Gunhild Stordalen og GreeNudge rakker ned på naturvernbevegelsen

Gunhild_Stordalen

Gunhild Stordalen rakket ned på naturvernbevegelsen og kampen mot vannkraften da hun lanserte sitt ”klima”-initiativ GreeNudge for NTNU-studenter i regi av technoport.no nylig. Investoren Spetalen advarte på sin side mot forbruksveksten.

«De trodde de kunne redde verden ved å lenke seg fast til ting og strikke sine egne gensere. »

Gunhild Stordalen – styreleder GreeNudge

«Dagens forbrukersamfunn går helt av skaftene. Det kan ikke fortsette slik. Jeg kan ikke si om klodens utforbakke startet for fem år siden eller om det skjer om 50 år.»

Øystein Stray Spetalen – investor

 

I et video-overført foredrag Gunhild Stordalen nylig holdt for NTNU-studenter (se foredraget hos technoport.no ), rakket hun ned på den miljøvernbevegelsen og tidligere aksjonisme mot vannkraft som gammeldags:

–          De trodde de kunne redde verden ved å lenke seg fast til ting og strikke sine egne gensere.

For en trett og døsig forsamling om man skal tolke ansiktsuttrykkene, forkynte hun at de var «generasjon 2.0»:

–          Dere skal ikke forandre verden med faner og fotformsko, fortsatte hun i sin nedrakking av miljøvernbevegelsens pionerer før hun konkluderte med at befolkningsvekst, økonomisk vekst og forbruksvekst var mulig samtidig som man senker graden av utslipp:

–          Bærekraftig utvikling handler om en ting, alle kurver skal opp bortsett fra en, og det er utslippskurven.

Mirakelkuren legen Gunhild Stordalen, som i tillegg til sitt eget initiativ GreeNudge nå sitter i den oljefinansierte lobbygruppen ZERO, foreskrev for en trett forsamling unge ingeniørstudenter var grønn energi og grønn teknologi.

Tidligere i uken gjorde hun seg bemerket gjennom å irettesette investor Øystein Stray Spetalen som hadde uttalt skepsis mot klimaforskningen. Spetalen repliserte på sin side til Dagbladet at forbruksveksten er den største trusselen mot natur og miljø:

(…)

–           Jeg er en agnostiker, en som spør for å finne svar. Det er ikke det samme som å være skeptiker. Det er fortsatt mye jeg lurer på om klimautviklingen, men det er EN konklusjon som er klar allerede:

– Dagens forbrukersamfunn går helt av skaftene. Det kan ikke fortsette slik. Jeg kan ikke si om klodens utforbakke startet for fem år siden eller om det skjer om 50 år.

(…) – Men om 200 år vil dommen fra våre etterkommere være klar: det var umoralsk slik de levde i Vesten i 2013, sa Stray Spetalen engasjert til Dagbladet og uttalte videre:

– Energiregnskapet kan ikke gå opp med det forbruket vi ser rundt oss nå. Vi skal fyre opp hus og hytter, fly verden rundt på ferier og produsere en haug med varer vi ikke har bruk for. Vi skal ha toaletter overalt, vi skal kjøre overalt, vi skal ha reint vann og produsere mat til alle. Det går ikke opp.

Og han legger til: – Ikke vet jeg om det er CO2, vulkaner, vanndamp eller whatever som eventuelt forårsaker en klimaendring. Vi kan vel slå fast at jordkloden har feber. Først må vi finne ut hvor syk pasienten er og hvordan sykdommen vil utvikle seg. Først da kan vi behandle. Klimakvoter og Mongstad hjelper iallefall ikke. Det er tyveri av folkets penger.

Les resten av artikkelen her

Forbruksvekst vil komme mer og mer på agendaen, det berører med all tydelighet både de rikeste og de fattigste på kloden.

 

Relatert

Beretningen om et varslet sammenbrudd

QUO VADIS, NATURVERNFORBUNDET?

Et slag i lufta – en dokumentar om vindkraftindustrien som raserer vår naturarv

I kamp mot monstermaster – på tur med Hardangeraksjonen

Klimameldingens klimatiltak er naturfiendtlige

Vindkraften dreper havørn

PORTRETTET: Synnøve Kvamme – Jeg kan ikke sitte stille og se på maktovergrep

Menneskeskapte klimaendringer er et reelt problem

Riddernes seier over vindturbinene – Kamp mot vindmøller er ikke alltid forgjeves

Nyliberalt dukketeater – Jordsmonnet ofres globalt i skyggen av klimaendringer og forbruksvekst

Den norske strømkrisen – en bløff

 • Kanskje vi burde gå sammen om å sponse Gunhild Stordalen med den nye og storslagne tebord-boka ” Energy: Overdevelopment and the Delusion of Endless Growth”: http://www.resilience.org/stories/2013-01-27/energy-literacy-through-an-astonishing-coffee-table-book

  Denne har fått mange strålende anmeldelser, og er et samarbeid mellom den amerikanske dypøkologibevegelsen og Post Carbon Institute.

