Slekters gang – Folketellinger tilgjengelig på nett

Slektsgransking er populært for mange ettersom tiden går. I tillegg til vanlige kilder som kirkebøker og Riksarkivet, gir folketellingene verdifull informasjon om din slekts gjøren og laden gjennom tidene, eller i det minste status, på ett gitt tidspunkt. Digitalarkivet har nå gjort folketellingen fra 1910 tilgjengelig, og det er ganske så interessant lesning når man søker tilbake og bare av den knappe informasjonen som gis, forstår man at tidene har sannelig endret seg.

Man får informasjon om hustandens medlemmer og deres gjøren og laden. Et søk på egen slekt ga blant annet denne informasjonen om en forfader, hvor antatt oppholdssted var spesielt artig med tanke på at han var pensjonist:

Yrke: Gaardbruger/Fisker/Lods/pensionist Antatt oppholdssted: Paa Sildfiske

For egen del fant man ut at med unntak av en skredder som jeg allerede visste var en tusenkunstner, så var de meget monomant innstilt på å være fiskere og gårdbrukere, med tillegg som los og skipper, ingenting nytt under solen. Industriarbeidere, funksjonærer og embedsmenn glimrer med sitt fravær. Noen emigrerte til Canada og USA på 1800-tallet, ingenting spesielt med det. For de som skulle mene at kvinnen tidligere ikke var representert som arbeidende med yrkestittel, så finner man fort ut at kvinnen i de fleste tilfeller i høyeste grad var arbeidende fra ung alder og inngikk i et arbeidende familiefellesskap, og man leser mye ut av husstandens sammensetning.

Du kan selv søke her på Digitalarkivet

For mer informasjon om slektsgranskning besøk Slekt.no, her kan du også finne frem til eldre folketellinger

A. Viken

 • Tor

  Takk til A. Viken for denne lille reportasje, om folketellingen i fra 1910.

  Ja, det er mye stoff man her kan tilegne seg, fra Digitalarkivet. Når man søker sin slekt, så er det som om man kommer nærmere de man har kjent, som nu er borte. Og som forfatteren av denne artikkel er inne på – alt var så mye anderledes før. Og nettopp derfor, svært så berikende at få studere…

  Artig bilde her over teksten, er det kanskje fra tekstforfatterens egen slekt, A. Viken?

  Forøvrig; En storligen Gratulasjon med online-magasinet KULTURVERK. Intellektuelt allsidig, fordypende og lærerikt. – Natur og Kultur – de to bjelker, som er bærende for alt annet levende, skapt og formet. Kulturverk er noe Moder Norge trenger, nu i denne brytningstid.

  Så Lykke til!

  Tor

 • A.Viken

  Takk Tor, det her var bare en liten snutt om hva man kan finne online, men en stor takk for gratulasjonen på vegne av oss skribenter, mye er på gang her og dette er bare begynnelsen.

  Dette med slektsgransking er litt todelt for meg, på den ene siden finner jeg det interessant å finne ut hva de syslet med og hvem de var, noe som ikke er så veldig innviklet for meg, men det er også et jåleri blant en del vanlige mennesker med å trekke frem særegne personligheter i egen slekt de oftest proporsjonalt med iveren etter å søke etter noe interessant i arkivene har lite til felles med i sine egne tilværelser. Jeg maner slike til å forsøke å etterleve slektlige forbilder i prinsipp de name dropper, ja fremhever (disse anglisismer..), da har det interesse. La eventuelle store og/eller gode gjerninger i fortiden inspirere. Om ikke blir slekten bare bilder på en vegg, abstrakt og livløs.

  Dog så er det interessant å søke seg tilbake til en tid hvor slekt faktisk hadde stor betydning, hvor man ikke bare var et sosialt hyggefellesskap, som idag hvor målet er å omgås friksjons- og lidenskapsløst for å realisere ulike forventede statusbehov alt etter hvor man befinner seg på konsumentstigen. Søke til en tid hvor alvor, hensikt og mening var der selvsagt fra fødselen. Man fylte en plass, en viktig plass i slektens gang, fordi slektens gang var målet. Man skulle etterlate seg gård og grunn i bedre stand enn foregående generasjoner. Det er et tankesett man burde overføre til å skape en fremtid som er bedre enn den samtid man opplever.

  Nei du, bildet er av noen andre stabeiser i slektsområdet man fant online, men de har det samme alvoret og skjegget som var obligatorisk blant menn som levde av hav og jord.

  God lesning fremover!