Oppdrettslaks verre enn sitt dårlige rykte – forskere slår alarm

salma_1

Til tross for at oppdrettsnæringen i undersøkelse etter undersøkelse, både i Norge og utlandet entydig fremstår som miljøversting så har det likevel ikke skjedd nevneverdige endringer i norsk opinion. Laks og ørret som før var festmåltid er nå blitt hverdagsmat for de fleste, like lettvint som frossenpizza.

At næringsinnholdet i oppdrettsfisk er betydelig lavere enn i villfisk, har ikke hindret norske myndigheter å gå ut med varme kostholdsanbefalinger om å spise mer av den lite bærekraftige og lite næringsrike fisken. Men nå slår et panel forskere kontra og våger å tale den mektige norske oppdrettsnæringen midt imot. I et oppslag i VG uttaler spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland Universitetssykehus i Bergen følgende:

– Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier Bjørke Monsen til VG.

Hun viser til de såkalte persistente organiske miljøgiftene (POP-er), som laksen fôres med i oppdrettsanlegget, og mener disse er skadelig for unge kropper – spesielt spedbarn.

– Den type miljøgifter som har vært påvist i oppdrettslaks har en negativ effekt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ. Man vet også at de kan påvirke andre organsystemer i kroppen som immunsystemet og stoffskiftet, sier Bjørke Monsen.

Ifølge overlegen overføres de skadelige miljøgiftene, som ikke nødvendigvis er farlig for et voksent menneske, til de nyfødte gjennom morsmelken.

– Stoffene lagres i fettvevet, og når du er gravid og begynner å amme, så mobiliseres det en masse fett som gjør at giftstoffene overføres til barnet.

– Begynner du å spise oppdrettslaks når du er liten, og blir gravid når du er 25 år, så har du et ganske betydelig lager i kroppen allerede, sier Bjørke Monsen.

Les videre her 

Tidligere i år skrev postdoktor Jérome Ruzzin og professor Anders Goksøyr, som leder Institutt for biologi ved Universitetet, en kronikk i Dagens Næringsliv under overskriften «Farlige forbindelser». Forskerne viste til en rekke befolkningsstudier som viser en sammenheng mellom miljøgiftnivåer i blodprøver og forekomst av diabetes og andrev stoffskiftesykdommer. Her blir særlig miljøsynderen oppdrettsfisk fremhevet:

«Det er også vist sammenhenger mellom ulike miljøgifter og hjerte- og karsykdommer og såkalte metabolske sykdommer, stoffskiftesykdommer. Det er altså flere funn som peker i retning av at eksponering for miljøgifter over lengre tid kan spille en viktig rolle i den epidemien vi opplever i dag. Studier med forsøksdyr og celler peker i samme retning.

Også de nivåene av miljøgifter som forekommer i norsk oppdrettslaks er påvist å gi diabeteslignende symptomer og fedme i fringsforsøk med rotter, uten at omga-3 nivåene i laksen har kunnet motvirke disse effektene. Dette peker på et akutt behov for å takle dette globale problemet, også i Norge.

I Norge, som i Europa, er det European Food Safety Association (EFSA) som setter grenseverdier for miljøgifter i mat og dagligvarer. Regelverket er imidlertid ikke i stand til å ta hensyn til blandingseffekter av lave miljøgiftmengder på en god måte.

Et annet problem er at ikke alle stoffer er regulert likt i alle matvarer. For eksempel er sprøytemidler, bromerte flammehemmere og viktige komponenter i PCB regulert i mange matvarer, men ikke i fisk.»

Les kronikken her

Til tross for de etter hvert mange advarsler fra autorisert hold, velger norske helsemyndigheter fortsatt å anbefale oppdrettsfisk i nordmenns kosthold, i tillegg til at de økologiske konsekvensene i det store og hele ignoreres i offentligheten med unntak av Miljøvernforbundets og Kurt Oddekalvs utrettelige innsats.

Salmalaksen er til opplysning en av oppdrettsfiskene med dårligst næringsinnhold ifølge analyse. Trykk her for lenke 

 

Relatert

Fiskeoppdrett – en økologisk katastrofe

Sjømatguiden 2012 – havnaturen er truet

Last ned Havforskningsinstituttets rapport om oppdrettsnæringen.

