up there with rats and cockroaches in our ability to adapt to different environments, a classic generalist species well adapted to sudden change and disruption. Given the geographic spread and the diversity of environments currently inhabited by Homo sap., too, we’re an exterminator’s nightmare. I expect global population to bottom out in two centuries or so at well under half a billion people, but that’s an ample breeding population for long term survival, to say nothing of the impact of all that Darwinian selection.” – John Michael Greer

  http://thearchdruidreport.blogspot.no/2013/05/the-pleasures-of-extinction.html

  Legger man Bongards innsikt fra biologien sammen med Greers historiske innsikt, virker Greers estimat meget mer sannsynlig enn FNs. Det er allikevel å håpe at menneskeheten kan klare å skalere ned, slik at Moder Jord kan makte å bære tyngden av 11 mrd. mennesker. I så måte virker den nyvunne kunnskapen om menneskets adferdsbiologi både oppmuntrende og nedtrykkende, avhengig av hvordan vi makter å nyttiggjøre denne kunnskapen.

  • Trond

   “The Grand Archdruid of the Ancient Order of Druids in America”?

   He he he, ikke akkurat en umiddelbart kvalifiserende tittel, skulle jeg tro. Det kan nok også stilles meget store spørsmål ved hvor “ancient” denne ordenen er. Antageligvis ikke eldre enn fra 1960-årene. Eventuelle ritualer er nok også hjemmelagde og selvkomponerte, a la odinistritualer i Vigrid og så videre, som et pubertalt opprør mot kristendom, kirke etc. Fryktelig festlig underholdning, men ingen imponerende referanse, slik sett.
   Det diskvalifiserer naturligvis ikke mannen på andre felt, men var så iøyenfallende at jeg kunne ikke la være å kommentere det.
   Vel, vel, nok om den digresjonen.

   • Bra du ikke diskvalifiserer Greer helt, da han blir tatt på alvor av organisasjoner som Post Carbon Institute, hvor han på en av deres blogger endog er kvalifisert som en utvalgt forfatter: http://www.resilience.org/featured-authors

    The the Ancient Order of Druids in America ble stiftet i 1912.

    • Trond

     Naturligvis ikke. Kunne bare ikke la være å harselere en smule.
     Å diskvalifisere mannen ville jo være å begå den samme feil jeg utrettelig kritiserer Makta for hele tiden i ymse historiske og politiske spørsmål.
     Takk også for lenke til resilience-bloggen. Den har jeg ikke lest før.

     Forøvrig er ikke 1912 så urgammelt heller, da min egen bestefar ble født godt før den tid.
     Alle slike odde grupper har en merkelig trang til å framstå som så fryktelig gamle, tross at de overhodet ikke er tørre bak ørene. De hadde kommet bedre fra det ved å simpelthen kalle seg “Order of Druids”, som jo er helt en ærlig sak, selv om jeg sikkert ville ha funnet noe komisk der også :)

 • Redaksjon

  Øyvind, at Greers litt merkelige utlegning skulle ha noe mer for seg en prognoser som hviler på de faktiske tall her og nå fremover mot år 2100, altså i overskuelig fremtid, og ikke flere århundrer frem i tiden (som for meg er i klasse med spådomskunst, om man ikke selv tar forbehold om at man faktisk kommer med antagelser), er noe som har lite for seg reelt sett. At man kan spekulere slik han gjør på hva som skjer og kommer til å skje etter en befolkningskatastrofe, ja, det kan man, det kan alle mens verdens fremtid blir stadig mer usikker, men nå handler det om hva som kan gjøres her og nå.

  Bare det at Afrikas befolkning sannsynligvis firedobles på mindre enn 100 år, vil medføre lidelser av ukjent målestokk for et allerede hardt prøvet afrikansk kontinent. Dette vil ha globale konsekvenser. At det vil finnes maktinteresser og mennesker som vil utnytte dette til å tjene egeninteressen, ja, det er nok sannsynlig, men det endrer ikke det faktum at dette er en global utfordring som enhver person oppptatt av jordens fremtid og biomangfold vil forsøke å gjøre noe med.

  Ellers er vi enige om at det eneste fornuftige og riktige prinsipp er at folkegrupper i hovedsak skal besørge sin egen forsyning av basisvarer/fødevarer og regulere sin befolkning i forhold til tilgjengelige ressurser. Det er ikke praksis nå i utviklingspolitikken som fører til at store befolkningsgrupper blir avhengig av strukturer og levesett de ikke selv kan oppretteholde, i tillegg til at befolkningsoverskudd eksporteres med massemigrasjon, dermed multiplisers problemen for hver generasjon.

