Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg – Hansen – Foto: KULTURVERK.COM