Partering av lam med Johan Persbråten – foto: KULTURVERK