«– Bankene terroriserer hele samfunn» – Øystein Stray Spetalen

 

Stray_Spetalen

I et intervju med tidsskriftet Manifest går Øystein Stray Spetalen hardt ut mot finanskapitalen og bankvesenet som han mener er samfunnsfiendtlig. Spetalen har tidligere  kritisert globalismen og forbruksveksten. 

Han beskriver en virkelighet hvor bankene etter hvert som en enorm gjeldsmengde hoper seg opp uten sikkerhet i realverdier holder samfunnet som gisler. Staten oppretteholder et økonomisk system uten egen bærekraft og som hele tiden er på grensen til kollaps, og når de uunngåelige kollapsen kommer er det folket som får regningen.

I kraftige ordelag uttaler Spetalen seg:

– Det er en gisselsituasjon. Bankene terroriserer hele samfunn. Med råvarespekulasjon driver de matpriser til himmels, eller de setter ulevelig rente på lån stater som Hellas er helt avhengige av. Denne utpressingen rammer befolkningen, og bidrar overhodet ikke til verdiskaping,

(…)

–   De 0,1 prosent på toppen er ikke nødvendigvis innovatører og verdiskapere. De er ofte karrierefolk som har åla seg inn i et finansielt system der de sitter sammen med kompisene sine og tapper systemet for enorme verdier, hevder investoren.

(…)

– Bankene har tjent store penger på bare å flytte rundt på gjeld. Under de såkalte krisetiltakene i EU kunne banker låne inn til 1 prosent rente og så låne ut til Hellas for 6 prosent, for eksempel, forteller investoren.

–  Dette gir bankene enorme inntekter ut av ingenting. Og da går bonusen til direktøren i taket, til 100 millioner i året. Og i styret sitter det folk og nikker og sier at dette ser bra ut. Sånn har det holdt på. De har gjort det med statslån, med usikre boliglån og så videre.

(…)

– Så de har gamblet med andres penger, de har beriket seg grotesk på samfunnets bekostning, men de skal ikke ta regningen. De er parasitter, sier Spetalen.

– Disse finansfolkene er parasitter, men de er beskyttet av kameratene sine, som de har i styre og stell, og de er ofte beskyttet av staten. Jo før resten av samfunnet forstår at dette er parasitter, jo bedre.

(…)

– Alt pratet om frihandel og markedsteorier er latterlige 80-tallsdogmer som faktisk ikke fungerer i virkeligheten. Den kortsiktige gleden ved å flytte industri til fattige lavkostland, hva oppnår man rundt neste sving? Jo, at man underminerer hele bærekraften i sin egen økonomi og skaper en katastrofe for eget samfunn. Dette har jeg forgjeves forsøkt å fortelle til Høyre, sier Spetalen til tidsskriftet MANIFEST.

Les hele intervjuet «Finansterrorisme» hos MANIFEST

 

Relatert

Beretningen om et varslet sammenbrudd

Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig

Peak oil i kontekst II: Et Norge uten olje

Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi

Hva er penger? – del I – del II og del III

Gunhild Stordalen og GreeNudge rakker ned på naturvernbevegelsen

Fornektelsens historie

 • Trond

  “Latterlige 80-tallsdogmer”.
  Vel talt!

  At Høyre ikke vil lytte til Spetalens budskap, burde ikke overraske. I likhet med AP er de i lomma på bankstere og global storkapital. Det er også det publikum intervjuet er myntet på. Nyttige idioter med en falsk opposisjon. Intet er vel mer etablissement en en såkalt venstreradikaler. Alle organisasjonene deres er offentlig finansierte, partiene likeså, de har som oftest betalt jobb i det offentlige i en eller annen form,inkludert den Store Arbeidsgiveren -NAV, eller er aktive i ” NGO’er som alle finansieres over offentlige budsjetter. Dessuten framprovoserer de – i mangel av reelle trusler – spøkelser ved høylys dag, sponset av politi, journalister og overvåkningsorganer.

