Hesjer, et vakkert, men stadig sjeldnere syn i kulturlandskapet – Foto: A. Viken