Nordmenn samles i et slektstre

Det er nå iverksatt et prosjekt med å samle informasjon om nordmenns aner og gjøre de offentlige tilgjengelige gjennom en wiki-plattform. Informasjonen som er offentlig vil strekke seg frem til 1910, mens den andre delen er forbeholdt forskning, og man regner med at rundt 80 % av alle nordmenn vil kunne finne sine aner i databasen tilbake til 1800. Informasjon som ligger lengre tilbake i tid vil òg kunne gjøres tilgjengelig, men den vil være mer usikker. Den primære målsetningen... Read More

Å ha et senter IV – Frithjof Schuon

«For å si det enkelt er ingenting mer inhumant enn humanisme, gjennom det faktum at den så og si dekapiterer mennesket: i ønsket om å gjøre ut av det et dyr som er perfekt, greier den å gjøre mennesket til det perfekte dyr;» Fjerde del av Schuons nøkkeltekst Å ha et senter (Avoir un Centre, 1988), om det menneskelige senter og tyngdepunkt på tvers av humanisme, individuell genikult og spekulativ intellektualisme. Han kommenterer blant andre personligheter som Nietzsche,... Read More

Tusenårstreet – en film om Mollestadeika

Mollestadeika, over tusen år gammel, er som et eget lite økosystem, en levende historie som leves og fortelles kontinuerlig. NRKs Ut i naturen, en programserie som er en stadig kilde til inspirasjon bringer nok et program proppfullt av inspirert kunnskapsformidling som engasjerer. Programmet forteller både om treets historie og om liv som leves som en del av den sammenheng treet inngår i. «Et tusen år gammalt kunnskapens tre som forteller meg at ingenting kan eksistere... Read More

Sigurd Hoel – Velferdsstaten som et åndsforlatt grisehus

Sigurd Hoel, forfatter og samfunnsengasjert skribent, går i dette korte radiointervjuet fra 1957 mot den åndelige sløvhet som den sosialdemokratiske velferdsstat har skapt, og begrunner det i egen naivitet og illusjoner. «…en velferdsstat hvor åndslivet må gå for lut og kaldt vann det er ikke vårt ideal av et samfunn, på samme måte som et grisehus hvor alle grisene er mette, ikke er vårt ideal av et hus..» Hør klippet her Relatert Oppfordring til dans  Les mer

Slavoj Žižek kritiserer veldedighet

Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) presenterer her i animert form en kortversjon av Slavoj Žižeks forelesning om hvordan veldedighet er en fundamental og institusjonalisert del av en egoistisk kapitalistisk konsumkult.  Forelesningen er i sin animerte form like poengtert som den er underholdende og tankevekkende: «The worst slave owners were those who were kind to their slaves» «Charity degrades and demoralizes» «A mixture... Read More

FN – rapport konkluderer med at økologisk jordbruk kan øke avkastning fra jordsmonnet med 100%

Studien som tar utgangspunkt i såkalte utviklingsland konkluderer med at matproduksjon kan dobles innen ti år om man går over til å drive økologisk småskalajordbruk. I afrikanske land kan økningen bli på hele 116 % om man endrer produksjonsmetoder og går bort fra jordbruk som er ressursintensivt og forurensende. Rapporten kommer som et svar på at matprisene er rekordhøye historisk sett og utsiktene til at jordens befolkning vil øke fra dagens vel 6,7 til 9 milliarder... Read More

Essay: Einherjer

I Oslo er det en herre i førtiårene som av og til kler seg i fløyelsdress av kongepurpur, og som med glidende bevegelser og dirigerende høyrehånd flanerer gatelangs til en bakgrunnsmelodi som ingen rundt kan høre. Jeg iakttok ham en dag på Karl Johan, og fulgte etter ham på en viss avstand der han selvsikkert seilte nedover forbi mennesker som tross sin heterogenitet ellers alle unngikk å ense ham, som om han var usynlig — jeg fulgte etter ham helt til han svingte... Read More

Peak oil i kontekst II: Et Norge uten olje

Mange vil nok tenke at Norges sterke økonomi gjør at vi ikke vil bli så hardt rammet av det som er beskrevet ovenfor. Dette stemmer trolig på relativt kort sikt (de neste ti årene). Vi må imidlertid huske på at dette vil være en varig situasjon. Verden vil måtte gjennomgå mangfoldige kriser og svært dyre og energikrevende omstillinger i en situasjon med stadig minkende tilgang på olje. Det siste er ikke reverserbart. Om man ikke skal stole på at noen der ute har... Read More

Bevar Hardanger – buen som brast så høyt

Det som begynte som Hardanger-aksjonen og senere ble til Bevar Hardanger, har som få andre aksjoner i et miljøspørsmål opplevde en enorm tverrpolitisk folkelig tilslutning både lokalt, regionalt og på riksplanet. Man lyktes i å stoppe opp statsmaskineriet tilsynelatende i utbyggingen av de mye omtalte monstermastene gjennom folkelig protest, og regjeringen likte svært dårlig den negative oppmerksomheten de fikk i nok et konkret miljøspørsmål. Men så i januar var... Read More

Oppfordring til dans

«Den foreskrevne lykke ser da også ut deretter: for å kunne få del i den må den lykksaliggjorte nevrotiker til og med prisgi den siste resten av sin fornuft, som fortrengning og regresjon har latt ham beholde, og til glede for psykoanalytikeren la seg ukritisk begeistre av smussfilm, dyr, men dårlig mat på franske restauranter, den seriøse drinken og kjønnslivet dosert som sex.» Av Theodor W. Adorno (1903-1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Psykoanalysen... Read More