Verdt å dø for

Andre steder i verden er naturvernkampen noe mer enn skrivebordsfilosofi. Noe vi skjønner når vi ser i filmen at noen valgte å dø for å beskytte naturen. Vi kan være glade for at vi her i landet har et nådeløst klima og lite dyrkningsgjord, noe som har regulert befolkningen naturlig gjennom generasjonene. Vi får håpe det fortsetter å forholde seg slik.

Jorda er levende og hellig, et vakkert underverk, med mangfoldige tilpasninger av liv. Alt er forbundet med alt. Det levende livet, hav, fjell og vær gjør jorda til et levende og livgivende kaos i balanse.

Flimen over viser denne vakre, sterke, men og svært sårbare mosaikken av liv og organismer vi kjenner som økosystemer, denne skjønnheten er nå truet, men vi kan faktisk endre dette gjennom å ta ansvar for frermtiden.

7 milliarder mennesker som kommer til å bli flere… med krav om økt forbruk, økt materiell velstand… som vil skape berg av meningsløse forbruksprodukter og gjøre tilsvarende store innhogg i verdensøkosystemet. Man kan ikke unngå å tenke at ekstremværet og skogbrannene viser at naturen har begynt å forsvare seg med klar beskjed – stopp!

Av René J. Bakke, redaksjonsmedlem KULTURVERK

Filmen er laget av Sanctuary Asia

 

Relatert

Draumeland – Fornybar energi som mareritt

David Attenborough og vitenskapsfolk advarer mot befolkningskatastrofe

JAKT MED SKJØNNHET OG ÅND – JAKT PÅ NATURENS EGNE PREMISSER

 • Ola

  “…økt materiell velstand… som vil skape berg av meningsløse forbruksprodukter og gjøre tilsvarende store innhogg i verdensøkosystemet”

  Det er jo ikke noe automatikk i dette!? Hvis vi tar ut velstand som større (arbeids-) frihet eller forutsigbarhet og frihet fra nød, sult og kulde/varme betyr ikke dette at at MÅ gå utover økosystemer.
  Vi overforbruker(“”) ofte som et resultat av mangel på ekte frihet – og frykt for (penge-) fattigdom.
  Fordi vi bruker et pengeøkonomisk system som forvirrer oss og holder oss som slaver. ( Mye gjennom forestillingen om at pengerenter er det samme som kornets og potetens “renter” . – Altså en forveksling av fiktiver og virkelige verdier.)

  • René J. Bakke

   Hvordan har du tenkt at det skal gå an å få dem til å la være?

 • Pluto

  Du skriver meget informativt og reflektert René J. Bakke. Jeg leser dine bidrag her på Kulturverk med særs interesse. Men på herværende lille post, så henger jeg meg litt opp i følgende «påstand» fra deg, som fortjener noen supplerende ord. For du skriver bl.a. følgende, som jeg stusser litt over;

  – «…Vi kan være glade for at vi her i landet har et nådeløst klima og lite dyrkningsjord, noe som har regulert befolkningen naturlig gjennom generasjonene. Vi får håpe det fortsetter å forholde seg slik.» –

  En noe malplassert oppfatning hva gjelder dagens situasjon kanskje, eller en aldri så liten dose naivitet anno 2012, spesielt vedrørende din siste setning i det her ovenfor siterte, hvis det da ikke var ment som en optimistisk vri av det mere håpefulle slaget, eller – rent ut sarkastisk ment, vedrørende dagens ufyselige virkelighet; nemlig den grenseløse globaliseringsgalskap fra de mosegrodde dilettantene innenfor vårt foreldete partivelde, som tydeligvis ingen ende har for noen som helst grensesetning?!

  For «det fortsetter» ikke «å forholde seg slik» i dagens Norge (eller Norden og Europa); hvor vi har en ukontrollert folkeforflytning av dimensjoner fra den andre siden av kloden til vår egen halvdel; nemlig til- og over våre europeiske landegrenser i tusener hver dag år etter år. Ingen «regulering» av befolkningen altså; men tvert om; ukontrollerte folkemasser på vandring som hverken vi eller våre forfedre aldri tidligere har opplevd, og det i et historisk sett meget kort tidsrom (siste 30-40 år)! Og det bør understrekes: Ei heller har noe folk i Europa sanksjonert denne ikke-europeiske masseinnvandring ved valg. – Dette er globalist-elitenes prosjekt, som ikke på noen måte tar hensyn til hver enkelt nasjons bærekraft eller samholdskraft (identitet/kultur/stedbundne tradisjoner/språk/seder/skikker/etc.). Derfor er dette en «kriminell politikk», når dette eliteprosjekt ikke på noen måte er demokratisk forankret nedenfra og opp (folke-villet og folkestyrt). Men så er jo heller ikke EU et demokratisk prosjekt, hverken fra organisasjonens spede begynnelse (Det europeiske kull- og stålfellesskap) eller dagens «monster»; Europa Unionen. –

