Mumier av europeisk opphav funnet nord for Tibet

Nord for Tibet i en ørken i den autonome regionen Xinjiang i Kina, har man funnet forbausende velbevarte mumier, nesten 4000 år gamle, som viser europeiske trekk, ifølge New York Times. Den gåtefulle gravplassen kalles Small River Cemetery No. 5 og ligger ved den nordøstlige ytterkanten av Taklimakan-ørkenen, og man har funnet 200 levninger som er konservert som mumier etter et gåtefullt folk som viste stor omsorg for sine døde og de minste tross de ugjestmilde og hard klimatiske forhold de må ha levd under. Nå en ørken, er denne plassen igjen blitt gjenstand for utgravinger etter at den svenske arkeologen Folke Bergman gjorde funn i 1934 som siden forsvant i glemselen til 66 år senere. Området er preget av etniske spenninger mellom henholdsvis Uighurer og Han-kinesere hvilket har medført at området og utgravingsplassen har blitt gjenstand for rivninger om regionens suverenitet og hvem som har hevd på området.

Det som forbauser spesielt er de europeiske trekk dette mystiske folket har, og gjennom DNA-analyser har man sporet Y-kromosomer som tyder på overveiende europeisk og sibirsk bakgrunn, noe som kan tyde på et blandet opphav for et folk som har reist langt og vidt over lang tid.

Gravplassen består av en skoglignende oppstilling av påler som oppfattes som falliske symboler, hvor kvinner er gravlagt i forseggjorte klær og hodetøy med det som òg oppfattes som et fallossymbol ved siden av seg. Kroppene har vært lagt under båter som har vært snudd, og over båtene med menn under har pålene som rager i været ligget, med en form for sort- og rødmalte blader som kan ligne årer på toppen. Man har tolket det som noe som tilsvarer kvinnens vulva som en motsvarighet til fallosen som kvinnene er begravd med. Luene gir assosiasjoner til filthatter fra Tyrol, og har dusker, i tillegg har man funnet forseggjort undertøy, lærstøvler og gyldne, rituelle masker som tyder på en høyt utviklet kultur som har likheter med nordeuropeiske bronsealderfunn. De forseggjorte mumiene av barn, viser en stor omsorg for barn og tyder på at barns verdi har vært høyt skattet. Noe som kan forstås med utgangspunkt i det harde klimaet med høy barnedødelighet og den vitale livsbejaende kulturen som fallossymbolene uttrykker. Om noe så viser dette og andre funn hvilke rike kulturelle ferdselsårer som har foregått for tusener av år siden, ikke minst langs den legendariske Silkeveien, mellom Europa og Øst-Asia.

Les mer her

En video som viser noe av funnet på en vandreutstilling som vises i USA om fortidens kulturer langs Silkeveien, kan ses her:

 

Relatert

Førkristne riter og offeranlegg – NRK Museum

 

 • Tor

  Takk for denne artikkel, fra en svunnen tid, men som forteller oss så mye. Ikke minst at mennesket fra i går ikke ligger noe som helst tilbake for dagens “moderne” menneske. Tvert imot! Som man her så vel kan observere.

  Eller, så rettes en stor Takk til Redaksjonen og dens oppegående medarbeidere – for en fremragende innsats. Kulturverk er noe av det mest interessante man kan lese, og her er der meget stoff for noen og enhver til både ettertanke og klokelig lærdom. Kvalitet og etterrettelighet, opplysning og den frie tankes filosofi, blottet for dogmatisme og relativistisk synsing – kjennetegner denne portal.

  Et hvert intelligent menneske sin ønskedrøm med andre ord, om man vil forstå den forvirrede samtid av i dag, som vi alle mer eller mindre forslaves og vansmekter under. For tanken frigjør således mennesket – ved å finne løsninger ut av uføret, for en alternativt levedyktig framtid! Vi er i et akutt behov for å heles, og gjenvinne vår naturlige styrke.

  Kulturverk er således balsam for sjel og legeme!

  Tor

 • Redaksjon

  Takk for dine vennlige og entusiastiske ord, Tor.

  KV har bare såvidt begynt, men håper å kunne bringe stort og smått innhold som både kan inspirere og vekke undring til å søke videre – og informere.

  Vel møtt igjen skal du være!

  Red.