Les WWFs uttalelse om regjeringsutvalgets rapport om oppdrettsnæringen

Les Norges Miljøvernforbunds kommentar til rapporten

Les NMFs artikler om temaet

 • Christian Evensen

  Har mer eller mindre sluttet å spise oppdrettsfisk. Kurt Oddekalv og andre (f.eks. legen Jan-Øyvind Lorgen, som det kan være verdt å følge på Facebook) har fått meg bort fra det både av miljø- og helsemessige årsaker.

 • Kari Vilde

  Enig. Det er mange år siden jeg sluttet å bruke oppdrettslaks, eller sagt på en annen måte, jeg har aldri begynt.
  Nå i vill-laks-sesongen kjøper jeg det og fryser ned. Så har jeg ialle fall en stund.

  Fryktelig trist at helsemyndigheten over hodet ikke er til å stole på.

  Det er også graverende at NRK for et par dager siden brukte fiskeriministeren til å uttale seg om denne saken. Hun er jo inhabil i og med at hun er medeier i et oppdretts-selskap.
  Merkelig at hun vil si at villfisk og oppdrettsfisk er like sunne. Det er jo helt ulogisk, bl.a.

 • Johan

  @Kari Vilde: Da er det kanskje greit å vite at villaks inneholder mer miljøgifter enn oppdrettslaks? Sitat fra VG denne uken:

  – Europeiske matmyndigheter har sammenlignbare tall for dioksiner og dioksinlignende PCB, der gjennomsnittet er 3,9 pikogram TE per gram i villaks og villørret, mens gjennomsnittet for oppdrettslaks var 1,1 pikogram TE per gram. Øvre grenseverdi er 6,5 pikogram TE pr. gram, sier Anne-Katrine Lundebye Haldorsen, seniorforsker ved NIFES.

 • Redaksjon

  Johan, to gale gjør ikke en rett, det er en absurd logikk. Det er en tragedie at så mange gifter har forpestet både sjø, elver og og innsjø. For de som er informert er det velkjent at mange gravide og ammende oppfordres til å spise lite av fet fisk og relaterte produkter (som svolværpostei, for å nevne ett biprodukt), uavhengig av oppdrett. At andre heller da ikke har så godt av det ettersom slike gifter faktisk lagres i kroppsfettet, gir seg selv.

  Her kan du lese en oppdatering som kom etter det massive presset som kom etter “avsløringen” av det egentlig forskningsmiljøene allerede visste:

  http://www.dagbladet.no/2013/06/16/nyheter/samfunn/politikk/jonas_gahr_store/helsedirektoratet/27729483/

  Men ditt argument (presumptivt for oppdrettslaksen) faller uansett i fisk, for å bruke et dårlig ordspill. Næringsinnholdet av soya- og gmo-foret (for av gmo-soya er tillatt) i f.eks. salmalaks er så mye lavere at du må spise flere ganger så mye av denne fisken om du skal oppnå samme næringsverdi som i villfisken. Soyaproduksjonen for eksport fortrenger både regnskog og landbruksområder for fattige bønder som vil dyrke mat. I tillegg er oppdrettsnæringen ødeleggende for det marine livet og miljøet langs kysten, det ødelegger for bestanden av villfisk og den bidrar til spredning av sykdommer, som lakselus.

  I tillegg er det en forkastelig måte å behandle fisken på, å la den trenges sammen, nærmest som halvdøde før den “slaktes”.

  Økologi handler om å se natur, liv og menneske i sammenheng, du kan ikke bare plukke ut en enkeltfaktor uten å se på helheten.

  Vi står fortsatt fjellstøtt på vår påstand om at oppdrettsnæringen er en økologisk katastrofe, heldigvis er flere i ferd med å våkne opp. Laks og ørret, skal ikke være hverdagsmat, men festmat, slik den en gang var, og skal fanges og behandles med respekt, i frihet. Det gir både økologisk bærekraft, naturglede og en ren og rettferdig matkultur.

