Førkristne riter og offeranlegg – NRK Museum

NRK Museum er en programserie som tar utgangspunkt i Norges historie. Til tross for en blytung tittel, så gir historie som er godt fortalt et viktig innblikk for å kunne forstå og lese samtiden, og noen av programmene gir innfallsporter til det mange oppfatter som vedtatte sannheter om historien. Vi vil spesielt anbefale programmet Førkristne riter og offeranlegg som tar utgangspunkt i et prosjekt ved Nationalmuseet i København ledet av seniorforsker Lars Jørgensen.

På Nationalmuseet i København viser han fram hvordan kimbrerne, som ifølge den romerske historiker Tacitus levde på Jylland, var sterkt påvirket av både keltisk og trakisk religion og kunst. «Kimbrerne reiste på krigstokter til Sentral-Europa og tok med seg hjem praktfulle gjenstander som krigsbytte», sier Jørgensen. I Museum forteller han om Dejbjergvognen, en prosesjonsvogn rikt utsmykket med keltiske bronsehoder og beslag, som var i bruk på Jylland for to tusen år siden. Den 10 kilo tunge offerkjelen av sølv som ble funnet ved Gundestrup øst for Limfjorden viser en fantastisk, mytologisk bildeverden som er hentet fra områdene rundt Svartehavet. Hvilket bekrefter at det førkristne indoeuropeiske kulturområdet er vidt og et resultat av gjensidig påvirkning. Elefanter, bjørner og løver med og uten vinger kjemper med menneskene på en måte vi ikke lenger forstår, uttaler Jørgensen. Over fem år skal Jørgensen lede et stort forskningsprosjekt som nettopp har fått mer enn 11 millioner danske kroner fra A.P. Møller-stiftelsen. Det skal ta for seg kultbygninger, offeranlegg og rituelle handlinger som kan spores i det arkeologiske materialet fra de store jernaldergårdene på Tissø og Gudme. Målet er å få mer kunnskap om førkristne ritualer og hvordan Nordens folk utøvde sin religion i det første årtusen etter Kristus.

«Vi ser altså et Norden som ikke ligger i mørke og tilbakestående utenforskap, men faktisk veldig inkludert i datidens hovedstrømninger.»

– NRKs utsendte Øyvind Arntsen

Programmet kan høres her, og ustillingen er noe man absolutt bør besøke ved leilighet

NRK Museums hjemmesider

Nationalmuseet i Københavns oldtidssamlinger

 • Gere

  Det blir att lyssna, och definitivt att avlägga ett besök vid lämpligt tillfälle. Är det bara jag, eller verkar intresset för dessa ämnen öka totalt sett?

 • Redaksjon

  Gere, det er tegn i tiden som tydelig viser at interessen for kulturarven og naturgrunnlaget øker. Noe som ikke bare handler om frustrasjoner i forhold til en usikker fremtid, men det at mennesker ønsker en sammenheng, de ønsker tilhørighet og kontinuitet, ikke bare en konstruert overfladisk identitet som kan byttes ut med hva og hvem som helst når som helst

  Der hvor historen før ble levende fortalt, er den nå dessverre henvist til museene, og mennesker ønsker å leve historien, ikke bare observere den på avstand, men kunnskap om fortiden er en begynnelse på et brobyggingsarbeid mellom fortid, samtid og fremtid.

 • Kjell Haugen

  NRK Museum fortjener mye skryt, og ikke minst Kulturverks redaksjon som har gjort mange oppmerksomme på et program som ikke alle er klar over. Selv ble jeg ikke klar over NRK Radios historie- og arkeologisatsning før for kanskje to år siden og siden har jeg lyttet til programmene med stor interesse. Personlig er jeg veldig svak for det emnet som tas opp i det aktuelle programmet, om arkeologiens muligheter til å undersøke religiøse ytringer i nordisk jernalder. Ikke minst er det gledelig å høre at Lars Jørgensen og hans kolleger nå har en anselig sum å rutte med. Vel anvendte penger. Det virker som at danske og svenske arkeologer har mange flere muligheter til å hente støtte og midler fra ulike fond enn sine norske kolleger. Dette er kanskje mer uglesett i Norge? Jørgensen nevner bl.a. at det blir naturlig for dem å dra inn f.eks. det såkalte Avaldsnes-prosjektet i Rogaland. Det har vært en del kontrovers knyttet til dette prosjektet, bl.a. på grunn av private aktører/interessenter.

  Danskene har alltid vært flinke til å lokke publikum med sine svimlende gullskatter og fokuset på arkeologiske funn som vitnesbyrd om fortidens religiøse uttrykk har lenge vært til stede. Men at dette temaet har vært gjenstand for økende interesse og forskningsrettet fokus det siste tiåret er det ingen tvil om. Ikke minst har det fått en real oppsving etter at emnet kultkontinuitet har fått stor støtte gjennom funn og et generelt stemningsskifte i faget. I den forbindelse må jeg anbefale alle å ta seg tid til å høre på Museums aller siste program, “Et jernalderhov ved Mjøsa”, som faktisk illustrerer denne endringen i holdningen til funnmiljø og materiale.

  Ellers vil jeg henvise alle interesserte til de bøker som ble publisert som følge av det store tverrfaglige prosjektet “Vägar till Midgård” som hadde sin base i Sverige, men som innlemmer forskning fra hele Norden og dels Nord-Tyskland:

  http://www.nordicacademicpress.com/o.o.i.s?id=265&shop_category=27

  Publikasjonene holder høy kvalitet og danner grunnlaget for videre studier og, som Redaksjonen er inne på, for den enkeltes innlevelse i fortidens religiøsitet og verdensanskuelse. At dette har egenverdi og betydning for vår stillingstagen i vår egen “verdinøytrale” og ofte verdensfjerne tidsalder, har jeg aldri vært i tvil om. En varm anbefaling.

 • Redaksjon

  Takk for utfyllende kommentar, Kjell.

  NRKs arkiver har faktisk veldig mye å tilby som nå er lagt ut online, så med rette har nrk.no blitt kåret til Norges beste nettsted. Det at man faktisk våger å spekulere litt videre omkring de religiøse aspektene ved den norrøne kulturarv, ikke bare de utilitaristiske som man forsøker å redusere deres livsanskuelse og levesett til til, er lovende. Ikke minst at man òg ser kulturen og det religiøse som en del av et større indoeuropeisk hele, hvor Norden da hadde sine særegne uttrykk, for hva man kan kalle en kulturell og religiøs gjensidig påvirkning innenfor denne sfæren. Norge bugner av midler, likevel velger man å ikke ta seg råd til en storsatsning på disse feltene, med unntak av sosialpolitiske tiltak (gambling) forkledd som kulturpolitikk, som å flytte vikingskipene på Bygdøy til Bjørvika.

  Men den tydelige interessen for den førkristne arven og historie generelt, er oppmuntrende. Om det skulle være slik at det er private aktører som i mangel på offentlig støtte trer inn, så er det absolutt å foretrekke fremfor ingen satsning overhodet.

  Takker for tipset om serien «Vägar till Midgård»,den skal man undersøke nærmere!

  Red.