  Å så tvil om at dette er det som kommer til å bli ikke bare er den største økologiske, men og økonomiske og sosiale katastrofen noensinne i menneskets historie om ikke man endrer utviklingen, er ansvarsløst. Å tro at dette løser seg selv, er ansvarsløst. Overleve, er ikke det samme som å leve, og til hvilken pris? Naturen kan leve videre, men om artsmangfoldet/naturgrunnlaget er kraftig redusert, store deler av kloden er dekket av ørken/ikke dyrkbar mark/jorderosjon etc., så har mennesket forringet livet på kloden betraktelig for både seg selv og alt levende. Naturen kan overleve uten mennesket, men vi ikke uten den. Så det handler om å opplyse, spre informasjon og gjøre det vi kan for at flest mulig skal være forberedt på det verste og forhåpentligvis endre utviklingens skjeve gang, mens man selvsagt håper på det beste. Men håp alene er å vende ansiktet bort fra realitetene. Kanskje vil ikke menneskeheten som helhet lytte, men det er ingen unnskyldning for ikke å fortsette å rope til de som faktidsk vil vite, vil høre og vil gjøre.

  Viser til Arne Næss: http://www.kulturverk.com/2012/02/22/arne-naess-i-100-fortsatt-aktuell/

  • Hvilke data Greer bygger på vet jeg ikke, men jeg vil tro han er bedre informert om effektene av bl.a. “peak-oil” enn mange av demografene i FN, da han har forfattet omkring 20 bøker og en stor mengde artikler om dette temaet. Han har også et meget stort kontaktnettverk. Senere i den samme diskusjonstråden sier han følgende:

   “Rita, I expect global population to drop to maybe 5% of current levels at the bottom of the Long Descent, so this is a significant issue. Now you know why I’m so interested in seeing to it that important knowledge gets preserved and passed on!”

   I en nyere diskusjonstråd skriver han følgende:

   “Unknown Mark, good. I’ve discussed the differences between those societies that collapsed and recovered, and those that just plain collapsed, in a couple of my books, especially The Long Descent and The Ecotechnic Future; the very short form is that it depends on whether the basic means of food production and other subsistence activities are stable over the long term, or not. China got overrun with as many barbarian tribes as Rome did, but Chinese agriculture had settled down into an immensely stable and resilient pattern, while Rome let its agricultural system turn into something very similar to today’s absentee-owned agribusiness farms, and that went belly up when the Roman economy did.

   Orc, faced with something as vast as the end of a civilization, we all have a variety of choices. My choice is to do what I can to preserve certain things that I consider profoundly valuable, that will likely be lost forever if nobody takes action. It’s not a matter of limiting human suffering — one way or another, a lot of people are going to live wretched lives and suffer miserable deaths; it’s simply that, speaking solely for myself, there are things that I want people in the future to be able to have, and I couldn’t live with myself if I let them be lost without raising a finger to do something about that. That’s my choice. What do you choose to do?”

   http://thearchdruidreport.blogspot.no/2013/06/what-actually-happens.html

   Så vi får alle forsøke å ta våre valg for om mulig å overlevere noe verdifullt til kommende generasjoner, de vil sårt trenge hvert minste bidrag på en klode med sterkt redusert artsmangfold og ødelagte økosystemer. Jeg vil minne om Jeremias som plantet et tre når katastrofen var et faktum, og hans folk ble ført i fangenskap til Babylon.

   Et annet viktig bidrag vil, ikke minst for det afrikanske kontinent, være å skape et nettverk av landsbyer. Dette fordi landsbyen er et fundamentalt underliggende mønster for stabilitet, noe jeg synes Greer redegjør for på en veldig fin måte:

   “Ashley, I’d suggest a slight variation. Through most of history, the urban-civilization form of society supported itself on a foundation of decentralized villages; the latter is the basic form, the former an occasional blossoming, which runs its course and ends. Our current civilization, as I’ve argued in a couple of my books, is as brittle as it is precisely because it tried to replace the village system with factory farming powered by fossil fuels; as those run out, it’s not going to last — and then, as you suggest, we’ll be reverting to a stabler form.”

   http://thearchdruidreport.blogspot.no/2013/05/the-politics-of-times-shape.html

   Vi er også nødt til å avslutte kapitalismen, da denne bygger på de mørkeste kreftene i handikapprinsippet, og bygge et inngruppe-samfunn. Kanskje kan Norge slik bli en modell også for Afrika?