  «Nådeløst klima» her til lands; ja, det er ingenting som tyder på at det vil bli mindre nådeløst for fremtiden – snarere tvert imot, om «utviklingen» fortsetter. Og dyrkbart areal vil (om dagens politiske linje videreføres) fortsette å krympe i dette landet grunnet markedsorientert urbaniseringspolitikk og ditto sentralisering, samt EU-tilpasning gjennom diktat og forordninger fra Brussel-mafiaen. Samtidig så (konsum)øker Norges befolkning i turbofart grunnet massiv fremmedinnvandring av tildels store grupper dysfunksjonelle individer direkte fra asiatiske, arabiske og afrikanske land, samt indirekte via EU-området gjennom – denne for oss nordmenn påtvungne – EØS-Schengen-avtalen.

  Her er noen tall, som viser den demografiske utviklingen i Norge fra Middelalderen til i dag:

  Før Svartedauden (1349-50) hadde Norge sin store blomstringstid (Norgesveldet). Befolkningsmassen var på ca. 500 000. Etter Svartedauden var den norske befolkning minsket til under 200 000. Først etter år 1500 begynte folketallet å ta seg opp. Ca. 1650 var tallet kommet opp i vel 400 000. Ved den første fullstendige folketellingen i Norge i 1769, hadde landet 723 618 innbyggere. Ved folketellingen i 1801 var tallet steget til ca. 880 000. Etter 1814 fulgte en tiårsperiode med mer enn 1,4 % i gjennomsnittlig årlig vekst, den sterkeste relative befolkningsveksten i en tiårsperiode i landets historie. Folkemengden ble praktisk talt fordoblet 1815–65; den første millionen ble passert 1822, den neste 1890. Her må det dog tilføyes, at veksten ble vesentlig redusert fra 1860-årene, som følge av utvandringen, i første rekke til USA. – I 1920 er Norge befolkning 2 616 274. I 1942 passerte folkemengden i Norge 3 millioner, i 1975 4 millioner, og ved inngangen til 2012 hadde landet 4 985 870 innb. Folketallet passerte 5 millioner i mars 2012, hvilket betyr at i løpet av de siste 38 år, så har innbyggertallet i Norge økt med en million! –

  Lenken her under, forteller oss svært så tallmessig og figurativt på hva norske systempolitikere hittil har bedrevet tiden med, og – hva gjelder omtanke for framtidens generasjoner; tydeligvis har null visjoner med tanke på sitt land og folks overlevelse etter deres egenskapte syndeflod! «Bærekraftig utvikling» er helt klart for et fremmedord at regne, for disse velfødde pygmeer av noen brødpolitikere. Prognosene (se grafen via lenken under) forteller om en varslet befolkningskatastrofe her til lands, OM ikke konsensuspartiene får avløsning for en alternativ helhetspolitikk i løpet av de nærmeste år!

  Har også selv skrevet en liten svarkommentar angående lenken til posten under, hvor jeg bl.a. refererer til arbeiderforfatteren Tor Halstvedt sin «drepende» kronikk i Aftenposten forleden dag angående det sosialdemokratiske svik, hvor det markedsliberale, teknokratiske og maktelitistiske «Arbeiderpartiet» de facto ikke lenger representerer folkets interesser i dette landet, men globale interesser for en grenseløs verden med fri flyt av alt – for en evig vekst av alt! Ekstremisme er ordet for denne «politikk», og ekstremisme er det, når et folk blir fremmedgjort i sitt eget land og langsomt fratas muligheter for selvberging og selvforsyning på eget selvstendig territorium. Å tillate at ha åpne grenser til vårt lille, vakre land, hvor befolkningseksplosjonens flodbølger fritt kan velte inn er også ekstremistisk politikk;

  https://www.document.no/2012/12/illustrasjon-av-prognosene-for-befolkningsutviklingen/

