Mot lysere tider? Jól og julehandel

Reisen rundt solen er fullført, vintersolverv – det er Jól. Solfesten, den opprinnelig førkristne julefeiring er her og solhjulet dreier mot lys. Snart vil familier samles over hele landet for å feire, feire hva da egentlig?

Lysfesten som Jól markerte, ved å betone livshjulet og syklusen for så vel livs som jordbane fra år til år, var viktig i en tid hvor felleskap betød alt på liv og død. Hvor samklang med naturen ikke var et utrykk for nyåndelige luftigheter, men en livsnødvendighet for overlevelse hvor man ikke tok tilværelsen eller hverandre for gitt.

I dag er det for de fleste i landet andre saker som betyr mest, det vil si om man legger prioritering og ikke eventuelle innerste ønsker til grunn. Den såkalte kjøpefesten (det er uklart hva som feires) har nådd nye rekorder, nærmere 50 millarder (!) bruker nordmenn på julehandelen i år – noen form for bevissthet omkring forbruk og naturbelastning finnes ikke.  Hvilket ikke er å undres over ettersom man har fratatt individ og samfunn ansvaret for nærnaturen, erstattet miljøengasjement med uforpliktende CO2 snakk, men ennå mer vesentlig, man fremelsker forbruksvekst.  Norges Bank har signalisert at de vil senke renten ytterligere, ene og alene for å holde nordmenns kjøpekraft ved like, alle floskler fra regjeringshold om miljøhensyn og humanistiske verdier faller paddeflate.  Det er materielle verdier som samtidens sivilisasjonen er tuftet på, det er disse verdiene som fremmes i fremste rekke i den pågående krigføring hvor Norge deltar ivrig i den globale krigen for markedets rett, hvor blod veier mindre enn olje. Man skal helst ikke ta opp slikt i juletider, da blir man tolket som negativ, nærmest asosial, for man skal jo ikke ødelegge gleden ved den kollektive fornektelsen. En glede som må kjøpes for dyre dommer hvert eneste år, virker ikke spesielt overbevisende, så er og julen tiden hvor ensomheten er størst blant de som ikke er en del av kjøpefesten eller den store konsensus omkring vår vindunderlige nye verden, de som har falt utenfor som man sier så fint. Dette er høytiden for familiekriser – og konflikter når nye tragiske høyder mens Glade jul toner ut mellom bakkar og berg. Medmenneskelighet handler om å vise omtanke for mennesker i vår nærhet, ikke om gode forsetter og tanker, de varmer lite på julaften.

Men det finnes unntak, det finnes de som søker det ekte fellesskapet i juletiden, de som finner tilfredshet i kjærlighet og omtank e for sin nærmeste, og de som hjelper de som har det vanskelig i den tiden som forsterker våre følelser på godt og vondt.  Det finnes og de som nyter denne tid i stillhet, ettertanke og takknemlighet, som priser livets og naturens under, og som stiller seg til rådighet for dette under. Som i kraft av seg selv kjenner tilhørighet og forpliktelse til et større alt, det levende som omgir oss, og det mystiske og uutgrunnelige kosmos som vi kan betrakte i stille nattetimer utfolde seg før den livgivende sol igjen står opp og skjenker en ny dag. Jo, man kan nyte med god samvittighet fellesskap, familie, god mat og livet selv, men man kan aldri som ta fri fra ansvaret som menneske og naturvesen. Det påligger oss alle. Julens hellighet ligger i det, livssyklusen, livet som fødes der det gamle dør, slik Balder ofres, slik all kamp for noe av verdi krever sitt offer, for siden å gjenoppstå som kraften og forutsetningen for neste syklus. I begrep blót, ligger begrepet offer, ikke bare som passivt tegn, men som viljeshandling. Feiringen og festen handler ikke om tilfredsstillelse av egoets lyster, men om å vise takknemlighet og menneskelig gavmildhet. Så la julefreden etterhvert senke seg i heimen, i hjertet, ta deg tid til stille ettertanke, og like viktig- omtanke for dem og det som har varig betydning, i takknemlighet, kjærlighet og glede.

Fra Voluspå

Hittast æser
på Idavollen,
um leide lindorm
dei lenge talar,
legg seg på minne
lagnads-burdar
og Fimbul-tys
forne runer.

Då mun atter
undersame
tavlur av gull
i graset finnast,
som dei åtte
i upphavs-tidi.

Då mun åkrar
usådde vekse.
Ilt mun batne,
Balder han kjem.
Hòd og Balder
bur på tufti
i valtiva-ve.
Vita de enn eller kva?