   • Ser i forfatterprofilen til Greer på Resilience at det er fire bøker han har forfattet om konsekvensene av “peak-oil”, disse er: ‘The Long Descent’, ‘The Ecotechnic Future’, ‘The Wealth of Nature’, and ‘The Blood of the Earth’.

    De resterende bøkene er om andre tema.

    Står allikevel fast ved at jeg tror Greer har en bedre oversikt over konsekvensene av “peak-oil” enn demografene i FN, samt at jeg tror han ser historiske mønstre som er relevante for vår tid, som FN ikke har sett.

    Men når den bratte nedgangen i befolkningen starter, og om den først kan komme til å nå 11 mrd. innen 100 år, for så å synke bratt til den flater ut på ca 5% av nåværende befolkning i løpet av de neste 2-300 år, vet jeg ikke hvordan Greer har skissert. Men har merket meg at Greer mener kollaps er noe som skjer langsomt, i isbrefart, og antar han mener befolkningsnedgangen vil starte om ikke så altfor lenge og at antall mennesker på jorden gradvis vil avta.

    Men er enig med Kulturverk i at man kan stille spørsmålstegn ved livskvaliteten til de menneskene som overlever våre herjinger. Det beste ville naturligvis være hvis vi fikk til en frivillig befolkningsnedgang. Baksida med den kinesiske ettbarnspolitikken er dog at Kina har et kvinneunderskudd på flere titalls millioner, noe som gjør at man får en stor gruppe menn som blir enda mer giret på å tilrane seg av jordens ressurser, for slik å bli attraktive for de få kvinnene som er tilgjengelige.

  • Ola

   Men det er viktig å se at også Norge bør rydde i skapene og kjøkkenhagen her.
   Det at et land har penger ( enten på grunn av olje eller tyverier) bør ikke gi rett til å kjøpe mat fra andre land sine ofte korrupte ledere. Da blir vi også utøvere av korrupsjon og katastrofer.

   Norge kan dyrke sin egen (gode) mat , til egen befolkning, hvis vi vil. Selv om vi nå kjøper/stjeler fra verdensmarkedet i stedet for å dyrke vårt eget. i tilstrekkelig grad.
   Så bør vi også velge oss ledere som har bedre planer for dette i fremtiden, eller dø ut.

 • Tone Haugen

  Noen år tilbake ble det sagt på NRK radio at befolkningsveksten i Europa hadde stanset i 2004. Kvinner i Italia fikk færrest barn, mens nordmenn lå på topp med 1,89 barn per kvinne. At Afrika tynnes ut med HIV / AIDS er ingen overdrivelse. Ryktene går om at den gjennomsnittlige levealderen i USA har gått ned med nesten 10 år siden 2000. I Kina har de jo fremdeles 1-barns-politikk, og dèt må jo begynne å synes på befolkningstallene. Jeg synes informasjonen om vår “overbefolkning” virker lite troverdig, og den peker mot seg selv skal man ta med alle faktorer.

 • Redaksjon

  Tone Haugen, en kort kommentar:

  Det er lov å tro på julenissen, det er en hyggelig fabel, men virkelig er han ikke. Uansett hva du måtte føle om dette, så vokser verdens befolkning eksplosjonsartet. Om du har hørt om hockeykøllegrafen er det bare å ta en titt på verdens befolkningsutvikling, som har blitt mangedoblet de siste 300 år. Afrika tynnes ikke ut, og uansett er HIV/AIDS ingen “løsning”, all den tid det kun sprer desperasjon og ansvarsløshet og dermed forsterker problematikken. Ettbarnspolitikken til Kina skal vi alle være glade for, den har stagget, men ikke på noen måte stoppet befolkningsveksten, og nå er det krefter i Kina som vil lempe på dette i og med en voksende kravstor middelklasse. At dette vil ha store konsekvenser for verdens ressurstilgang er noe kinesiske ledere selv er veldig klar over. Men dette er et problem med globale konsekvenser, og Norge vil ikke være uberørt.