 • Paleososialist

  Vel talt Trond!

  Storkapital og SV-sosialistene har for lengst gått til sengs med hverandre, som Erik Solheim og Clemet/Civita.

  De gir hverandre jobber og styreverv også, som her:

  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10946385

  Korrupsjon kalles det i andre land, men i Norge heter det “nettverksbygging”.

  Høyre og SV-velgere regjerer på inntektstoppen, de omgås hverandre og skriver for hverandre. De gir blaffen i folk som står uten for deres interessesfære og globale utopiske prosjekter, det vil si majoriteten av det norske folk.
  Mange tror at det skal bli et skifte med “borgerlig” (et utdatert begrep) regjering, men det handler bare om at lagene bytter side etter at omgangen har spilt ferdig. Salget av Norge kommer til å skyte ytterligere fart, mens forskjellene øker. Så blir det bytte av side igjen.

  Interessant nok er det lederen for SU, Andreas C. Halse, som faktisk har de mest edruelige meningene omkring dette, men han blir vel snart spist opp med en fin stilling slik at han holder kjeft:

  http://www.aftenposten.no/meninger/Livslogn-til-salgs-7139648.html

 • Pluto

  TAKK TIL TROND OG PALEOSOSIALIST

  Befriende kort og godt formulert, fra deg, Trond – og med ytterligere bekreftelse på symbiosen Civita + SV = sant; via nyhets-lenker og supplerende ord fra Paleososialist (herlig signatur :-) om de schizofrene og innavlede PK-forhold innen det mosegrodde partiveldet her i Norge. Og dessuten i en historisk kontekst; håpløst akterutseilte vedrørende opprinnelig meningsinnhold selvsagt, samt, i dagens PK-konsensus; bunnfalske, hva angår den såkalte «høyre-venstre aksen» angående «ideologiske» forskjeller på «borgerlig» versus «sosialistisk» frasemakeri.

  OM DÅRSKAP OG SKUESPILL

  Det er svært lenge siden «Arbeiderpartiet» (som forøvrig har fjernet identitetsdelen av det opprinnelige partinavnet; «Det norske» AP) var arbeiderstyrt og hadde en sosial- og planøkonomisk profil. I dag er AP et akademisk-styrt, teknokratisk Oslo-vestkant-parti, hvor velgergrunnlaget på landsbasis hovedsakelig kommer fra statlig- og kommunalt ansatte, samt ikke-europeiske innvandrere – pluss noen trofaste vaneslitere av eldre årgang (som fremdeles tror at partiet står for en norsk-solidarisk folkefellesskap). Høyre tar vare på de mere solvente og godt kondisjonerte innenfor privat sektor, bank og industri-komplekset (samt de retorisk-progressive lissom-multikulturelle fruene fra «Oslo-Høire»), samtidig som man er i Civita-samboerskap med de mest ufyselige ekstremliberalister og andre livsfjerne nymarxistiske valører, hvor sistnevnte plutselig er blitt en slags «liberalistisk» avantgarde med innpass hos det engang så stolte verdikonservative tidsskriftet Minerva, eksempelvis. – I Stortinget sobre salonger, så er AP og Høyre ved viktige avstemninger hele 85-90 prosent samkjørte. Mangeårig kommentator og redaktør i Dagsavisen; Arne Strand, skriver om AP-Høyre-konstellasjonen under den ganske så talende tittelen «Like barn leker best» på Dagsavisens «Nye Meninger» den 16.10.11;