  Synd det ikke er Spetalen som er hotellkonge, da ville han kanskje gått med på å sponse en utgave av denne boka for hvert hotellrom!

 • vegar skogland

  Umusikalsk av Stordalen, for å si det mildt. Naturvernere er først og fremst for vern av naturen som vi alle er en del av og avhengige av, nå som før. På 70-tallet var ikke klimaendringer den store åpenbare trusselen mot naturen, det var arealbeslag, forurensing, osv. De trodde heller ikke de kunne redde verden, men kanskje en lokal naturperle, og dempe forbruksveksten og forurensningen, de tok ansvar, og mange ble straffet for dette. Hadde vi hatt et større naturvernengasjement enn tilfellet er idag, hadde mye i verden sett anderledes ut.

  Jeg er ingen allviter, men tror det er naivt og kortsiktig å tro som Stordalen at vi kan redde verden ved å bygge oss og teknologisere oss ut av problemene. Det er dessuten lett å glemme at Norge er et mikroland i verden med mikroskopisk innvirkning hva vi enn gjør i klimasaken. Personlig er jeg helt mot vindindustri i Norge, og mener det burde forbys (med unntak av gårdsvindmøller og i etablerte industriområder). Norge, i lag med resten av den vestlige verden, trenger å redusere sitt forbruk betraktelig, ikke bygge mer ny energi. Det som trenges til transport og kraftutveksling kan frigjøres ved enøk og moderniseringer.

  La være å ødelegg resterende natur, det vil vår etterslekt tjene på!

 • A. Viken

  Glimrende idé, Øyvind! Det ville sette henne sjakkmatt i forhold til vekstutopien hun og den sanksjonerte klimabevegelsen sammen med ZERO og Bellona forfekter. Det er besynderlig at de ikke vil se på det innlysende som handler om systemendring og paradigmeskifte, hvor organisk balanse og stabilistet tilstrebes fremfor halseløs jakt på en profitt som til syvende og sist ikke betyr noe som helst satt opp mot eksistensen til en eneste dyreart her på jorden.

  Vegard Skogland, jeg deler ditt syn. Det er paradoksalt at Spetalenh skjønner det innlsyende, at det er menneskets enorme forbruk som må endres om man vil redde både natur og miljø. Poenget er at om man vil virkelig redusere bruken av fossile brensler så må levesettet endrs fra overforbruk til bruk etter behov.

  Besynderlig er og raseriet til Jørgen Randers (nylig omtalt her på KV) mot Spetalen, fordi han kalte seg en agnostiker, og siden konkluderte med at forbruksveksten må ned:

  “- Selv om han stiller kritiske spørsmål og er i tvil, så bør han hvert fall ikke si det høyt. For en umoralsk holdning. Hold kjeft, Spetalen!, er BI-professorens klare melding til investoren.”

  Les: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/01/30/hold-kjeft-spetalen

  M.a.o begrepet “klima” er viktigere enn å faktisk reelt sett få ned bruken av energi som uavhengig av standpunkt til det spørsmålet er det vesentlige for både klimalarmistene og naturvernere. Man undrer seg over hvorfor de ivrigste klimaretorikerne ikke tåler å snakke om vern av norsk natur og verdien av den stedegne naturen.

  Skal man nå klimamålene og kunne verne om biomangfold og naturgrunnlaget for fremtiden så må bruken av energi ned, den kan ikke trylles bort med teknologi eller det misvisende begreoet “grønn energi”, selv om ny teknologi selvsagt bør være et satsningsområde.

  Men ny teknologi må om den skal være grønn ikke mate rådende forbrukssystem, men tvertom legge grunnlag for alternative måter å benytte seg av ressursgrunnlaget på.

  Det kan se ut som om mange av klimalarmistene ikke ønsker løsninger som faktisk gir ansvar og makt til folk selv, men foretrekker overstatlige globale alternativer som setter folks innflytelse over eget liv til siden.

  Dessuten mangler de svært ofte helhetsperpektiv, noe som forklarer hvrofor de uten protester “koseprater” med verdens ledersjikt som faktisk har det hele og fulle ansvar for utviklingen. Når Randers om har flere gode argumenter inn biller seg at man skal kunne få et paradigmeskifte gjennom skattlegging, m.a.o. at de som har minst skal betale mest relativt sett, så forstår han ikke at det behøve helhetlige løsninger som berører alle sider av samfunnet.

  Stordalen uttalte sin og sine meningsfellers inkonsekvens tydeligst med:

  “- Bærekraftig utvikling handler om en ting, alle kurver skal opp bortsett fra en, og det er utslippskurven.”

  Det eneste logiske er selvsagt at “alle kurver” som befolkningsvekst og forbruksvekst må ned, så vil utslippskurven naturlig reduseres.

  Et paradigmeskifte innebærer først og fremst en holdningsendring, en slik holdninsgendring kommer ike om man overlater til de store olje- og energiselskapene å styre utviklingen ut fra målsetninger om profitt.

