Lokalmatseminar – fremtidens landbruk er foredling

Oikos og Slowfood i Norge inviterte 4. november til et rikholdig seminar med tittelen «Hvordan lykkes som lokalmatprodusent». Her skulle i første rekke lokalmatprodusenter få møte ekspertise innen markedsføring, distribusjon, støtteordninger og ikke minst møte dem som har lykkes.

Av Alexander Viken og Oda Omholt

Der hvor det ellers meldes om nedgang og nedleggelser i norsk primærnæring, så viser lokalmatproduksjon i Norge entydig vekst tross vanskelig vekstvilkår, Nationen opplyser om eventyrlig vekst på 13 % på et år fra 2010 til 2011 og lokalmat er det som øker mest i omsetning hos dagligvarehandelen. På denne bakgrunnen var det absolutt betimelig av Oikos og Slowfood i Norge å arrangere seminaret som hadde til hensikt å opplyse lokalmatprodusenter om hvilke muligheter de har for å markedsføre sine produkter og ikke minst lære av hverandre. Seminaret ble i løpet av kort tid fullbooket og vel så det, så det møtte åpenbart et tiltrengt behov.

Etter en entusiastisk åpning fra Oikos’ markedssjef Kristina Alnes og den energiske ordstyreren Jolien Perotti (avtroppende daglig leder for Øverland Andelslandbruk), gikk Jan Otto Jacobsen fra designbyrået Uniform i gang med sitt innlegg under tittelen «Trenger et godt produkt god design» og fremhevet særlig den økologiske merkevaren Helios som eksempel på hvordan god og iøynefallende design virket salgsfremmende. Det informative og inspirerende innlegget satte tonen for mange av de senere innleggene, som var både inspirerende og konkrete med hensyn til hvordan synliggjøre og markedsføre dine produkter som lokal matvareprodusent.

At design og bevisst merkevareidentitet lønner seg, var ikke bare en påstand, men fakta som ble underbygget av flere av foredragsholderne .

Alt fra salgsforhandlinger med innkjøpere i dagligvarebransjen og de store kjedene, ved Frode Kristensen hos KSL Matmerk, til hvordan bruke internett og sosiale medier, ved Bente Karlsnes fra webaktøren Origo, ble tatt opp, hvor produsentens synlighet i markedet i forhold til forbruker og innkjøper var den røde tråden. Representanter fra Innovasjon Norge og Nofima var tilstede og fortalte om aktuelle støtteordninger både til utvikling av næringsvirksomhet og konkret produktutvikling.

Midt i programmet ble det og en paneldiskusjon med to viktige aktører innenfor distribusjon og salg av økologiske matvarer, Alternativ Mat og den innovative bedriften Kolonihagen, representert ved Monica Pedersen og Jon-Frede Engdahl. Engdahl fra Kolonihaven uttrykte tydelig at man må være målbevisst og ambisiøs om man skulle lykkes på lokalmatmarkedet nasjonalt.

I tillegg fikk tilhørerne verdifull innsikt og inspirasjon fra suksessbedrifter som Tingvoll Ost, familiebedriften som startet med null kunnskap om ost med ysting på et 6 m2 stort bad og Grøndahl gård som nå opplever etterspørsel etter sitt nyskapende produkt Nýr. Sistnevnte en økologisk ferskost som går sin seiersgang blant gourmeter og restauranter som satser på kortreist, økologisk og lokalt. Et vesentlig trekk fra flere av foredragsholderne var betoningen av et produkts historie og identitet i markedsføringen. Dette som en kontrast til kjedenes industrielle og nærmest historieløse produkter, som vinner mer på innpakning enn reelt innhold.

Det ble og tid til diskusjon og debatt, og det som markerte seg tydeligst fra de fremmøtte var avveiningen mellom det lokale og lokal distribusjon uten mellomledd i et økologisk perspektiv satt opp mot nasjonal distribusjon gjennom de store kjedene. Dette ble ikke problematisert i selve programmet, men er vesentlig da en av de fremste kvalitetene ved lokalmat er at den formidles med færrest mulig mellomledd fra produsent direkte til forbruker. Og flere av de fremmøtte søkte nok et svar på nettopp det, hvordan formidle sin produkter direkte til forbruker, uten at dette ble besvart i selv programmet.