  http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread194755/#post_194755

  Kåre Willoch sa det som sant var for en god del år tilbake, da han generaliserte den norske samforstand-politikk med sitt godkjentstempel for mantraet vedrørende den sosialdemokratiske likhetsdogmatikken her til lands. Han sa; «Vi er da alle sosialdemokrater egentlig». En glipp med tungen, eller et retorisk knep, der og da fra Willoch? Kanskje, men dog talende for den unisone samstemthet, som man i dag ser mellom gammel-partiene hva gjelder grunnleggende politiske verdier, ideologiske føringer, og internasjonal/overnasjonal tvangstilknytninger via lover, forordninger og det altoverskyggende politisk-guddommelige; «internasjonale avtaler og forpliktelser». Både monetært, militært, kulturelt, etnisk, territorialt og ressursmessig, så er vi langt på vei de facto ikke lenger herre i eget hus. «Våre» politikere administrer på andres vegne, derfor er de også så like hverandre, for multikultur-doktrinen er et overnasjonalt, grenseløst fenomen, (som det internasjonale pengevesen er det), som ikke kjenner noen territoriale grenser eller fedreland, og dermed ei heller noen erkjennelse av noe genuint folk – eller etnisk folkelige fellesskap, siden nasjon og folk er synonyme med hverandre i en historisk betinget; såvel som i en religiøs, kulturell og tradisjonell kontekst. –

  «Sosiale konstruksjoner» kalles kulturer og nasjoner innenfor den vestlige kulturkrets i dag, av elitens venstrevridde system-forklarere. Det er verdt at merke seg, at dette eksperimentelle multikulti-prosjektet for «det grenseløse» vanvidd kun propaganderes og forsøkes implementert blant indoeuropeiske folkeslag i deres egne hjemland. For å tilpasse landet Norge for denne globale strategi, for den utopiske framtidsvisjonen for en monokulturell verden av paradisisk merke, så vil man nå forandre Den norske Grunnloven ytterligere, for at lettere tilpasse «Det nye Norge» til «den nye tid» og for «det nye multikulturelle mennesket». Alt initiert fra organer i og rundt FN og EU, uten noe som helst folkelig- eller demokratisk debatt, sanksjon ved valg eller annet votum for vår aksept.

  Den norske statsstøttede såkalte «fjerde statsmakt»; det tabloide media-konglomerat – med sin kampanjejournalistikk, uetterrettelighet og ditto personlige syninger fra venstreforvridde journalister, skal jeg ikke ta opp her. Men den eksellente skribent; Dr. Per Steinar Runde, kommer litt inn på både flokkmentaliteten, propaganda-føringene og deres ensidige, tendensiøse og føleri-baserte smørerier her, fra Verdidebatt.no av den 14.03.13 – under tittelen «Arven frå 1814 i fare»;

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread375446/#post_375446

  INSPIRASJON – I AVMAKTENS TID

  Så: Dette innlegget fra undertegnede, ble til etter inspirasjon fra de meget gode Pauli Ord fra Trond og Paleososialist! Og – slettes ikke uvanlig; så er det Kulturverk, som fillerister hjernecellene hos de av oss mere eller mindre filosofisk anlagte, oppvakte, sedate, forvirrede, fortvilte og/eller sinte varianter fra det norske folkedyp, slik at man virkelig føler at man lever og ånder (les; tenker, og det at ville noe) – i denne senmoderne trengselstid. Som det så viselig heter fra den kunnskapstørste iakttager: «Dette er til å få forstand av» – hva enten man nu svært lite visste fra før av – eller, om en selv besitter megen kunnskap, klokskap og visdom gjennom levde år på arv, kløkt og erfaring.

  Dårskapen fra eliten derimot, og ikke minst deres mange godt statslønnede regimetro papegøyer av noen klakører (forskere, statsvitere, røde heksejegere og andre inkvisitorer) er i dag at betrakte som en samfunnsinfisert verkebyll – av mental-politisk art, naturligvis («hjernevasket» kalte man det før i tiden, da ordet kommunisme ennu tilhørte det norske ordforråd). Middelmådighetens tilkortkommenhet, egosentrerte holdninger og selv-indoktrinert «boble-tenkning» med langt fremskreden diagnostisert virkelighetsoppfatning av det orwellsk formaterte, er systemelitens kjennemerke, hvor kunnskapsløshet, selvgodhet, hedonisme og relativisme går hånd i hånd hos den nye selvbestaltede parti- og politikeradel. Og – hvor klassesystemet er gjeninnført på basis av tankesystemets apartheid: For den regime-troende overklasse (dignitærer og andre sugerørstrengende) versus den vantroende underklassen; det arbeidende folk (den forpinte allmue, knuget av u-lover, menings-sensur, skatter og avgifter). Dagens vestlig-globaliserte verdi-relativisme (kultur-marxisme) og den egosentrerte materialisme (markedsorientert ekstrem-liberalisme) kalles ofte for «Dødens kultur», i en videre religiøs og åndelig kontekst. Det grenseløse EU-prosjektet og den medfølgende globaliseringsprosess som vestens brød-politikere pådytter oss, er den største fare for alt fremtidig liv; dèt er den virkelige globale trussel, og kun et bredt folkelig alternativ kan stoppe disse destruktive krefter! –

