Matvaresikkerheten truet – NATO advarer

NATO advarte allerede i 2008 om global matmangel og økende matvarepriser som årsak til krig, nød og ustabilitet og at matvaresikkerhet bør prioriteres for å fremme global stabilitet.

I en tid hvor Nationen i dag konstaterer at 6200 landbruk er lagt ned de siste 6 år under nåværende regjering og stadig flere står for tur, så uttrykker NATO på sin side stor uro for nettopp økende matmangel og stigende matvarepriser globalt:

Det er for tiden en tendens som savner sidestykke, til økende matpriser og importregninger i de fattigste landene, koblet med minskende matlagre. Dette har skapt mange politiske, sikkerhetsmessige, humanitære, sosioøkonomiske og utviklingsrelaterte utfordringer – helt bortsett fra de umiddelbare sultbehov.

De stiller opp disse punktene som hovedutfordringer:

De viktigste, umiddelbare utfordringer omfatter:

 • utbrudd av matrelaterte protester og usikkerhet
 • økende matusikkerhet med flere tilfeller av akutt underernæring som krever kriseintervensjon;
 • økede kostnader for matimport, mathjelp og matassistanseprogrammer, og
 • nasjonale regjeringers bruk av priskontroller, eksportforbud og fjerning av importavgifter.

Interessant å merke seg at NATO ser begrenset frihandel som en viktig utfordring og problemstilling i og med siste punktet (les artikkel her).

Landbruksminister Lars Peder Brekk ser problemet, men ser ikke potensialet eller viktigheten av i økt matvareproduksjon i Norge tross NATOs advarsler. Og regjeringen vil ikke satse på økt selvforsyning for å redusere presset på det globale matmarkedet, men heller satse på u-hjelp slik alle foregående regjeringer har gjort de siste 40 år, samtidig som verdens befolkning vokser eksplosjonsartet.

Bondelaget og Småbrukarlaget tar problemet på alvor, selvsagt grunnet at det ligger i næringens interesse, men ikke mindre riktig og viktig for det. De advarer mot nedbyggingen av Norges selvforsyningkapasitet og tilbakegangen i bønder og landbruk.

Lederen av Smårbrukarlaget repliserer til Brekks påstander i Nationen:

– Vi har lyse somrar som gir svært gode bær og grønsaker, store beite- og utmarksressursar og svært gunstige vilkår med tanke på å unngå sjukdom på dyr og avlingar. Naturvilkåra er gode og potensialet for auka produksjon er stort. Det einaste det står på er politisk vilje.

Bondelagets leder Nils T. Bjørke konkluderer:

– Vi ventar framleis at regjeringa minst vil ha som mål å behalde dagens sjølvforsyningsgrad og dermed auke matproduksjonen i takt med folketalet. Ved å la produksjonen halde tritt med folkeveksten bidreg vi iallfall ikkje til å forsterke utfordringane verdssamfunnet står over, sier Bjørke til Nationen.

I mellomtiden kan man konstatere at det finnes minst syv milliarder mennesker på kloden og vi blir raskt flere, faktisk 16–18 millarder innen dette århundrets slutt gitt samme vekst (les artikkel i Morgenbladet).

 

Relatert

Befolkningskrisen – en kommentar

FN – rapport konkluderer med at økologisk jordbruk kan øke avkastning fra jordsmonnet med 100%

Nyliberalt dukketeater – Jordsmonnet ofres globalt i skyggen av klimaendringer og forbruksvekst

Fellesskap nytter – Markens grøde kommer ikke fra butikken

SPIS SØRLANDET – et skritt mot en bedre matkultur

Skriv under på opprop for norsk landbruk

 

 • Kjell Brevik

  I kveld kom jeg tilfeldigvis over den franske dokumentaren “Jorda til salgs” på NRKs nett-TV. Siden den så til de grader formidler en stadig sykere virkelighet knyttet såkalt “land grabbing” og et fullstendig globalisert, rovkapitalistisk og utarmende matvaremarked på bekostning av hele landskap og folkegrupper, synes jeg den bør ses av alle som har anledning:

  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/797893/

 • Pluto

  Meget interessante uttalelser her fra både Landbruksministeren, lederen av Smårbrukarlaget og lederen av Bondelaget hva gjelder norsk matvaresikkerhet og selvbergingsproblematikken her i landet. Dette er tanker vi alle deler, som har et snev av logikk og forstand. Men jeg dveler ved noe, som Kulturverk her siterer som oppslag for artikkelen, og som jeg vil synse litt videre omkring:

  – “NATO advarte allerede i 2008 om global matmangel og økende matvarepriser som årsak til krig, nød og ustabilitet og at matvaresikkerhet bør prioriteres for å fremme global stabilitet.” – kan vi altså lese på denne utmerkede portal. Og isolert sett, så er dette helt sikkert meget korrekt. Men hvem, hva, hvor vil NATO med dette? Er det en overordnet strategi for verdenspolitiets videre ferd på de himmelske (bombe)tokter?

  For det står også følgende på samme NATO-side ang. deres artikkel:

  – innarbeide matrelatert uro i tidlige varslingssystemer for konflikt;

  – integrere matsikkerhet i fredsbygging;

  – forberede beredskapsplaner;

  – overvåke matmarkeder og priser (spesielt i byområder);

  – og vurdere hvordan organisasjoner og fredsbevarende misjoner bedre kan håndtere masseopptøyer. —

  Ja, ja, det er vel derfor NATO kriger og bomber “vei i vellingen” hele tiden vil jeg tro. Så da vet vi det. For den nye globaliserte verdensorden er vel veien å gå for løsning på alle kriser?! Eller, forholder det seg kanskje heller så, at det er disse overnasjonale krefter for det grenseløse samfunnsprosjekt, som er en av hovedårsakene til dagens globale elendighet?! Så spørsmålene er mange. Og svarene få; fra dèt hold. Men, så er det er jo FAO og FN som har tilrettelagt dette innspillet på NATO sin side, angående dette temaet med den megetsigende talende tittel: “En sulten mann er en sint mann”. Og FN samarbeider jo godt med NATO; mange sinte menn var det i Libya, det skal være sikkert og visst. Og i Afghanistan. Og i Irak. Og nu er de sikkert enda sintere – ja, over alt ellers også, kan vi lese.

  Men, dette løser seg sikkert, for nå har “vår” internasjonale, sosialdemokratiske stjerne, den høyt begavede multikulturalist; Thorbjørn Jagland, uttalt, at Tunisia (og Libya) skal knyttes nærmere EU-samarbeidet. Hvis man ikke kan brødfø seg selv og sine i andre verdensdeler, så kom hit til Europa. For vi har ubegrenset med – hjertevarme. Men husk; vi har ikke ubegrenset med hverken plass eller andre livsnødvendige resurser, om vi skal opprettholde naturens egen balanse og likevekt, samt leve her i harmoni og i pakt med en bærekraftig moder naturlig jord. For vårt fedreland er vel fortsatt ikke til salgs (Nei til salg av Norge, var parolen i nei-kampen fra 1972)?! Og i denne forbindelse; på en ferske meningsmåling i går, så får ja-siden kun 12 prosent oppslutning. Så EU-prosjektet har ingen høyverdig stjerne hos oss folkelige.

  Men, pytt, pytt – alt dette betyr vel ingen ting, bare tanken er god for de godt betalte og velmenende “gutenmensch” innen maktelitens allehånde domener. Så la oss drive både “human krigføring” og åpne våre grenser for de grenseløses “fire friheter” (som innbefatter også de tobente). Så kan vår humanisme av i dag etterhvert bli vårt inhumane mareritt av i overmorgen….!

  Det er jo bra, at Kulturverk informerer oss om NATO sine strategier for agrikultur via FN, men det er mitt håp om, at man også ser hva NATO ellers er tiltenkt som. Og dèt som den hovedoppgave de egenmektig har tiltatt seg etter den kalde krigens slutt med sin nye “out of area” doktrine. Men dette sistnevnte hører sikkert ikke hjemme her på det meget kultiverte Kulturverk-portalen, som jeg forøvrig leser med den absolutt største glede. Men således nettopp derfor undertegnedes noe “ironiske vri” her vedrørende mitt anførende, så vi ikke sover i timen der heller. For kloden, ja – den er mangefasettert. Var det ikke en tidligere statsminister som sa, at “alt henger sammen med alt”? Nettopp!

  Vennlig hilsen Pluto

 • Pingback: Alliansen ny landbrukspolitikk aksjonerte for norsk matproduksjon – opprør i Senterpartiet : KULTURVERK()