  Så godeste René J. Bakke, vi får håpe at vi får gjeninnført permanent grensekontroll som sikrer vårt land og vårt folk, ved uttrede av EØS- og Schengen-fellen, slik at vi får tatt tilbake vår trygghet, sikkerhet og gjenskape den harmoniske samfunnsorden vi en gang hadde. At vi så kan basere oss i mest mulig grad på egne ressurser og egen matproduksjon av basisvarer, samt videreutvikle og foredle vår egen stolte matkultur, så vel som andre rotnorske tradisjoner. Slik sett så tar vi vare på det genuint norske, og først da, når vi er i mål med en presserende nødvendig snuoperasjon, blir det fortsatt «eviggyldig» det du her beskrev, og som jeg åpnet mine ord til deg med at sitere for å utdype avstanden fra en historisk kontekst av det normalt forståelige til dagens grenseløse unormalitet og systemets tvangs-ideologiske unatur. For befolkningseksplosjonen er i dag det ultimate grunnproblem, som hvert land selv må løse med fasthet, om vi skal klare å overleve som artsmangfold globalt, så vel som særegne kulturfolk regionalt og nasjonalt.

  Hilsen Pluto

  • René J. Bakke

   Hensikten med innlegget var å bare anspore til og åpne opp for en viss tenkning, og la folk få fullføre resten på egenhånd med egne tanker. Ingrediensene eller grunnopplysningene lå der, klar til bruk. Håpet mitt med innlegget var faktisk det å få folk til selv å befeste i egen tankeverden forbindelsen mellom naturvern her i Norge og befolkning her i Norge, og at utviklingen vi har i Norge er svært forstyrrende og at den åpenbart holdes forbundet med befolkningsutviklingen i resten av verden.

   Det beste for hele verden, er om hvert folk selv tar ansvar for sitt område, skaper lokal/nasjonal økologisk balanse mellom befolkning og natur, og tar ansvar for og lærer av sine egne feil.

   Små drypp som fører til egenprodusert materie hos leseren, og lengre artikler fulle av statistikk og fakta for inntak, er begge på sin plass.

   Ellers takk for bidraget ditt. Hvor kan jeg finne slik historisk statistikk som du bruker der du begynner helt fra svartedauden?

 • Pluto

  Mange Takk René J. Bakke, for din utfyllende respons her – og ellers svært så gode ord…! :-)

  Du etterspør kilder for historisk statistikk fra mellom-middelalder vedrørende det jeg skrev; «…Hvor kan jeg finne slik historisk statistikk som du bruker der du begynner helt fra svartedauden?» –

  Mine demografiske tallberegninger er fra noe jeg har skrevet tidligere, som var å finne fra forskjellige historiske kilder gjennom leksika, faghistoriske tidsskrifter og i samfunnshistoriske verk om Norge. Men en masse stoff finnes nu også tilgjengelig på nett om Norges befolkningsutvikling; både angående de kulturelle linjer, bosetningsmønstre og demografiske beregninger gjennom de siste 1000 år. Så jeg vedlegger her noen lenker til deg, som nok burde gi svar på det meste angående dette svært så talende og interessante felt;

  Den demografiske utvikling (ca.) gjennom de siste 1000 år;

  http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_demografi

  Statistisk Sentralbyrå om befolkningsutviklingen i Norge de siste hundre år;

  http://www.ssb.no/befolkning/main.shtml

  Om Kongeriket Norge;

  http://no.wikipedia.org/wiki/Norge

  Store Norske Leksikon om «Folketallets utvikling»;

  http://snl.no/Norge/befolkning

  Lykke til, René, og – jeg ser frem imot at lese flere artikler fra din eminente skriver-hånd her på Kulturverk. For er det noe som virkelig trengs sårt i dagens Norge, så er det opplysning og bevisstgjøring. KV viser her en god solid vei, tuftet på ekte sannhetssøken og genuin kulturforståelse for en folkelig samforstand!

  Med en vennlig hilsen fra Pluto

 • René J. Bakke

  Takk for alle linkene Pluto. Det er godt mulig jeg får bruk for dette til framtidig skriving.
  Ellers tusen takk for gode ord om skrivinga mi. Det setter jeg pris på. :-)

  Innlegget ditt er også veldig informativt skrevet. Det vil nok være nyskapende tanker for mange.

  Det må regnes som ekstremt, som du nevner, at vi har økt folketallet her til lands med 1 million på 38 år. Det er ingen som kan klare å si noe annet.

  Vennlig hilsen René :-)