  Alt dette unaturlige og anti-menneskelige uvesen fra de maktfullkomne kosmopolitter (Thorbjørn Jagland er her et herostratisk-beryktet skole-eksemplar på hodeløshet; altså et bilde på dårskapens besserwisserhet), er kamuflert under språkmisbruk av ord-definisjonen «demokrati», mens i virkeligheten, så er det et mere og mere utpreget skinndemokrati vi lever under, som EU-mastodonten totalitetstenkning og utøvende politikk er det. Dette totalitært anstrøkne minoritets- og partivelde av et teknokrati, hvor alt grenseløst flyter uten normer og grensesetting; moralsk, etisk og – kulturelt, er det, som er den direkte årsak til det forfall og den oppløsning man nå opplever i et akselererende tempo. Denne trend er tydelig i hele den vestlige del av Europa, men aller mest fremskreden er denne fremmedgjorte tilstand her i Norden; Sverige, Norge, Danmark (i den rekkefølgen), når man betenker hvor små og sårbare våre nasjoner er, samtidig som den statlige propagandaen her nord er massivt ensrettet.

  Globalistene har gått til krig mot Naturens egen orden. Dèt er en kamp de er nødt til å tape tilslutt uansett, for Naturen og dens iboende Guddom er vi alle for evig underlagt! Men før Modernatur selv tar det endelige oppgjør mot den brutte kosmiske orden, så vil ufattelige mange mennesker lide og sluttelig forgå under globaliseringsprosessens herjinger; OM vi ikke selv tar roret fatt og blir herre over vår egen skjebne, i samspill med Moder Natur og Forsynet. –

  TAKK TIL ØYSTEIN STRAY SPETALEN

  Så derfor: Øystein Stray Spetalen er således et friskt, og meget nødvendig pust, med sin frimodige stemme, og med den selverfartes fulle oversikt, som Stray Spetalen har; i en kynisk og manipulerende grådighetsbransje, som få kjenner bedre fra innsiden, enn nettopp ham selv. For turbo-kapitalismens lett-tjente penger er globalistenes maskineri, og hvor menneske er gullkalvens slaver for den endeløse profitt via uendelighetens mulighet for bruk og kast på kort sikt, til jorden selv sier stopp i et i såfall stundende ragnarokk, som i vil knuse alt hva menneskelig liv har skapt, formet, ervervet, foredlet og videreformidlet generasjon for generasjon. Med andre ord; livet selv, slik vi kjenner det, vil forgå, om vi ikke revolverer dagens utvikling tilbake til en bærekraftig politikk, hvor trygghet og forutsigbarhet er tuftet på kultiverthet og samforstand.

  OG EN TAKK FOR DET NORSKE KULTURVERK

  Så takk til Kulturverk og alle de dyktige sjeler innen redaksjon og kommentariat, som innsiktsfullt og engasjert gir oss det alternative, så vel som det korrektive for et rasjonale, via tankens og ordets kraft, mot dagens medie- og elitestyrte søvndyssende konformitet, som på sikt ville vært den langsomme, men svært så sikre lidelse og død for vår levende framtid; OM ingen turte og våget, at tenke og skrive annerledes. Derfor er mot-tanken; den kritiske stemme, og den ærlige, frimodige opplysning gjennom sannhetssøken og viljens fornuft, noe av det viktigste, som et menneske kan være besjelet av. Hun, som han, i fellesskap – for vårt alles fellesskap; lokalt, regionalt og nasjonalt – for en geopolitisk likevekt og respekt mellom all verdens særegne nasjoner og deres folkeslag!

