Gammel banketeknikk på ljåblad i mykt stål fungerer fortsatt bra – Foto: A. Viken