Omverdenen flyter forbi i sakte film på Nordmørskafeen

Omverdenen flyter forbi i sakte film på Nordmørskafeen