Har fortiden en fremtid?

Har fortiden vår en fremtid, spør denne NRK-dokumentaren som belyser Norges forhold til sin historiske og fremtidige identitet, med fokus på kulturarven og landsbygda. Hver dag nedlegges åtte til ti gårdsbruk i Norge, om ti år vil med denne hastigheten halvparten av Norges femti tusen gårdsbruk være nedlagt. Dokumentaren belyser kulturell identitet i forhold til vår felles historie og hvordan vi vil at vår felles fremtid skal være eller kunne bli. Forholdet mellom vernehensyn og fremtidsrettet gårdsbruk er en sentral problemstilling som diskuteres.

Se dokumentaren her.

 • Kjell Haugen

  Jeg takker Kulturverk for å ha gjort meg oppmerksom på denne innsiktsfulle dokumentaren! Den hadde gått meg hus forbi, men jeg mener det var vel anvendt tid å se den. Jeg likte måten filmen var lagt opp på med både norske og franske eksempler på at det virkelig går an å revitalisere landbruk og lokalsamfunn, at det går an å snu den onde sirkelen. Samstundes var det riktig å vise at kulturvernmyndighetenes edle visjoner om kulturlandskap og gardsdrift dessverre kan kollidere med det som kan kalles bondens overlevelsestaktikk i en landbruksvirkelighet som parallelt med storsamfunnet fokuserer på produksjonsvolum og effektivitet. For mange fremstår ikke dette som forenlig med et “antikvarisk” forhold til gardsmiljø og landskap. Gjennom konkrete eksempler levner dokumentaren likevel optimisme m.h.t. norske tilstander. Mikkjel Fønhus tykte i sin tid at ordet ‘nasjonalpark’ egnet seg dårlig i Norge da vi hadde et “barskere” forhold til våre store naturområder. Han foreslo like godt et annet navnevalg: ‘Nasjonalvillmark’. Selv om Fønhus ikke vant gehør hos myndighetene dengang, synes jeg dette kunne være en lærdom i forbindelse med Valdres kultur- og narturpark. Hva med å heller velge ‘Valdres kultur- og naturbygder’ eller noe lignende? Personlig føler jeg ‘bygder’ gir et mye mer levende assosiasjoner enn ‘park’… Men dette er også bare ord foreslått av nok en “synser”. Det er herlig å se at folk får det til! De fortjener alles støtte.

 • Redaksjon

  Godt å vite at du hadde glede og nytte av dette tipset. Ja, dokumentaren er egentlig ganske uvanlig i NRK sammenheng fordi den er så tydelig i sitt jordbruks- og naturvernideal, ikke bare i et økoperspektiv men i betoningen av en kulturell identitet, kontra det urbane storsamfunnet.

  Realisme i i forholdet til balansen mellom vernehensyn og et levende jordbruk er essensielt, og er noe som mangler hos deler av miljøvernbevegelsen, som er godt fundert i den urbant orienterte middelklasses ideal. Skal bonden ha en fremtid må både kreativitet brukes, nettverkstenkning, men og rammevilkår må endres, som dreier fokus bort fra det rent industrialiserte jordbruk, til nytenkning og nyskaping. Foredling av landbruksprodukter er her et nøkkelbegrep. Bonden må slutte å tenke på seg selv som en fabrikk, en råvareprodusent, men se muligheter i næringsvirksomhet hvor lokal identitet er en merkevare.

  Samtidig er det urealistisk å tro at bønder vil leke selvforsynte gjennom å drive med et snes sauer, litt matjord og en flekk utmark. Det må lønne seg i den forstand at man ikke lever på minste minimum, noe som kan funke for unge utopister, men ikke i et større samfunns perspektiv. Et blodslit kombinert med dårlig lønn frister ikke mange, og det er naturlig.

  Det handler om at man må ville begge deler, både vern og utvikling, og da nytter det ikke med sprøyt som at kyr forurenser og bruker ressurser i forhold til u-land som globalt sett er ødeleggende for miljøet. Med andre ord,man skal avvikle landbruk fordi man utnytter ressurser som angivelig gir en skjev fordeling globalt. Som deler av miljøvernbevegelsen nå uttrykker.

  Denne mangel på forankring i realisme, og i det lokale og regionale perspektivet fremmedgjør miljøvernbevegelsen fra mange, og man henfaller til abstrakter som klimaet, som alle kan prate om, men som man har begrenset mulighet til å gjøre noe med under rådende forhold.

  Som du skriver, nasjonalpark har noe musealt, bløtt over seg, og Fønhus’ forslag er ikke dumt, men klinger ikke helt, hvorfor ikke kalle det nasjonalmark, det passer med begrepet marka, som sier mye uten om og men. I ditt eksempel, Valdres kultur- og naturmark.

  Valdres er ganske så vitalt, ja, hva angår lokal identitet, natur og kultur. Har gode minner derfra. men dette er eksempel til etterfølgelse, ikke bare kommunalt, men på personplan. Det er mange muligheter i det ganske land som venter på å bli utnyttet, bare godtfolk finner sammen.

  Det er viktig å utrykke hva man mener i offentligheten, Kjell, bare slik kan man bevege opinionen, så din synsing er velkommen her.

  Takk.

  //Red.