  Les gjerne denne artikkelen om er interessert i fakta og refleksjoner omkring dette, uten massemigrasjon til Norge ville Norges befolkningsvekst være stagnert og stabil:

  http://www.kulturverk.com/2011/03/29/om-ei-budstikke-befolkningsvekst-og-ansvarsbevissthet/

  Her har du lenker til tall om befolkningsutvikling og sult globalt:

  http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/policy/world-population-policies-2011.shtml

  http://cdn.wfp.org/hungermap/

 • Et interessant intervju med Alan Weisman i Orion Magazine, med tittel Crowded Planet: http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/7694

  Noe jeg ikke hadde anelse om er at Iran er det landet som har hatt størst suksess med familieplanlegging. Intervjuet tar også opp den tragiske befolkningseksplosjonen i Afrika, med Niger med det landet som har verdens raskest voksende befolkning.

  Hadde ikke Obama vunnet valget ville fremtidsutsiktene vært enda dystrere, da USA står bak de fleste familieplanleggingsinitiativene i Afrika, og republikanerne hadde som mål å kutte ut denne bistanden.

  Det viktigste “prevensjonsmiddelet” er dog utdanning av kvinner.

  • Brune

   Hahaha.. Ja, Obama redder nok verden. Alltid like fascinerende at folk tror det gjør noe fra eller til om det er demokratene eller republikanerne som styrer USA.

   Utdanning av kvinner, også en påstand man har hørt noen år (eller tiår?). Med stadig flere mennesker å utdanne så blir det til slutt et regnestykke som ikke går opp. For hvem skal betale? Korrupte diktatorer i sør som bemidler seg selv med bistandspenger? Såkalte vestlige land som er på vei mot stupet (og ikke bare økonomisk)? Tror du kineserne er i Afrika for å utdanne kvinnene der? Vil det bli mer stabilitet i Afrika når befolkningen der firedobles? Nei, det vil det ikke.

 • Ola

  “Med stadig flere mennesker å utdanne så blir det til slutt et regnestykke som ikke går opp. For hvem skal betale?”

  En underlig sak dette med utdanning ( av “fattige”)
  Er ikke det overføring av kunnskaper fra en generasjon til en annen? ( og i perioder begge veier)
  Hvilke samfunn er det som ikke har NOE kunnskaper å overføre?
  Trenger man bistand for å greie dette? Trenger man vestlige penger?
  Trenger man en vestlig modell?
  Hva er utdanning i/for et samfunn? Hvis ikke utdanning lønner seg for et samfunn, i betydning flere og mer effektive arbeidskrefter ( ikke penger), og mer fri tid til å gå et steg videre i samfunnets utvikling ELLER ta det ut i glede og dans, så er utdanning både for kvinner og barn bare et påfunn.

  Alle samfunn har forskjellig kultur. Heldigvis. Og dermed forskjellig vei.
  Der frie nasjoner eventuelt kan gi impulser og samarbeide med andre FRIE nasjoner. Nasjonalisme, ikke Globalisme.
  Det tar lang tid å utvikle en kultur. Vi bør ikke forstyrre en møysommelig vei med våre “sannheter”.

 • Jeg følger stadig i større eller mindre grad bloggen til Greer. I sin pågående serie om “Dark Age America” tar han i dag for seg den kommende befolknings-implosjonen.

  – Dark Age America: The Population Implosion: http://thearchdruidreport.blogspot.no/2014/08/dark-age-america-population-implosion.html

  Han gjør det klart at hans “spådommer” ikke baserer seg på spådomskunst, men på historiens lærdom. Ved sivilisasjonskollaps er det vanlig at befolkningen reduseres til ca 5 prosent av hva den var på høyden, som f.eks. ved Romerrikets og Mayarikets undergang. Hvorfor skulle den påbegynte langsomme kollapsen av vår industrielle sivilisasjon være et unntak?

  Heldigvis kommer ikke dette til å fortone seg så brutalt som jeg tidligere har forestilt meg, da vi har å gjøre med en langsom eller “katabolisk” kollaps, slik at den økte dødeligheten vil fortone seg som en naturlig del av dagliglivet.

 • ripss 2

  Son of a communist taxi driver, and a Spanish tailor, Pascal Sevran was born on 16 October 1945 in Paris. His real name was Jean-Claude Jouhaud. He worked as a song-writer, a singer, a TV presenter, and an author. He was openly gay.[1] He was involved in a racist controversy when he blamed the “black penis” for famine in Africa.[2] He died on 9 May 2008 in Limoges.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_Sevran

  Forskere ved universitetet i Adelaide har tatt for seg flere scenarier for å finne ut om verdens befolkning vil stagnere eller øke. Deres konklusjon er at overbefolkning er og blir klodens skjebne.

