Hardangeraksjonen slår leir for mastemotstand

Hardangeraksjonen har nå beveget seg fra ord til handling og har nå slått teltleir i mastetraséen for utbygging av kraftlinje i luftspenn. De vil med dette ikke bare markere, men stoppe opp utbyggingen av de etter hvert så velkjente og utskjelte monstermastene på 45+ meter, som vil forandre oppfattelsen av det unike Hardangerlandskapet.

Synnøve Kvamme som hele tiden har vært aktiv siden aksjonen tok til, er aksjonistens lidenskapelig engasjerte talsmann og ansikt utad. I hele seks år har hun vært engasjert siden hun oppdaget Granvin på et utbyggingskart som 14 – åring. Foruten nå å være ledende i i aksjonen jobber hun som høyt skatted hjemmehjelp i hjemkommunen Granvin. Tidligere har hun uttalt at hun ikke stoler på Stoltenberg eller andre politikeres agenda. Hun uttaler følgende til BT.no om hva hun vil foreta seg når byggingen kommer til plassen som ligger på fjellet over Øystese og Norheimsund:

– Eg har planar om å lenkja meg fast i utstyr og maskinar, slik at dei ikkje får utretta det dei har planar om, sier Synnøve Kvamme  til Bergens Tidende.

Og fortsetter videre :

– No har eg kjempa mot dette i seks år, så eg har ikkje planar om å flytta meg. Eg meiner dette (utbyggingsvedtaket, red. mrk.) er eit vedtak som er fatta på eit falskt og udemokratisk grunnlag, så vi har all rett til å nytte oss av sivil ulydnad.

Derfor har de etablert en teltleir som skal være base for motstanden mot utbyggingen under hele sommeren. Her vil aksjoner planlegges og koordineres, samtidig som motstanden markeres symbolsk.

Hardangeraksjonen viser også til en rettsavgjørelse i Hardanger tingrett fra 2. mai, som har avist Statnetts skjønnsbegjæring (de vil si prisfastsettelse etter deres skjønn) i forhold til erstatning til grunneiere langs mastetraséen. Kvamme og Hardangeraksjonen håper at de ved å samle grunneieres motstand mot begjæringen, kan utsette utbyggingen ytterligere, men er rede til å benytte seg av sivil ulydighet når og om det kreves.

Slik viser Hardangeraksjonen nå at de vil la handling følge ord, og at de ikke vil gi opp før alle muligheter er uttømt. Det kan bli en het sommer i Hardanger og KV vil følge aksjonen videre opp.

 

Relatert

Les oppslag i BT

Hardangeraksjonens hjemmeside

Hardangeraksjonen fortsetter kampen for kultur- og naturlandskapet

Bevar Hardanger – buen som brast så høyt


Tale med Synnøve Kvamme tidligere i år

 

Ordføreren i Ulvik uttaler seg fortvilet etter det siste mastevedtaket tidligere i år

 • Tor

  Synnøve Kvamme er en modig og foretaksom kvinne, med idealistiske målsetninger. Det er både oppbyggende og gledelig, at det finnes gnist og engasjement innen den yngre garde. Det er viktig, for alle avgjørelser som tas av dagens myndigheter, berører nettopp de generasjoner som nu vokser opp.

  At “våre” politikere i svært liten grad tar hensyn til folkets behov og ønsker, er demonstrert ettertrykkelig mang en gang. Så stå på, ta vare på landet, og protester, slik at folkestyret igjen kan bli levende. For i dag, så virker det som om de fleste stortingsvalgte broilere har glemt det folket, som vitterlig har fått dem innvalgt for å forvalte landet på vegne av oss alle.

  Takk til Kulturverk for en meget positiv reportasje! Det er von i hangande snøre…

  Tor

 • klas n munkvold

  Heia Månestråle heia Månestråle heia Månestråle heia Månestråle

 • Redaksjon

  Ja, endringer kommer ikke av seg selv, slik noen later til å tro. Idealister er ingen dusinvare og ulike debattforum er heller ikke tilstrekkelig, om man vil sette en sak på agendaen som regjering/stat ikke ønsker på agendaen. Da må man mobilisere klassisk samtidig som man tar i bruk alle tilgjengelige mediaverktøy. Det er alt for mange som uttrykker avmakt og at det ikke nytter uten å ha prøvd, Hardangeraksjonen skal ha all ære for at de fortsetter det andre anser er en tapt sak, noe den ikke er. Så lenge saken er verdt kjempe for, er den ikke tapt, og idealister og lokalpatrioter som Synnøve Kvamme inngir håp.

  Red.