  Red.

  • Kjell Terje Ringen

   Sitat red.: “I tillegg er det en forkastelig måte å behandle fisken på, å la den trenges sammen, nærmest som halvøde før den “slaktes”. ”

   Med dette argumentet så håper jeg virkelig at du ikke spiser kylling.

   • Redaksjon

    Ja, å spise konvensjonell kylling er like ille, både hva angår dyrevelferd og bruk av kraftfor, ingen av oss utsetter oss selv for slikt av hensyn til dyr, natur og egen helse. Økologisk kylling fra mindre gårder med mye uteplass, gir både mye bedre smak og bedre miljø.

  • Geir

   “Soyaproduksjonen for eksport fortrenger både regnskog og landbruksområder for fattige bønder som vil dyrke mat.”
   “I tillegg er det en forkastelig måte å behandle fisken på, å la den trenges sammen, nærmest som halvøde før den “slaktes”
   “Økologi handler om å se natur, liv og menneske i sammenheng, du kan ikke bare plukke ut en enkeltfaktor uten å se på helheten.”
   “Laks og ørret, skal ikke være hverdagsmat, men festmat, slik den en gang var, og skal fanges og behandles med respekt, i frihet.”
   Dette er fire setning jeg føler overhodet ikke har noe her å gjøre.
   Kjernen i problemet er: For mye giftstoffer + for lite næringsstoffer. Dette kan vi gjøre noe med om politikere og næringen tar seg selv i nakken og ordner opp.
   All den andre svadaen du prater om kan fikses eller endres på andre måter eller bekjempes i andre sektorer av næringslivet.

   • Redaksjon

    Å se natur og det levende i en sammenheng er den”svada” som enhver biolog egner seg til for å forstå hvorfor naturen er som den er, og det er og slik enhver forsker som fortjener navnet ser menneskets beteende i forhold til årsak/virkning. Siden du synes mest opptatt av det økonomiske aspektet: Du mener vel ikke at i en næring/forretningsdrift så kan du bare plukke ut en del og vurdere lønnsomhet ut fra en enkelt produksjonsfaktor? Det vitner om at du har lite greie på næringsvirksomhet også. Ellers er dine poeng omkring gift/næring, gode, selv om kjernen her er en næringsdrift som i seg selv er usunn fra starten av, da oppdretten (med unntak av lukkede annlegge som er nærmest ikke-eksisterende) forstyrrer og ødelegger økosystemet og artsbeholdningen av villfisk. I tillegg er det ingen menneskerette å soise laks/ørret som en gang var dyr festmat som den burde være, til hverdags. Særlig godt smaker oppdrettsfisken heller ikke sammenlignet med villfisken, men det er underordnet de negative konsekvensene knyttet til økologi.

  • Bent Patey

   Spot on !

 • Bjørnar Huse

  Ja, man må umiddelbart slutte å spise all “produsert” mat, som korn, poteter, svin, kylling, biff/bufè, grønnsaker og frukt. Alt er forpestet av kunstige “forbedringer” som ingen vet konsekvensene av.

  Alle med vettet i behold må kun spise viltvoksende næringsmidler, og selvsagt fisk som er fisket bærekraftig og ikke av “industriflåten”, så som torsk, hyse, makrell, sild, laks, flyndre, ørret, laks pollock og så videre.

  Hva sitter vi egentlig igjen med som er trygt?

  • Redaksjon

   Det kan være lett å reagere slik du gjør, det er menneskelige, men det er vel neppe vanskelig å forstå at mennesket tar ansvar for sitt forbuks konsekvenser.

   Absolutt alle rapporter som handler om miljøgifter, forurensning, naturressurser og naturgrunnlaget peker tross forskjeller bare en vei for naturmangfoldet: nedover. Da må man endre noe for at det skal gå oppover. Oppdrettslaken har bare en eneste positiv ringvirkning, og det er arbeidsplasser for noen og profitt for andre. For mange kystfiksere har oppdrettsnæringen ødelagt inntektsgrunnlaget gjenno at havfisken i fjordene omkring mærene er nærmest uspiselig. Dette bare for å vise at det ikke er noe entydig fellesgode i oppdrettsnæringen ut i lokalsamfunnene heler. Og oppdrettsfisken er kun tilsynlatende billig, for prisen for fremtiden blir alt annet enn billig.

