Åpning Smøla vindpark byggetrinn 2 – Statkraft

Åpning Smøla vindpark byggetrinn 2 – Statkraft