  God helg!

  Pluto

  • Gyrd Simonsen

   Fantastisk skrevet, har i mange innlegg spurt hvorfor de bruker ordet “Arbeider”, når en multimillionær er leder for partiet.

 • Om bankene terroriserer hele samfunn eller ikke trenger man ikke engang å reflektere over for å finne den egentlige synderen. Hvem gir bankene mulighet til denne terroren(jeg sier ikke at de terroriserer noen – absurd ordbruk forresten). Den sosialdemokratiske staten, valgt av det sosialdemokratiske folket regulerer bankene slik den gjør. Staten gir bankene monopolsituasjon, slik at de kan gjøre som de vil. I et marked med frie penger er det umulig å terrorisere noen med penger.

  “Det er en gisselsituasjon. Bankene terroriserer hele samfunn. Med råvarespekulasjon driver de matpriser til himmels, eller de setter ulevelig rente på lån stater som Hellas er helt avhengige av. Denne utpressingen rammer befolkningen, og bidrar overhodet ikke til verdiskaping,”

  Inflasjon driver matvarepriser til himmels og det er de vestlige stater gjennom sine sentralbanker som trykker penger, ikke bankene som styres av staten og sentralbanken.

  Hvis Spetalen synes rentene til Hellas er for høye burde han låne dem sine egne penger til lav rente. Problemet er at denne totungede hykleren godt vet at Hellas er en enorm risiko å investere i. Hvis nordmenn er enig med ham, så send pengene deres nedover til det greske folk, men ikke be andre tape penger, hvis dere selv har mulighet. Det er hyklersk. Hykleren Spetalen synes det er ok at den kypriotiske staten raner de med innskudd, men selv liker han ikke å bli ranet av den kypriotiske staten på samme måte. Rare greier.

  Det som rammer den greske befolkningen er deres egen grådighet – den sosialdemokratiske grådigheten. Vi har hatt tidenes vekst de siste 50 år. Ikke nok for sosialdemokrater. Fordi det ikke var nok har de tatt opp enorme lån som barn og barnebarn må betale tilbake. Ikke nok for sosialdemokrater. Fordi også det ikke var nok har de etablert et pyramideliknende pensjonssystem, som rammer de neste generasjoner. Ikke nok for sosialdemokrater. Fordi også det ikke var nok har 68-erne, verdenshistoriens grådigste mennesker begynt å belåne sine nedbetalte boliger, så de kan leve enda flottere, så barna deres kan arve null.

  Jeg kunne ha kjølhalt alle de elendige ideene til Spetalen og sosialdemokrater flest opp, ned og sidelengs, men denne bittelille avkledningen av falske tanker rundt økonomi får holde for nå. Korporatisme har styrt den vestlige verden siden sosialdemokrater arvet tankegangen av fascistene etter krigen. Korporatisme – statlig innblanding i markedet er synderen, ikke legg skylden på et fritt marked som ikke har vært tilstede.

 • En liten dokumentering av min påstand om at staten og dens absurde reguleringer er problemet, ikke bankene:

  http://www.na24.no/article3570670.ece

  Tilbyder og etterspørrer av varer og tjenester er aldri problemet. Det er kongen, som i all sin “visdom” lager regler som forstyrrer det naturlige markedet, som er problemet. Dess flere reguleringer som skal løse utfordringene som de gamle reguleringene skapte, dess større behov for stadig nye reguleringer innenfor samme område og tilstøtende områder. Les Mises rasjonelle kritikk av sosialisme i “Socialism” eller “Economy in One Lesson” av Henry hazlitt for å forstå hvordan økonomi fungerer. Les om Marx vareverditeori for å forstå hvorfor sosialister aldri vil forstå økonomi og hvorfor sosialisme aldri kan bli bærekraftig. Det har å gjøre med prissetting. Det eksisterer bare en eneste rasjonell pris – det etterspørrer er villig til å betale for et produkt. Alt annet er feilprising – som følge av regulering – som forplanter seg til alle ledd i kjeden. Det tar ofte tid før problemet dukker opp og da sliter folk med å se sammenhengen mellom (alltid feil) inngripen og problematikk.

