Essay: En mann, et liv og et luksushotell

Av Ivar Sagbakken, filosof og redaksjonsmedlem KULTURVERK I hvit dress står han utenfor sitt stolte livsverk; navlen i hans imperium, hans palass, hans plaza. Det er tid for den ukentlige inspeksjon. Før han går inn tilegner hotelleieren seg tre minutter for å beundre sin storslåtte murbygning. Hele døgnet, ja sågar om natten, kjenner han pulseringene og vibrasjonene som strømmer gjennom denne betongen. Men å bivåne den i dette vinterklare dagslys er noe eget. Det er... Read More

Den norske strømkrisen – en bløff

Den Norske Turistforening uttaler i en artikkel på sin hjemmeside at den norske strømkrisen er en bløff. Hovedargumentet er at Norge ikke kan eller burde være Europas batteri. I tillegg påpekes det at det som maskeres som klimatiltak som vind- og vannkraft er mer umiddelbart truende for norsk miljø og natur enn klimaendringene. DNT opplyser om at Forum for natur og friluftsliv (FNF) i dagene 9.–11. februar har vært samlet i Florø for å belyse dilemmaer ved Norges satsing... Read More

Biologisk mangfold – et begrep, ikke bare et uttrykk for festtaler

De fleste av oss setter pris på alle fuglene som synger om våren og vi fryder oss over alle de spektakulære livsformene som flommer ut av skjermen når David Attenborough går amok i regnskogen i Brasil, og vi lar oss fascinere av det store mangfoldet som finnes i livets ytre trekk. Det viser seg imidlertid stadig hvor viktig det er å ikke nøye seg med å forstå naturen overflatisk. De fleste mener at det er viktig å ha et biologisk mangfold. Men hvorfor er dette så viktig?... Read More

Førkristne riter og offeranlegg – NRK Museum

NRK Museum er en programserie som tar utgangspunkt i Norges historie. Til tross for en blytung tittel, så gir historie som er godt fortalt et viktig innblikk for å kunne forstå og lese samtiden, og noen av programmene gir innfallsporter til det mange oppfatter som vedtatte sannheter om historien. Vi vil spesielt anbefale programmet Førkristne riter og offeranlegg som tar utgangspunkt i et prosjekt ved Nationalmuseet i København ledet av seniorforsker Lars Jørgensen. På... Read More

Winter’s Bone – Amerikansk postruralt portrett

Winter’s Bone, regissert av Debra Kranik, basert på en roman av Daniel Woodrell, har gått sin seiergangs på filmlerretet siden den vant førsteprisen på filmfestivalen Sundance 2010 med diverse etterfølgende Oscar-nominasjoner. Priser er én ting, en god historie er noe annet. A.Viken Vi følger 17 år gamle Ree, som har ansvaret for sin familie som består av en paralysert mor og to småsøsken i Ozarks, Missouri (filmen er filmet på location). Området er klassisk hillbillyområde... Read More

Å ha et senter II – Frithjof Schuon

«Det er helt klart den humanistiske narsissismen med dens mani for individualistisk og ubegrenset produksjon som er ansvarlig for denne i siste instans nytteløse overfloden av talenter og genier.» Andre del av Schuons nøkkeltekst Å ha et senter (Avoir un Centre, 1988), om det menneskelige senter og tyngdepunkt på tvers av humanisme,  individuell genikult og spekulativ intellektualisme. Han kommenterer blant andre personligheter som Nietzsche, Goethe, Van Gogh og Napoleon... Read More

Den spekulative vendingen

Det nittende århundrets filosofi bar preg av en kritisk vending, som i sitt kjølvann ble etterfulgt av en språklig vending i det tjuende århundre. Vårt århundres filosofiske stil er enda ikke satt, men det finnes en gryende trend som kaller seg en spekulativ vending. Etter å ha erfart den kritiske og lingvistiske filosofiens impotens i møte med samtidens virkende krefter, ønsker de spekulative filosofene å nærme seg en mer direkte erfaring av det reelle. Det betyr... Read More

Internasjonalt skogår – 2011

I år er det internasjonalt skogår som etterfølger biomangfoldåret 2010. At FN utroper et år til å symbolisere noe, betyr ikke nødvendigvis så mye i seg selv, men man kan gjøre noe ut av det. Det kan tjene som en påminnelse om den rikdom som ikke bare de store skoger utgjør, men de små, og det som finnes rett utenfor manges hjem. I både bevaringen av det artsmangfold skogen opprettholder såvel som de rike opplevelser som man finner der. Bare man trår litt utenfor... Read More

Naturvitskap og mytar – II

Mytar er sirkulære i måten dei ser tid på. Dei følgjer naturens syklus. Mytar er historier som aldri har hendt, men som hender heile tida. I kontrast til dette står så vår moderne lineære tidforståing. Ein evig progresjon mot eit usikkert mål (les: Naturvitskap og mytar – Del I ). Av Per Lønning Aarø Universet vart fødd i eit kjempesmell for 13,7 milliardar år sidan, får me vita. Ei varm kvarksuppe vart helt ut over det heile kosmos. Etter ca. 400 000 år... Read More

Charles Bukowski – ‘THE SOLDIER, HIS WIFE AND THE BUM’

Charles Bukowski leser et fragment verdt å lytte til. I was a bum in San Francisco that once managed to go to a symphony concert along with the well dressed people. And the music was good but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards I did go back to my room and I turned on the radio. But there... Read More