   Hva kan man spise? Jo, man kan spsie det emste med bærekraft, det gjelder særlig økologiske produkter og visse konvensjonelle produkter hvor dyrevelferd og hensyn til miljø er ivaretatt.

   Du finner en god oversikt her:

   http://www.renmat.no/renmat/page.aspx?nodeid=5830

   Men det er frustrerende å innse at mennesket har levd over evne og at nå må man betale prisen, men forgiftningen av naturen er et faktum, ikke minst havet, hvor tungmetaller, pcb og annet lagres oppover i næringskjeden. Denne prisen blir høyere jo lengere vi utsetter nødvendige endringer. Oppdrettsnæringen er en de facto forsøpling av våre fjorder og kyst. Du kan bare ta deg en dykkertur i nærheten av oppdrettsanlegg så kan du se det med egne øyne.

   For dyrelivet koster konsekvensene av forbrukssamfunnet allerede store smerter og lidelse, som denne filmen jeg lenker til under viser (som ikke handler om oppdrettsfisk, men om forsøplingen i havet og hvor den til slutt havner), og da er det å endre litt på kostvanene og forbruksvanene, en ganske liten pris å betale, synes du ikke? Så god er ikke oppdrettlaksen uansett.

   http://www.kulturverk.com/2013/02/21/midway-en-kjaerlighetshistorie-for-var-tid-fra-hjertet-av-stillehavet/

  • Christian Evensen

   Vilt er dessverre ikke trygt i store mengde heller, på grunn av tungmetaller og annet (villreinen sliter vel med radioaktivt avfall). Det er realiteten. «Ren» mat finnes knapt lengre.

   Jeg vil likevel mene det er nyttig å endre våre vaner som konsument og reflektere over hva slags mat vi spiser i dag (vi spiste ikke så mye laks, kylling, og svin som vi gjør i dag, bare for få tiår siden—hvorfor?) – et sted må vi begynne.

   • Redaksjon

    Ja, som før nevnt her, vilt og villfisk er og påvirket av mijøgiftene som forplanter seg oppover i næringskjeden og har høyt innhold av tungmetaller, men to gale gjør ikke en rett, og konsekvensen av oppdrettsnæringen går utover helserisikoen for oss, og ødelegger ikke bare egen artsbestand, men og andre arter, havnaturen og villfiskbestanden generelt. Det finnes grunnet vår egen forsøpling av naturen lite mat som er «ren» og uten helseskadelige stoffer, men det finnes mat og ikke minst virksomheter som belaster naturen mindre. Slik om økologisk og enda bedre, kretsløpsjordbruk som biodynamisk landbruk. Kampen handler om å bevare biomangfoldet og bremse utslippene av tungmetaller og miljøgifter, det vil si at forbruksveksten må ned og vekstparadigmet endres.

 • Øystein Gudim

  Hva er kilden for at “At næringsinnholdet i oppdrettsfisk er betydelig lavere enn i villfisk”? Har du noen næringstabell som bekrefter det?

  • Hei, med det menes omega-3 per vektenhet, du kan lese mer om det her

   http://www.nrk.no/livsstil/lite-omega-3-i-oppdrettslaks-1.7487978

   Gjennom det vegtabilske foret oppdrettsfisken får er det en naturlov at den inneholder mindre omega-3 enn villfisk, hvlket vil si at man må spise mer oppdrettsfisk for å få tilsvarende næringsverdi, og dermed får man i seg mer miljøgifter ved å spise oppdrettsfisk, i tillegg til at næringen er økologisk uforsvarlig hva angår havnaturen. Det finnes ikke en seriøs forsker som påstår at oppdrettsanlegg bidrar positivt til økosystemet, det kan du lese i rapportene som er lenket til over.