  Se for dere samme type overskrift om tilbydere av et annet produkt: Mat. La oss si at staten har gjennomødelagt matproduksjonen i et land og hindrer import av mat. Leverandører klarer ikke å levere nok mat. Hvem skal ha skylda? Bøndene som “terroriserer og sulter ut folket” eller den enheten som faktisk har den reelle makten/holder pistolen og bestemmer alt den ønsker å bestemme(staten)?

  Hvorfor Spetalen uttaler seg mot all rasjonalitet kan jeg bare spekulere i, men AT det er irrasjonelt å legge skylda på at leverandører tar seg betalt så mye de kan, er bombesikkert. Hvem her inne ville ha solgt bilen sin på billigsalg, bare for å være snill? Det er absurd å ikke levere til den som byr mest, hvis ingen følelsesmessige faktorer er inne i bildet. Man må gjerne føle at noen burde betale mindre enn reell pris, men da kan man selv ofre seg, ikke be andre om å ofre seg slik hykler-Spetalen gjør og slik vi er opplært/hjernevasket i av sosialdemokratiet.

  Mvh Sindre

  • Ola

   Penger er ikke produkter. Penger er byttemidler. Et samfunns verktøy. Ingens eiendom.
   Det er forskjell på et samfunn eller en privatperson og bilsalg.
   Når man låner bort byttemidler skal man ha tilbake samme realverdi, justert i forhold til verdi.
   Annet er tyveri.

   • Bob

    Sentralbankene er i privat eie.

 • “Penger er ikke produkter. Penger er byttemidler.”

  Penger er en tjeneste. Noen garanterer(eller forsøker å garantere) for verdien i sedlene. Det er tilbud og etterspørsel etter betalingsmidlet/byttemidlet penger. Hvis man trykker opp penger synker etterspørselen(inflasjon) og hvis produksjonen innenfor pengesystemet øker uten økt pengemengde øker etterspørselen – deflasjon. Gull er på samme måte et byttemiddel, men har en realverdi i motsetning til penger som bare har verdi så lenge man stoler på dem. Man trenger ingen stat for å ha penger, men staten kontrollerer bedre individet hvis betalingsmidlene er tvungne, derfor er de tvungne. Hvis du føler at penger ikke er en tjeneste levert av en tjenesteyter, garantert for av den samme tjenesteyteren, så må du forklare dette.

  “Et samfunns verktøy. Ingens eiendom.”

  Staten står med pistol mot hodet til alle nordmenn og tvinger dem til å bruke denne valutaen hvis de skal handle eller betale skatt(som de også gjør under trusler om vold fra staten). NOK er et tvungent betalingsmiddel. Samfunnet ditt må gjerne beholde pengene og la meg ha mine egne penger, men de vet at hvis pengene var fri, så ville seriøse mennesker hatt for mye frihet fra statens endeløse ødeleggelser via skatt og regulering. NOK er statens eiendom, kontrollert av statsbanken – du får låne de for å betale for deg. Hadde du eid pengene eller leiligheten din for den saks skyld, så hadde ikke staten hatt mulighet til å inflatere penger eller ta eiendomsskatt. Du leier alt du tror du eier og penger er intet unntak.

  “Det er forskjell på et samfunn eller en privatperson og bilsalg.”

  Nei, det finnes ingen prinsipiell forskjell, fordi samfunnet er satt sammen av individer og deres kjøp og salg(i økonomisk sammenheng). At kollektivister setter kollektivet foran individet, at individet må ofre seg for kollektivet, underkaste seg dets følelser under trusler om vold – det er vi helt enige om.