  De har gått langt i sine forsøk.

  Ni forskjellige hypoteser, modeller for justeringer av for fruktbarhet og dødelighet danner grunnlaget for deres konklusjoner.
  Blant annet,

  – hele verden med ettbarns politikk

  – en monster pandemi

  – en tredje verdens krig

  – og globale katastrofer, fiktive/ubestemmelige som forårsaker milliarder av døde

  Resultatet, ingenting virker. Selv de mest ekstreme scenarier gir fortsatt 5 til 10 milliarder mennesker i 2100. Befolkningsveksten er så og si “låst”.
  Og studien konkluderer: Det finnes ingen rask og varig løsning på en ubønnhørlig overbefolkning.

  Med andre ord, hvis vi ikke optimaliserer bruken av naturressursene går vi definitivt på veggen!

  http://www.adelaide.edu.au/news/news74204.html

  Intervju med Pascal Sevran i Var Matin, 2006:
  Polémique[modifier | modifier le code]
  Une interview dans le quotidien Var-Matin du 2 décembre 2006 au sujet de son roman Le Privilège des jonquilles avait provoqué une vive polémique. À Lionel Paoli, journaliste à Nice-Matin, qui entendait résumer un propos du livre en disant : « dans Le Privilège des Jonquilles, vous affirmez que la bite des noirs est responsable de la famine en Afrique », Pascal Sevran répond : « Et alors ? C’est la vérité ! L’Afrique crève de tous les enfants qui y naissent sans que les parents aient les moyens de les nourrir. Je ne suis pas le seul à le dire. […] J’écris ce que je pense, si des gens bien au chaud dans leur certitude ne supportent pas d’entendre ça […] Oui, il faudrait stériliser la moitié de la planète ».
  Le journaliste faisait référence au passage suivant (p. 214) : « Des enfants, on en ramasse à la pelle dans ce pays [le Niger] — est-ce un pays ou un cimetière ? — où le taux de fécondité des femmes est le plus élevé du monde, neuf enfants en moyenne par couple. Un carnage. Les coupables sont facilement identifiables, ils signent leurs crimes en copulant à tout va, la mort est au bout de leur bite, ils peuvent continuer parce que ça les amuse, personne n’osera leur reprocher cela, qui est aussi un crime contre l’humanité : faire des enfants, le seul crime impuni. On enverra même de l’argent pour qu’ils puissent continuer à répandre, à semer la mort ».
  En réalité, une partie des critiques venant d’associations et des médias lui attribue à tort l’énoncé du journaliste. À la suite de cet entretien, plusieurs associations annoncent leur intention de porter plainte contre l’animateur pour incitation à la haine raciale. Pascal Sevran explique le 6 décembre, sur Europe 1 : « J’écris et je dis ce que je veux. Me considérer comme un néo-nazi est une belle connerie. »

  Le 11 décembre, France 2 réagit officiellement par l’intermédiaire de Philippe Baudillon, directeur général, qui exprime au nom de la chaîne sa « vive émotion », sa « totale désapprobation », et adresse à Pascal Sevran une « très ferme mise en garde » dans une lettre rendue publique5.

  • En ting jeg synes er underlig er at de ikke har kjørt denne analysen i forhold til nedgangen i energitilgjengelighet, som trolig vil falle med 75 prosent de neste 20 år: http://eivindberge.blogspot.no/2014/11/the-tverberg-estimate-of-future-energy.html

   Rett nok er det fremdeles småskala landbruk som før det meste av jordens befolkning, men industrielt landbruk trenger en input på 10-20 kalorier for hver kalori vi får ut som mat. Da må en nedgang på 75 prosent energitilgjengelighet få følger, og sett ifht. det korte tidsperspektivet, år 2035, haster det virkelig med å få endret matproduksjonen.

