Thorium mulig energikilde for fremtiden?

Norge sitter på en av verdens største kilder av thorium, et radioaktivt grunnstoff som til forskjell fra uran brytes betraktelig raskere ned (300 år mot over 100 000+ for uran), og som kan løse mangel på naturfiendtlige fossile brensel. 

Thorium Think Tank har nylig sluppet rapporten «Thorium – en fremtidsressurs i Oslofjordregionen?» som belyser mulighetene for utvinning av thorium i Norge for kraftformål. Fen i Telemark, og deler av Østlandsområder har blant verdens største forekomster av thorium som kan bli en fremtidens viktigste energikilder når man går bort fra fossile energikilder som dominerer vår bruk av energi.

En tidligere geologisk undersøkelse i 2007 avdekket at Norges forekomster av thorium tilsvarer et energinivå som er 100 ganger større enn det som m er tatt ut av olje og gass, inkludert gjenværende reserver. At Thorium til forskjell fra uran og plutonium er langt raskere nedbrytbart, gir det energikilden klare fordeler som et mulig alternativ til det hegemoniet fossile og lite bærerkraftige energikilder som kull, gass og olje har for fremtiden. Russland og India driver nå aktive forsøk for å bruke thorium i enkelte av sine reaktorer, men for særlig effektiv utnyttelse må nye reaktorer utvikles.

Fremdeles er utvinning av thorium ineffektivt og dyrt, og det vil kreves stor teknologisk satsning for å effektivisere produksjon av thorium for energiformål. Likevel kan dette bli en av flere alternativer som tvinger seg frem ettersom verdens befolkninger øker eksplosjonsarted og energibehovet stadig øker i takt med forbruksvekst.

Les mer om rapporten her  

Last ned rapporten

 

Relatert

Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig

Peak oil i kontekst II: Et Norge uten olje

Et slag i lufta – en dokumentar om vindkraftindustrien som raserer vår naturarv

 • Trond

  Jeg minnes da dette med thorium ble slått opp i avisene. atomkraftverk drevet med thorium i stedet for anriket uran, måtte da være et mål, særlig når Norge er fullt av thorium.
  Men nei, dette var da ikke noe å satse på, siden det involverer atomkraft. Det er massiv og dogmatisk mostand mot atomkraft i vårt land, der alle gode argumenter sages bort og avvises.
  Det er den samme dogmatikk vi ser i Saksland, der de snart skrur av de eksisterende kraftverkene og blir avhengige av illusjonen om vindkraft. Snakk om økonomisk (og naturvernmessig!) selvmord!
  Hardangerutbygginger i full skala overalt, også i sjøen.

  Miljøbevegelsen avfeide umiddelbart thorium i Norge og det gjorde også de fleste intervjuede politkerne. Ikke under henvisning til den selvfølgelige teknologiske siden ved det, men til “atomkraft”.

 • Olav

  2 hovedspørsmål melder seg, som skulle vært umåtelig kjekt om noen kunne bidra med fornuftige svar på:

  1. Dersom det er astronomisk kostbart å utvikle nye reaktorer designet for spalting av Thorium, hvor ikke bruke betydelige deler av Oljefondet til dette. -Slik blir vi i framtida BÅDE teknologi- og råvareleverandør av energiforsyning. En bedre anvendelse av Oljefondet er vel vanskelig å tenke seg ?

  2. Har forstått det slik, at avfallet fra en Thoriumreaktor vil ha så kort halveringstid at sikker lagring ikke er problematisk i det hele tatt, kun noen ti-år før det er ufarlig ?

 • Jeppe Pettersen

  Atomkraft versus vindkraft. Tradisjonell vindkraft er ikke veien å gå, da den ikke er økologisk og naturvernmessig forsvarlig. Derimot ser det ut til at et prosjekt i Italia, KiteGen, kan vise seg som framtidens løsning. De henter vindkraft med kiter i 800 – 2000 meters høyde, til lavere pris enn vanlig tariff i EU, og til en forsyningnsforutsigbarhet bedre enn atomkraft, til 20Euro pr MW fra 2MWt til 1 TWt pr anlegg. De kan plasseres hvorsom helst, er ikke avhengig av høyde og tilgjengelig vind ved bakken, og de støyer ikke slik som vindturbiner gjør, da kitene er høyt oppe i lufta iog kaster ikke skygge.