Nedbygging av norsk natur redder ikke verdens klima

DNT ung hadde nylig landsmøte og konkluderte entydig med at norsk natur og landskap ikke skal ofres på kraftmarkedets alter. Etter diskusjoner kom delegatene frem til følgende resolusjon:

«Et samlet DNT ung-landsmøte i Ørskog på Sunnmøre krever at naturvernet ikke glemmes i klimadebatten. Å redusere verdens utslipp av klimagasser må ikke bety nedbygging av all urørt natur.

At vi i dag står overfor en alvorlig utfordring med den globale oppvarmingen er det liten tvil om. Det er en konflikt mellom klimavern og naturvern. Vi mener klimaet har fått en for sentral plass i debatten på bekostning av naturvern.

Å bygge ut all norsk natur til fornybare energikilder vil kun bidra minimalt til verdens energibehov. Det er forbruket og energibehovet som må ned. Vi godtar ikke klimatiltak for enhver pris. Vi mener at fokuset må rettes mer mot reduksjon av energiforbruket enn ukritisk nedbygging.

Urørt natur har stor verdi, og vi krever at denne verdien blir tatt med i samfunnsøkonomiske beregninger. Naturopplevelser er umulige å verdisette. Vi vil bevare norsk natur slik at vi– og også våre barn – kan nyte godt av flotte naturopplevelser.»

Les resten av saken her

 

Relatert

Den norske strømkrisen en bløff

Har fortiden en fremtid?

  • Waldorf

    Dette er jeg helt enig i. Spørsmålet er om denne hvite vindmøllen er blitt et nytt symbolsk dogme i seg selv. Vi finner den overalt, i forbindelse med “fornybar energi”, og alle mulige artikler på ulike internasjonale nettsteder. Klimadebatten skurrer i mine ører. Det er blitt en kunnskap – debatt, hvor det vitenskapelige har sitt hovedfokus på konvertering til fornybar energi. Implisitt en hovedtyngde på vindkraft. Ved å se på bildet over her, ser man det groteske, og man kan bare forestille seg at unik natur i Norge skal utsettes for ytterligere arealinngrep. Etter det jeg vet, er forskning svært mangelfull, på hvordan natur vil respondere på disse enorme vindmølle- bladene. I første instans med tanke på fugler. I Norge er vi beriket med vannkraft, og det store spørsmålet er, om vi faktisk trenger å satse stort på vindmølleparker i det hele tatt. Det burde bare være ett argument for å stoppe inngrep i norsk natur: La den stå i fred, uberørt. Mennesker har rett til å ferdes i den. Vi er avhengige av naturen for vår helses del. Vi oppsøker natur for å komme oss vekk fra Orkehullet. Vi vil klare oss fint, ved å rasjonere på energi bruk. Veksten må dempes.