Biodynamisk jordbruk og respekten for naturen – En dansk film

Biodynamisk jordbruk er forløperen for det senere økologiske landbruk, og hviler på mange av de samme prinsippene hva angår metoder for dyrking, behandling og produksjon av mat. Men der det økologiske landbruket stopper ved det rent fysiske, så legger det biodynamiske jordbruket vekt på å se både natur, jord, dyr og menneske som en del av en større organisme med et helhetlig perspektiv, hvor og åndelige aspekter kan finne plass. Denne danske filmen forteller på en engasjerende og lett tilgjengelig måte om de grunnleggende prinsippene for biodynamisk jordbruk, med utgangspunkt i de som driver det og deres tanker omkring det.

 

 

Relatert

Permakultur – levedyktig kultur for fremtiden

 

 • Kjell Haugen

  En virkelig fin film å komme hjem til dette! Fine eksempler fra forskjellige garder og en takknemlig innføring i biodynamiske prinsipper. Selv om jeg vet at det er forskjeller mellom økologiske og biodynamiske driftsmetoder, har jeg ofte spekulert litt på hva denne forskjellen egentlig består i. Denne filmen gjorde meg faktisk litt klokere. Aksentene var umiskjennelige og det er slående hvor ofte tyskspråklige og hollendere “innfører” eller evt. “gjeninnfører” slike alternative og helhetlige tenkemåter og praksiser i skandinavisk jordbruk. Deres innflytelse er hjertelig velkommen.

  Dette med kyr som ikke er avhorna var også interessant. I filmen fremstilles det som om dette er et ganske tydelig “varemerke” for biodynamiske melkekyr i Danmark. Da er det litt artig selv å ha arbeidserfaring fra et lite melkebruk med behornede kyr. Eieren syntes ganske enkelt at kyrne hans ble “penere” med horn, selv om det kunne gå vel hardt for seg når de ble sluppet på beite samt at en somme tider fryktet for helsa da en skulle røkte ampre og øksne dyr. Det lå nok ingen biodynamisk filosofi bak bondens estetiske preferanser dengang, men det viser hvor nært det norske familiebruket ofte kan ligge en mer helhetlig (bevisst eller ei) og miljøvennlig landbruksform.

  Takk til Kulturverk for positiv opplysningsvirksomhet!

 • Redaksjon

  Ja, takk Kjell, det er en fin filmsnutt, som viser en helhetlig tankegang som ofte forsvinner når subsidier og økonomisk problematikk knyttes til gårdsdrift, hvor det større bildet ofte forsvinner. Tyskere og hollendere som kommer til Skandinavia har ofte bidratt gjennom sine virksomheter til å vitalisere distriktene. Det handler vel om ikke å være låst til fastlagte tankemønstre som mange nok vokser opp med på landsbygda. Det er det klassiske om å tenke muligheter før problem.

  Ja, merkelig hvordan estetiske vurderinger kan ha en inneboende fornuft og logikk når det ikke handler om temporære moter. Igjen, som det terpes på her ustanselig, forsøke å se de ulike delene som en del av en helhet, ikke bare summen av de ulike delene for seg som i et regenstykke, men helheten i seg selv, som en helt egen overgripende verdi og mening.

  Igjen, takk for positiv tilbakemelding.

  Red.

 • Kjell Haugen

  Du nevner flere ofte forekommende tendenser her. For en del bønder er det vanskelig, ja, nesten umulig å tenke “alternativt”. Det har jo blitt slik at selve ordet “alternativt” i enkelte kretser har blitt nesten synonymt med urealistiske og bakstreverske tankerekker og virksomheter i landbruket. Det er synd hvis bønder velger å avvikle fremfor å “tape ansikt”. Gamle, harde og tilsynelatende hevdvunne driftsmetoder er ikke alltid det eneste riktige. Noen ganger er det faktisk et fremskritt å forlate det som oppfattes som “tradisjonelt” og endre innstilling og dermed praksis. Ikke overraskende er jo mye av det “tradisjonelle” landbruket av i dag ikke stort eldre enn mellomkrigstiden eller helst yngre. For ikke mange dagene siden traff jeg en sprek pensjonist på skogstur som kunne fortelle at han i 1960-årene la ned mange givende arbeidstimer i tømmerskogen der med hesten som arbeidskamerat. Det var tungsame økter, – ikke bare romantikk, – men på mitt spørsmål om han syntes hesten nå var fullstendig utdatert i f.eks. skogsarbeid, svarte han kontant at den i mang en henseende utkonkurrerte både traktorer og hogstmaskiner. Og her tror jeg ikke det rent tekniske står alene, men et like så viktig argument: arbeidsgleden og trivselen. En slags uuttrykt helhetsfølelse.

  Filmen viser en annerledes tenkemåte enn det de fleste er vant med i møte med mange av våre hjemlige representanter for landbruket, men noe annet som slo meg var omfanget av driften. Jeg tror mange nordmenn feilaktig forbinder særlig biodynamisk jordbruk med virkelig småskala virksomhet, ja, nærsagt hobbyhagebruk. Ikke at slik drift på noen som helst måte skal undervurderes eller gjøres mindreverdig! Men filmen viser jo at det ikke bare gjennomsnittlige familiebruk, men også mer omfattende danske landbrukseiendommer kan omstilles til enda mer natur- og kulturvennlige størrelser i våre samfunn. Biodynamisk tenkemåte er altså ikke begrenset til bringebærkjerret bak fjøset!

 • Pingback: Det er vinter! | Matblogg.net | Ekte mat av ekte råvarer()