  “Når man låner bort byttemidler skal man ha tilbake samme realverdi, justert i forhold til verdi.
  Annet er tyveri.”

  Hva er det du forsøker å si her?

  Mvh Sindre

 • Otto Nilsen

  Jeg anbefaler både Spetalen og andre å lese den svenske konstitusjonelle logiker Per Lundgrens nylig utgitte og gratisk nedlastbare trilogi “Kapitalismen avslørt! Den gigantiske bankbløffen – Et enestående politisk og økonomisk bedrageri” http://nyaekonomiskasystemet.se

  Spetalen har rett i det han sier i artikkelen, men dette skraper bare i overflaten av et enormt gigantisk samfunnsbedrag denne finansmakten i samarbeid med innvidde personer i statsmakt, forvaltning, akademia og andre har drevet på med, historisk sett i de siste minst 400 år, og i særdeleshet det siste århundrede. Vi går mot en styrt og planlagt total global finanskollaps, og Per Lundgren forteller oss i klartekst og i lettfattelig språk hva som EGENTLIG foregår i dagens samfunn.

  • Ole Klon

   Sjekket ut denne trilogien du linker til og den virker spennende og verdt å lese
   men den er dessverre på hele 1100pdfsider.
   Det er dessverre mot sin egen hensikt å gi ut boken med så mange sider.
   Del 1 og 3 er på ca 100s hver så de går men del 2 er på hele 900s.

   Men jeg skal gi den en sjanse og lese på den litt nå og da :)

   Om du har lest hele, hvilke(en) del(er) er viktigst? Kan du også fortelle litt mer om boken? :)

 • Bjørn Eiring

  Han er inne på noe som minner om det som har skjedd (og skjer?) i Hellas-saken. Milliardene som ble tildelt Hellas har vært med på å berge mange banker lyder noen av kommentarene.

 • Med nytt syn på økonomien
  http://monsanto.no/index.php/no/okonomiske-muligheter/231-med-nytt-syn-pa-okonomien

  Godt at noen tør si ifra om metodebruken til parasittene. På tide at vi nå får fokus på hvorfor nasjon etter nasjon ender opp i nærmest bunnløs gjeld. Kan det ha noe med hvordan penger blir til? Kan det være en sammeheng mellom bunnløs gjeld og det faktum at nasjoner betaler svært mye penger til private karteller/banker for at de samme private banker/karteller skal skaffe tilveie mer penger til en nasjons “kasse”. Dette skjer altså til tross for at nasjonen selv kunne skapt de samme pengene, og så lånt disse pengene rentefritt ut til viktige nasjonal-økonomiske prosjekter. Bedraget har pågått i svært lang tid, og er definitivt på tabulista til mainstream pressen. Men hva i alle dager er poenget med en presse som ikke tør/vil ta tak i et slikt enormt grunnleggende problem?

  Hva som skjer, hvem som står bak, og hvordan man kan få nasjonaløkonomien på rett spor igjen, er godt beskrevet via lenken jeg la ut øverst i kommentaren.

 • Sjur Lærdal

  Spetalen er en ultrakapitalist, – men en ærlig sådant. Slike kapitalister bør vi ha flere av, – ikke banker med en brutal opptreden hinsides en balansert opptreden i en vanskelig situasjon for bl.a. Hellas!
  Der var Gro H.s regjering et forbilde som lot norske banker gå konkurs på 80 tallet når de feilet, ikke som de amerikanske bankene som ble reddet av amerikanske skattebetaler og derved sikret fortsatt eksistens og solide bonuser!

 • Olaola
 • Erling Olsen

  Folket må ta tak!
  Politikerne har ingen løsninger

  Dette er ikke mine ord, men ordrett sitat fra flere politiske kapasiteter som Eva Joly og Dr. Robert Reich ( google ham)

 • Jau

  Høyre er ikke bra for andre enn Høyre.