   Her en tidligere artikkel:

   http://www.kulturverk.com/2011/02/04/fiskeoppdrett-en-okologisk-katastrofe/

   • Øystein Gudim

    “Næringsverdi” er da mer enn omega-3? Har dere en næringstabell for alle næringsstoffer i laksen å vise til? Det er 3-4 ganger mer av visse miljøgifter i oppdrettslaks enn i villaks, men folk spiser da ikke mange ganger mer laks for å øke omega-3 inntaket aleine!?? Søkt argumentasjon og faglig veldig tynt!
    Det økologiske rundt bærekraft for oppdretsfisk er en annen diskusjon.

    • Det er ingen her som bestrider at det evt. kan være mer dioksiner i villfisk, du skjønte heller ikke poenget med det at to gale gir ikke en rett.

     Men, omega-3 er det fremste argumentet for sunnheten / nærinsgverdien til oppdrettslaks i et folkehelseperspektiv slik det reklameres for, og når næringsverdien er så mye lavere hva angår omega-3, så har det noe å si at du må spise betydelig mer av oppdrettsfisk som inneholder mye mer elendighet enn bare dioksiner, foret de får er alt annet enn sunt. Løsningen er enkel: spis fet villfisk, men spis den sjeldent som den dyrere maten det er, hold deg til mager fisk og hold deg helt unna all oppdrettsfisk om du bryr deg om et bærekraftig naturgrunnlag for kommende generasjoner.

     Her nok en tekst som anbefales

     http://www.kulturverk.com/2014/02/14/miljoforsker-spiser-aldri-oppdrettslaks/

   • Øystein Gudim

    “- Europeiske matmyndigheter har sammenlignbare tall for dioksiner og dioksinlignende PCB, der gjennomsnittet er 3,9 pikogram TE per gram i villaks og villørret, mens gjennomsnittet for oppdrettslaks var 1,1 pikogram TE per gram. Øvre grenseverdi er 6,5 pikogram TE pr. gram, sier Anne-Katrine Lundebye Haldorsen, seniorforsker ved NIFES.”

    • Det ser ikke ut til at du forstår regnestykket, det finnes mer dioksiner i villfisk, men du må altså spise betydelig mer oppdrettsfisk for å få tilsvarende omega-3 nivå, og da vil du få mer miljøgifter i deg. Enkel matematikk. Uansett, to gale gjør ikke en rett, at vi har forøplet havet og villfiskstammen med miljøgifter og i tillegg forsøpler kysten og artsmangfldet med oppdrettsnæringen viser kun at begge deler er uforsvarlig.

     Men ørret og laks til hverdags er ingen menneskerett, dette var festmat for 20 år siden, og det burde det også være i fremtiden. Da ville villfiskbestanden igjen kunne styrke seg og dioksiner fra fiskefett ville gått ned, ettersom det ville bli konsumert mindre av den fete fisken. Sei er en utmerket matfisk, den er mager og har derfor mye mindre dioksiner, og den finnes det flust av, for å nevne et eksempel.

     Mangelen på ansvar vi tar nå for fiskestammen og havnaturen kommer til å bli en veldig dyr lærdom for fremtiden om man ikke viser seg modne og snur utviklingen. Det er mulig om man legger til side egosismen og korttenktheten.

    • christiankveiteline

     Er nok bare å gi seg Øystein, disse “grønne” wildlife fanatikerne som knapt har rørt kjøtt kan aldri gi ett objektivt syn på Olaks, og andre kjøttproduserende næringer for den saks skyld.

     La dem bare spre sin kildetynne propaganda, ingen i overnevnte bransjer som tar dei alvorlig.

     Problemet med onæringa er ikkje overraskende hovedsaklig rømming og lus, men nå utvikles de teknologi for å få alt på land, Å angripe næringsinnholdet er bare tåplig, enda ingen som har dauda av å spise laks i mengde, mens pølser og brus derimot…!

     Inntil dere henviser til uavhengige studier, ikkje egne sider og NRK så er de bare å ta alt med en klype salt ;)

     • Dine utsagn taler tydelig om ditt standpunkts ukunnskap og prinsippløshet området. Det er nettopp forskning vi har vist til, gjennom denne artikkelen og tidligere artikler, og lenker. At disse resultatene ikke passer med ditt syn på saken er tydelig, men hva med faktisk å lese og forstå det som er skrevet?

