Grizzly Man – mannen som søkte villdyret og fant livet, meningen og døden

Grizzly Man er en dokumentar om Timothy Treadwell, amerikaneren som satte i gang sin selvbestaltede misjon for å beskytte grizzlybjørnen, levde så nær bjørnen noen noensinne har gjort i nyere tid gjennom 13 somre i Alaska, for så å oppleve å bli spist levende av det dyr han elsket over alt, sammen med sin kjæreste. Av A. Viken «I will die for these animals, I will die for these animals, I will die for these animals.» Timothy Treadwell Til tross for disse ingrediensene,... Read More

Wessobrunner Gebet – Oldhøytysk bønn med røtter til førkristen tid

Wessobrunner Gebet stammer fra rundt 790, og er det eldste diktet som finnes i det tyske språket. Da det har elementer som herstammer fra en overgangsperiode mellom førkristen tro og kristendom har det flere eiendommelig trekk som skiller det fra senere salmer. Det består både av stavrim og fri prosa, som gir det en egenartet lyrisk og poetisk kraft. Begynnelsen med skapelsesberetningen i tredje strofe har klare likhetstrekk med Voluspå. Carsten Lyngdrup  Madsen har oversatt... Read More

KULTURVERK støtter opprop og folkeaksjon for norske bønder

Nationen offentliggjorde nylig et opprop til støtte for norsk landbruk iverksatt av bygdeforskeren Reidar Almås. Oppropet har til hensikt å igangsette en folkeaksjon for et levende norsk jordbruk og primærnæring i den hensikt å sørge for å sikre Norges ressursgrunnlag i en fremtid som vil preges av økende knapphet på råvarer innen matvareproduksjon i og med befolkningseksplosjonen, men og opprettholdelse av bosetting i distriktene og kulturlandskapet. KULTURVERK med... Read More

Husk én ting, barnet mitt (om løgnen)

«Den som lyver, skammer seg, ettersom han hver gang må erfare det uverdige ved den innretningen av verden som tvinger ham til å lyve for å leve, samtidig som den synger ‘vær alltid tro og redelig’ for ham.» Av Theodor W. Adorno (1903–1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Det umoralske ved løgnen består ikke i det å såre den sakrosankte sannhet. Å påberope seg denne, har det samfunnet aller minst rett til som bruker sine tvangsmedlemmer... Read More

Se Europas kystlinjer i fugleperspektiv

Å se verden fra ovenfra gir et helt særegent perspektiv. NRK Nett-TV har lagt ut serien «Kystlandskap i fugleperspektiv», hvor kystlinjer, møte mellom hav og land i Europa skildres i korte episoder fra luften, med fokus på Mellom-, Syd- og Øst-Europa. I tillegg til skildring av landskap og geografi, får man og blikk på natur og historie. Hver episode varer i underkant av seks minutter. Serien har ti deler og kommer til å være tilgjengelig i opp til ett år. Se serien... Read More

Kunnskapens endepunkt – Charles Upton

Vi presenterer her Charles Uptons «Kunnskapens endepunkt» fra hans Knowings: in the Arts of Metaphysics, Cosmology and the Spiritual Path (2008). Her får vi et innblikk i hvordan vår tids utfordringer kan se ut fra et esoterisk perspektiv, der en vesentlig oppgave er å transformere Kunnskap til Væren. Så ulik denne tenkningen kan synes vår tids sedvanlige oppfatning om nødvendigheten av å spre og anvende kunnskap, tangerer disse innsiktene hovedtemaer i den moderne... Read More

Vårfuglene er her – lær deg å kjenne igjen deres sang

Våren har kommet, og med den et yrende og kvitrende fugleliv som i sin vårkåthet tar helt av fra grytidlig morgen til langt etter solnedgang bare det finnes noe buskas, noen trær eller litt grønt å oppholde seg i for våre fjærkledde venner. Det er faktisk så man kan se busker riste av lutter våraktivitet. Men hvem synger hva? For lydene er distinkte selv om man kanskje ikke kjenner eieren, så kjenner man dem igjen. Aha, jo, nå er det vår, nå synger den! Men nå... Read More

Dyrevennlig mat?

Flere og flere av oss ønsker å spise mat som ikke bare er sunn, men som er produsert med et minimum av omtanke for dyrenes velferd. Ofte så blir det enten/eller-mentalitet mange interesseorganisasjoner foretreder. Det blir for mange vanskelig all den tid ikke alle ønsker for eksempel en vegetarisk livsstil; det finnes stoffer i kjøtt som ikke kan erstattes, som kreatin (om man ikke vil bruke syntetisk produserte tilskudd), og tilbudet som finnes av økologiske produkter... Read More

Kommentar: Jordbruket under proletariatets diktatur i skyggen av 1. mai

Jordbruksoppgjøret, vårens skuespill er igjen på trappene og landbruksorganisasjonene har fremmet sitt krav om lønnsvekst passe i tide til 1. mai.  Bonden fremstår ikke lenger som del av en uavhengig, stolt tradisjon, hvor det å forpakte og foredle jorden har vært en kultur, men som hvilken som helst gruppe lønnstagere som ser på seg selv som avhengig av statens gunst for å ha en verdi og rolle samfunnet. Av A. Viken De fleste er vel ikke lenger proletarer i bokstavelig... Read More