  Det er ikke galt å tjene penger på det vi kan kalle grønne alternativ, men om det handler om store og ekstreme profittmarginer ligger det fundamentalt en ubalanse i det. Enormt overskudd av kapital legger grunnen for overforbruk, og mennesket vil ikke kunne komme bort fra den materialistiske og naturfiendtlige dødsdansen før det enten innser eller tvinges til å oppgi sin ansvarsløse livsførsel.

  Verdiskapning for fremtiden handler om å beholde og verne om relle biologiske livsbevarende systemer, ikke finanskapital eller abstrakte statussymboler.

  Det er ennå veldig langt dit, men flere og flere åpner øynene for hva en dypøkologisk tilnærming til ikke bare naturvern, men en bærekraftig fremtid for menneske og natur innebærer. Naturen har egneverdi som liv og vesen, lang utover det å være en uniform og anonym biomasse slik man får inntrykk av etter å ha hørt Stordalen, ZERO & co.

  Løsningen begynner med deg selv og dine nærmeste, på stedet, i det stedegne, der du er, der du handler, for siden å spre seg utover som konsentriske sirkler.

 • OJ Nordhagen

  GreeNudge eller GreenNudes?? Unnskyld ordspillet, kunne bare ikke dy meg! Viser jo dybden og dedikasjonen. Når du har x antall mill i nuptional agreement kan du tydeligvis begynne å sparke både høyt og lavt.

 • Kjell

  Vil det ingen ende ta? Gode kommentarer, folkens. Jeg likte journalistens bruk av setningen “en trett forsamling unge ingeniørstudenter”. Forhåpentligvis var forsamlingen såpass trøtt at dette ikke ble opplevd som noe skjellsettende. Jeg har mest lyst til å ignorere det hele, men denne koalisjonen av glamourvekstprofeter som Gunhild Stordalen og organisasjoner som ZERO er intet mindre enn farlig. Samtidig er det synd på mennesker som så til de grader har oppgitt alle band til natur og kultur. Dere har min fulle støtte, Vegar & Viken. Hadde vi sendt dere to sammen med Øyvind og OJ til ingeniørkunstens høyborg, NTNU Gløshaugen, hadde nok de unge studenter fått en mer minneverdig opplevelse. Jeg minner om at en kjempe som Nils Faarlund i sin tid brøt med den samme NTH-kulturen og oppsøkte vårt nasjonalfjell, samefolkets hellige Stetind, sammen med flere av de skikkelser som snart skulle utgjøre Samarbeidsgruppen for natur- og miljøvern (snm). Les mer om denne gruppen her: http://www.kulturverk.com/2012/02/03/gronne-linjer-vi-behover-en-gronn-revolusjon-ii/

 • Redaksjon

  Vil opplyse om at Gunhild Stordalen var så voksen at hun beklaget uttalelsene, vi har i den sammenhengen publisert en utfyllende kommentar her:

  http://www.kulturverk.com/2013/02/11/gunhild-stordalen-beklager-latterliggjoring-av-pionerer-i-miljovernbevegelsen/

  Red.

 • ripss 2

  Alle økosystemene er ødelagt. Luft, jord og vann er forgiftet.
  Landbruksjord legges under asfalt. Alle staters økonomi skal baseres på forbruk.
  At vi er totalt avhengig av naturen, av planter og dyr for å overleve, klarer man ennå ikke å ta innover seg. For første gang er en art, mennesket, istand til å slukke livet til alle andre inklusiv seg selv. Gjør dette inntrykk på borgerne? På media? På politikerne?

  Makthaverne i kaoslandene, det vil ofte være muslimske stater, gjør ingenting for å stanse sin egen destruktive befolkningsvekst. Europa har blitt dumpingplassen for dette overskuddet. Afrika er endestasjonen for giftig avfall fra Europa.

  Ikke så mange vet det, men det ligger på bunnen av alle verdenshav mer en en og en halv million tonn kjemiske våpen fra de to siste kriger. Dette er bare et estimat. man vet egentlig ikke helt hvor mye fordi det beskyttes av såkalt militært hemmelighold. Giftene disse inneholder, sennepsgass, saringass, arsenikk, siver langsomt ut ettersom korrosjonen gjør jobben sin.

  Supermaktene har systematisk brukt havet som ei avfallsbøtte for sine ondskapsfulle oppfinnelser. Fram til begynnelsen av 70-tallet med en topp mellom 1917 og 1945.

  Joda, jeg reduserer gjerne forbruket mitt.

  Men jeg vil gjerne ha et svar på hvorfor overbefolkning og den kriminelle markedsideologien som har innpass i FN, ikke er på dagsorden i noen offisielle medier.

  Pascal Lemy som var EU kommisjonær mellom 1999 og 2004, nå i Verdens Handelsorganisasjon, har uttalt følgende (2003):
  Det er ingen grunn til at vi skal finansiere landbruket. Europeerne må lære seg å kjøpe sin vin fra Australia eller California. Kjøtt fra Argentina eller Meksiko, korn i Ukraina…
  Disse menneskene hører til i et skrekkabinett. De er kriminelle og fordi kloden er i klørne på slike, vil angrepene på kloden fortsette. Mens jeg reduserer forbruket mitt.