      Alt vi henviser til i denne saken har sitt utgangspunkt i forskning og undersøkelser, ikke minst utdragene over.

      Bransjen tar dette i høyeste grad på avor, hvis ike hadde ike de tterhvert negativt opplsag gåt ut masssivt i media for å motbevise oppdrettsnæringesn skadelige konsekvenser. Det er bare ett problem, at det finnes ingen seriøs forsker som ikke erkjenner den skadelig virkningen oppdrettsnæringen har hatt på de marine økosystemene (ikke minst villfiskstammene), derfor kommer og bransjen med stadige lovnader om bot og bedring selv om lite skjer. Og det er heller ingen forsker som trekker i tvil at det er skadelige gifter i fet oppdrettsfisk, selv om det angivelig er mer i villfisk. Hadde man holdt seg til å spise fet villfisk en gang iblant (slik man gjorde før) ville man fått en langt mindre ansamling av gift i seg, fordi forbruket hadde vært langt mindre enn etter at oppdretten har gjort denne luksusen til overflodsvare. I tillegg er det positive næringsinnholdet i villfisk (som Omega-3) langt høyere, så man behøver å spise mindre for å oppnå samme næringsverdi. Et veldig enkelt regnestykke, hvor naturgrunnlaget hadde kommet mer i pluss.
      I tillegg kommer faktoren med det importerte soyaforet som går utover andre folks livs- og naturgrunnlag. Det er ikke bærekraftig eller rettferdig.

      Som vi har skrevet og påpekt over, to gale gjør ingen rett, både miljøgiftene i i hav og vassdrag, i tillegg til den naturfiendtlige oppdrettsnæringen, viser at vi som mennesker og folk må endre vår praksis drastisk.

      Red.

     • christiankveiteline

      Er vell mere oppdatert i området en de fleste, utdannet fisker, deltid akvarist og studerer biologi, så derfor klarer jeg å trekke en rød tråd mellom de usanne og rein fakta!

      Kan ikke sei at Onæringa er så forferdelig rene, men trenger heller ikke å overdrive som så veeeeeeldig mange uvitne nettroll driver med.

      BTW, sjekk opp gift i sammenlignbart kjøtt på land du ;)

     • Vi diskuterer her laksen, forøvrig forfekter vi samme økologiske bevissthet hva angår produksjon av kjøtt eller andre landbruksprodukter. ellers overdriver vi ikke: oppdrettsnæringen har skadet og endret det marine liv langs det meste av norske kysten i tillegg til å påvirke villfiskbestanden negativt. Finnes ingen myndighetsperson som vil benekte det, de anser at tap av naturverdier er verdt prisen så lenge det gir profitt og arbeidsplasser.

      Vi anser at naturverdier og naturgrunnlag er umistelige verdier i seg selv (naturen har en egen verdi) i tillegg til at mennesket er helt avhengig av naturgrunnlaget som er et sårbart system i møte med menneskets overforbruk og misbruk av ressurser.

     • Elisabeth Kielland

      Tillatt giftnivå i fisk er typisk firedoblet sammenlignet med kjøtt. Dette skyldes lobbyvirksomhet fra den norske oppdrettsnæringen.

 • claudiaWakim

  synes det er helt avskyelig at vi lar de holde på. Èn ting er at fisken er direkte usunn å spise – en annen er de miljøbelastningene oppdretten har på fjorder der mærer står. Hele greia er blitt skittent, bedritent økonomisk spy som gjør meg eitrandes førrbanna!

  Hvorfor leser vi ikke om hvordan norsk oppdrettslaks er blitt tatt imot i Det Store Yytland etter disse avsløringene? Noen følger vel med der òg?