 

Det går mot lysere tider, god jól fra oss

Redaksjonen

 

Anbefalt lesning: Jula – Eit forstørringsglas i våre liv

 • Det er de færreste i våre dager som er i stand til å forstå at mindre er mer, og at mer er intet: http://permaculture.org.au/2011/12/15/a-zen-view-upon-the-world-less-is-more/

 • Redaksjon

  Takk for lenken Øyvind, en meget god og poengtert tekst som du burde oversette til norsk.

  Det tilsynelatende enkle, mindre og nære, er best, ikke fordi det innebærer noen mindre kunnskap eller tenkning, men fordi det tillater som du skriver en å åpne seg og fokusere på det større fremfor å overlesse sanseapparatet med impulser i den tro at impulser og hendelser uten noen større sammenheng, gir mening. Svært mye av det mennesker idag gjør, tar dem lengre bort fra mening.

  Den senmoderne sivilisasjon er for mange en maskerade og et fluktforsøk for å unnslippe det mange aner er en ytterst meningsløs tilværelse basert på et overfladisk jag etter status, statussymboler og kortvarig nytelse.

  Man kan si at måten man feirer en høytid som jul på sier mye om en kultur og en sivilisasjon. De ytre rammene har mange beholdt, og på det beste opplever mange kos og felles hygge, som selvsagt har betydning. Men alvoret, det å våge å markere noe mer enn bare “kos”; kontemplere over hva tilværelsen innebærer, hva den burde innebære og hva man selv burde være. Uten å ty til lettvinte utveier som å betale bort en form for uklar skyldfølelse med å sende penger til fattige tusener av kilometer unna, som ikke behøver å forplikte seg til eller i det hele tatt involvere seg i og lignende velgjørenhetseskapisme. Utfordringene er her og nå, løsninger og muligheter finnes i fremtiden så lenge man ikke henfaller resignert til passivitet i den falske tro at man ikke kan utgjøre en forskjell. Akkurat som historien ble skapt av mennesker som utgjorde en forskjell, kan vi som lever nå utgjøre en forskjell, og ikke bare drive med som rekved som tilfeldigvis skyller opp på en strand.

  Det å minnes menneskene som betød noe fra før, både i ens liv og historisk, er vel verdt å benytte en stille stund til i juletiden.

  Så tenn et lys, ikke bare for hyggen, men for meningen.

  Red.

 • Erik H

  Jeg tenner et lys og takker for det eneste meningsfulle jeg har lest om julefeiringen i år.

  God jul til alle i Kulturverk!

 • Pluto

  Takk for en meningsfylt og innsiktsfull epistel på denne post. Dette var gode ord til ettertanke, på tampen av året 2011.

  Kulturverk.com har en allsidighet, som gjør denne portalen til noe særegent berikende og intellektuelt reflekterende, både hva gjelder folkeopplysning og bevisstgjøring, innenfor et så bredt spekter, som begrepene natur, kultur og tradisjon innbefatter. For både Norge og Norden står ved et viktig veiskille, i disse senmoderne brytningstider, hvor apati og overfladiskhet preger store deler av det folkelige landskapet i både by og land. Og bakom de sedvanlige «lykkesmilene» innen det offentlige rom, ligger også frykten latent på lur; for hva kommer etter oss – hva har vi egentlig i vente?!

  At vi må ta vare på vårt dyrebare fedreland, våre folkelige seder og skikker, såvel som vår verneverdige flotte natur er selvsagt, om vi fortsatt skal ha et levedyktig samfunn for fremtiden. Her har Kulturverk sin absolutte berettigelse og betimelige misjon for en oppvåkning i en tid, da hedonisme, forfall og degenerering truer oss alle med en framtidig selvutslettelse gjennom kaos og anarki; om ikke dagens politiske kurs justeres kraftig. Det er således sterkt gledelig å se, at flere og flere engasjerer seg via den frie ytring, og våger både debatten og den klare tale i ord og velgjerning i den gode ånd, for en konstruktiv løsning på dagens problemer, som ikke minst er forårsaket av globalismens sjelløse materialisme og ditto; «grenseløshetens» mantra for overnasjonal styring og profitthunger.

  Så – en fortsatt God Jól – og ikke minst; så ønskes et Godt Nytt År for Kulturverk og dennes meget oppegående redaksjon!

  Pluto

 • Redaksjon

  Takk for julehilsninger og positive tilbakemeldinger, det betyr mye.

  Vi kommer til å satse på å utvikle videre det verket vi har påbegynt, da vi tross vår beskjedne størrelse vet at vi fyller et tomrom som behøves innenfor alternativ tenkning og samfunnskritikk med et dypøkologisk perspektiv.

  Ønsker dere alt godt i årets siste dager og i det året som kommer.

  Red.