Noe av det viktigste på seminaret var det å møte andre produsenter og entusiaster omkring økologisk landbruk og lokal matvareproduksjon, og ved hver minste mulighet til en pause, grep de fremmøtte begjærlig muligheten til å møte kjente og ukjente med felles interesser omkring matkultur.

Det ble og plass til et herlig lunsjgilde, med velsmakende og nyskapende produkter fra flere av de fremmøtte, vel anrettet av medlemmer av Slow Food i Asker og Bærum og Øverland Andelslandbruk, og man fikk bokstavelig talt smake på seminarets innhold og hensikt. Timene gikk raskt, og man kan konstatere at Oikos og Slow Food ikke bare gjorde rett, men at de har satt i gang viktige prosesser ved å anordne et slikt møte, ikke minst nettverksbygging og man ser spent frem mot fortsettelsen.

Oikos hjemmeside

Slow Food i Norge 

 

Relatert 

Fellesskap nytter – Markens grøde kommer ikke fra butikken

Matstreif – norsk matfest

SPIS SØRLANDET – et skritt mot en bedre matkultur

Biodynamisk jordbruk og respekten for naturen – En dansk film

 • Kjell

  Dette var et særdeles oppløftende innslag! Uansett hvor mange finanskriser vi skal konfronteres med er mat med mening varer som alltid vil etterspørres! Jeg hyller hver eneste matprodusent som tar det utfordrende, men garantert givende steget ut fra de identitetsløse, superemballerte kjeder og inn i den grunnleggende rollen dere fortjener i våre samfunn. Takk til Kulturverks utskremte som gir oss andre et innblikk i det viktige samarbeidet som innbyr til forventninger om å få mer tilgang til lokal mat med ansikt. Matkjedenes fokus på sporbarhet er et skritt i riktig retning, men det holder ikke i lengden. Jeg minner om at Bondens marked Trøndelag i år vant Bygdeutviklingsprisen i Sør-Trøndelag og “Bondebladet” på nett gjengir juryens begrunnelse:

  “Etter flere års arbeid og utvikling har Bondens marked blitt en betydelig markedskanal for salg av lokalprodusert mat. En rekke deltagere forteller at mange kjøpere finner veien til gården eller gårdsbutikken når kontakten først er etablert under Bondens marked i byen.”.

  “Bondens marked Trøndelag til topps”: http://www.bondebladet.no/mat-og-marked/2011/10/16/bondens-marked-troendelag-til-topps.aspx

 • A.Viken

  Takk Kjell for positivitet og lenke, det var et oppløftende seminar på alle måter selv om biten hvordan man skal distribuere i sitt nærområde er en bolk som og burde være belyst i neste omgang. Det er et gedigent arbeide å drive landbruk og primærnæring i Norge, og ennå større jobb er det å videreforedle råvarene, da dette krever oppfinnsomhet, pågangsmot og tålmodighet. Men det er ikke slik at politikere og kjeder er de som har all skyld og ansvar, det er vi som kjøper som har stor del av ansvaret for at det har blitt så kjønns- og identitetsløs som det har blitt i løpet av noen få tiår. Man velger det tilsynelatende lettvinte og gjør det egentlig bare så mye mer vanskelig siden når man innser at lettvint ikke er det samme som godt på lengre sikt.

  Dette med mat og matkultur er en markør ikke bare for hva vi putter i oss og vårt daglige brød, men hvordan næringskjedene mellom menneske og natur og forholdet mellom identitet og kultur er. Akkurat som vår nåværende matkultur for de fleste er løsrevet fra kontakten med lokalsamfunnets primærnræinger og de prosesser som får maten på bordet, er vår kultur løsrevet fra den egne identiteten og redusert til overfladisk underholdning eller en sidegeskjeft. Det primære og autentiske er erstattet av det sekundære og forstilte. Vi har blitt tilskuere til våre egen tilværelse og det livet vi lever, og står på utsiden passivt mens livet lever forbi oss. En vital matkultur forteller om et samfunn hvor tradisjon og kultur ikke bare er noe som brukes i festtaler, men ligger selvfølgelig i hverdagen uten store ord og fakter.

  AV