Vinland er et område, ikke ett bestemt sted. Men også her.