 • OlavT

  Siste halvdel av artikkelen er ikke en redelig gjengivelse av forskernes artikkel i DN. Man gjengir store deler av artikkelen men klarer å klippe vekk denne setningen:

  “Den viktigste kilden til miljøgiftene var fet fisk som laks og sild fra Østersjøen, der nivåene av PCB og DDT har vært svært høye.”. Altså villfisk. Som også andre undersøkelser har vist har høyere innhold av endel miljøgifter og tungmetaller enn oppdrettsfisk.

  Det betyr ikke at man ikke skal skjerpe kravene til oppdrettsnæringen både på for/medisin og lokal forurensning, det bør man.

  • Det er ingenting som er “klippet vekk”, det lenkes endog til hele artikkelen. Men nå er det slik at man ikke har rett/lov til å gjengi hele artikkelen, dette er det som er journalistisk praksis når man kommenterer en artikkel/utsagn, og vi tok det som var mest relevant for denne artikkelen, nemlig norsk oppdrettsnæring og konsekvensene av den. Om du hadde lest våre kommentarer tidligere under denne artikkelen ville du ha lest at vi er godt kjent med det høye innholdet av miljøgifter i villfisk (se svar over):

   «Det ser ikke ut til at du forstår regnestykket, det finnes mer dioksiner
   i villfisk, men du må altså spise betydelig mer oppdrettsfisk for å få
   tilsvarende omega-3 nivå, og da vil du få mer miljøgifter i deg. Enkel
   matematikk. Uansett, to gale gjør ikke en rett, at vi har forsøplet
   havet og villfiskstammen med miljøgifter og i tillegg forsøpler kysten
   og artsmangfoldet med oppdrettsnæringen viser kun at begge deler er
   uforsvarlig.»

   Red.

 • petter Nyvoll

  sluttet å spise det for lenge siden, det bør bli for budt å produsere og omsette oppdrettsfisk. og det ville det nok også vært om det ikke var mye penger i det.

 • John_Tangeraas

  Tviler ikke på at oppdrettslaks er full av gift, men det hadde vært greit om kilden var nøytral:

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/stiller-spoersmaal-ved-lakse-eksperts-motiver/a/10117484/

 • Interessekonflikter er vanlig, mennesket har det med å engasjere seg i det personlig opplevde, men denne var veldig tynn, særlig med tanke på at daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen selv er medeier i oppdrettsnæringen, noe mange reagerte på (du vet bukken og havresekken…):

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoltenberg-regjeringen/forlanger-at-inhabil-fiskeriminister-gaar-av/a/592013/

 • Henning Brakestad

  Greit med kritikk av oppdrettslaksen,men er ikke all masseprodusert mat på sett og vis usunn ? Tenker f.eks på kylling,gris,storfe,mais,bananer osv osv som er forurenset og tilsatt all mulig slags drit….

 • NilsPT

  Oppdrettsindustriens ønske om å nærmest kunne utfolde seg fritt er i ferd med å bli en betydelig trussel mot de tradisjonelle kystfiskeriene – spesielt i fjordene. Fiskerne i disse områdene har stort sett identiske erfaringer – villfisk og skalldyr skyr fjordene hvor det finnes oppdrettsanlegg. Selvsagt vet de hva de snakker om. Likevel avvises dette av både fiskerimyndighetene og oppdrettsindustrien som udokumentert og uvitenskapelig. Har vi virkelig råd til å gamble med fiskeressursene på denne måten ved å la de store aktørene sette agendaen? Snart er oljealderen slutt, og da vil kystfiskeriene bli enda viktigere for landet. Samme hva oppdrettsministeren og hennes allierte sier: oppdrettsindustrien i sin nåværende form er ikke bærekraftig. Derfor må videre ekspansjon stoppes inntil det finnes løsninger som ivaretar miljø og helse.

 • – Genetically engineered salmon: What could possibly go wrong?: http://www.resilience.org/stories/2015-11-22/genetically-engineered-salmon-what-could-possibly-go-wrong

  “Whether such a fish is safe for human consumption is not the key question–though the FDA answers that it is safe. That’s what makes the announcement of the approval so misleading. What difference does it make if this GE salmon is safe to eat if, in the event of escape and propagation, it ultimately destroys the entire wild salmon fishery and has other unforeseen and catastrophic effects on marine life.”