   Ser vi en nedgang til 5 mrd. innen 2100 er dette en drastisk nedgang i forhold til Roslings analyse om 12 mrd. mennesker: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth

   Personlig vil jeg nok anse 5 mrd. mennesker innen 2100 som ganske sannsynlig i forhold til Greers analyse om en katabolisk kollaps. Som nevnt påpeker Greer at standard ved sivilisasjonskollaps er en nedgang til ca 5 prosent av den opprinnelige befolkningen. Bunnen vil i følge Greer nås omkring år 2300, hvor vi vil entre historiens første globale mørke middelalder: http://thearchdruidreport.blogspot.no/2014/10/a-pink-slip-for-progress-fairy.html

   • ripss 2

    Øyvind Holmstad. Jeg er ikke videre kjent med Greer, jeg har liten tid til å fordype meg bredt, men det både du og jeg vet og alle som vil, er at katastrofen er nå.
    Vi er midt i den.
    Men så lenge den ikke berører vår egen komfortboble, vil almuen forholde seg rolig. Selvsagt har man notert seg at det regner og blåser mer de 10 siste årene, men pytt.
    Vekstregimet er like ondskapsfullt som atomvåpen.
    Den industrielle vekst og den demografiske som nå berører hele kloden, har som mål å forme hjelpeløse mennesker. Mennesket omskapt til en forbruksmaskin har vært svært vellykket. Og det fordi fabrikker skal fortsette å produsere varer vi har mistet kunnskapen til å produsere selv og varer som er fullstendig uinteressante og unyttige, men som skal drive den kapitalistiske æraen videre.
    Man nærer oppunder menneskets farligste drifter, grådighet og egoisme.
    Det er et overskudd av mennesker, en opphoping og samtidig forsvinner andre arter i rekordfart. De har ingen steder å flykte fra menneskedyrets herjinger.
    Bare i Europa har de siste tretti årene fuglebestanden av såkalt ordinære arter blitt redusert med 421 millioner. Mange arter har forsvunnet og hovedårsaken er det moderne landbruket og utryddelsen av deres habitat.

    Kort, det store tabuet i dag er, hvordan man skal innrømme at man trenger å få bukt med “den menneskelige overproduksjon”.

    http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1494_demographie_la_vraie_verite_derange.php

    http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2014/

    http://www.thepetitionsite.com/856/304/392/help-save-the-rare-animals-and-forests-of-woodlark-island-from-logging-companies/

    • Takk! Jeg tror du har sett “The Century of the Self” av Adam Curtis, som jeg lenket til en annen gang. Det er uhyggelig hvordan verdens beste hjerner og kapital har blitt benyttet til å forme dagens forbrukersamfunn. Alt er planlagt, hvordan vi bor, hvordan vi lever, hvordan vi kler oss, hva vi liker og ikke liker, til og med hva vi tenker.

     Denne uka var mitt høydepunkt en kommentar av en 13 år gammel gutt på steigan.no:

     Hei Steigan!

     Jeg er en 13 år gammel gutt som er interessert i hva som skjer i dagliglivet, og jeg vil si at det du skriver er veldig bra. Alt som står i VG, Dagbladet, NRK osv. er bare propaganda og jug. Jeg synes det er artig å se alle forskjellige mulige vinkler på situasjoner/konflikter i hverdagen. Jeg liker også at du dekker saker som VG og Dagbladet lar være å dekke. Du skriver utdypende og fyldig i absolutt alle artiklene dine, og det må du fortsette å gjøre.

     Mvh,
     Adrian Wiik

     Håper det finnes flere tenåringer som Wiik!

     Greer har jeg fulgt i halvannet år nå, og en mer original tenker tror jeg knapt finnes i samtiden.

     Ja, jeg hørte også den triste nyheten om fuglebestanden. Og dette gjaldt vanlige arter som stær og gråspurv. Tenk hvor mye skadeinsekter alle disse fuglene kunne spist. Istedenfor satser vi på giftsprøyting.

     Vil til slutt igjen minne om Terje Bongards klare budskap:

     “Framtida er usikker og svært sannsynlig farlig. Vi bestemmer i dag ikke over egen framtid: Ingen av de å stemme på har gode løsninger. Økonomien lever sitt eget liv og har penger som verdimål, dette tømmer ressursene fortere enn de gjendannes fordi økt forbruk gir økt pengeoverskudd. Menneskeatferd er ikke tilpasset å gjøre noe med dette i store samfunn: Vi må organisere oss for å få fram evnene til samarbeid og bærekraft; for å holde igjen lysta på mer; som også er medfødt.”

     • ripss 2

      :)
      Jeg er enig. Hadde vi bare hatt flere bevisste 13-åringer som dette.
      Antageligvis har han fått gode impulser fra heimen!
      PS. Har ikke sett A.C, men skal gjøre det…Tid vet du…